Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Locale location Java Android example


AD MOB


Locale lc = Locale.getDefault(); // default now locale on device
	String sCountry = lc.getCountry(); // CZ
	
	lc = new Locale("fr","FR"); //FRANCE .. Locale(language, country);
	String sCountry2 = lc.getDisplayCountry(); // Francie

	 Locale locale = Locale.GERMAN;					  
	 String sCountry3 = locale.getDisplayCountry(); // ""

 Locale locale = Locale.GERMAN;
 DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss zzzz", locale);
 String s = formatter.format(new Date());//13:40:39 GMT+00:00					


// array of locales  
 Locale[] locales = { new Locale("fr", "FR"), new Locale("de", "DE"),
				    new Locale("en", "US") };


Locale locale = Locale.US;

// for date
DateFormat dateFormatterEurope = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.DEFAULT,
					Locale.GERMANY);
Calendar myCalendar = Calendar.getInstance();
String sDate = dateFormatterEurope.format(myCalendar.getTime());

    final byte[] langBytes = locale.getLanguage().getBytes(Charsets.US_ASCII);
    
// UTF-8 most widely used text format for to properly display of text
    final Charset utfEncoding = Charsets.UTF_8;
    String text = "ěščřžýáíéůú"; 
    final byte[] textBytes = text.getBytes(utfEncoding);


// other Locale
CANADA
CANADA_FRENCH
CHINA
CHINESE
ENGLISH
FRANCE
FRENCH
GERMAN
GERMANY
ITALIAN
ITALY
JAPAN
JAPANESE
KOREA
KOREAN
PRC // Locale constant for zh_CN. 
ROOT // Locale constant for the root locale. 
SIMPLIFIED_CHINESE
TAIWAN
TRADITIONAL_CHINESE Locale constant for zh_TW. 
UK
US

397LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


74

Continue statement Java example | continue-statement-java-example


For and continue statement in Java.

public class MainClass {
	public static void main(String[] arg) {
		String[] arrayOfString = { "Hello", "people", "hello", "world!" };

		for (int i = 0; i < arrayOfString.length; i++){
			if(arrayOfString[i].equals("hello"))
				continue; // skip to for
			System.out.println(arrayOfString[i]);
		}
	}
}
/*
Hello
people
world!
*/
180

HTC Incredible 2 | htc-incredible-2


HTC Incredible 2 cena od 6 000 KCZ Kč (únor.2012)
Spokojenost uživatelů nadprůměrná.
HTC Incredible 2 je chytrý telefon s operačním systémem Android.
HTC Incredible 2 je (22.února2012) 7. nejpoužívanějším chytrým telefonem u programu Sky Map viz tabulka.

HTC Incredible 2 - video recense

377

5. Fragments Tutorial Ipsum.java – Czech language | 5-fragments-tutorial-ipsum-java-czech-language


5. Fragments Tutorial Ipsum.java – Czech language


Dil 5. Ipsum.java
V 1. dílu jsme se něco dozvěděli od XML souborech a typu procesoru pro správný běh Android Studia a emulátoru různých typů zařizení s Androidem.
V 2. dílu jsme rozebrali MainActivity.java
V 3. dílu jsme se zabývali HeadlinesFragment.java
V 4. dílu jsme se podívali na ArticleFragment.java


V tomto dílu je na řadě Ipsum.java soubor.
Používáme příklad i zip porojekt z https://developer.android.com/training/basics/fragments/creating.html
Pozorně si jej nastudujte.


package com.example.android.fragments;
/** Ipsum je veřejná třída, která obsahuje
dvě pole řetězců - stringů.
Pole Headlines slouží jako uložiště pro názvy, které
budou načteny do ListView - seznamu v HeadlinesFragment.java
Pole Articles je v našem případě zásobárnou článků, které
budou načteny dle pozice položky ListView předané z HeadlinesFragment
zoětbě do MainActivity a
odtud do ArticleFragment.java, jako parametr metody
articleFrag.updateArticleView(position);
nebo jako argument Bundle
Bundle args = new Bundle();
  args.putInt(ArticleFragment.ARG_POSITION, position);
	
Stringy - ukládat do souboru java je ošemetné (problémy s kódováním, vyhledávání výrazů atd.) 
U většího množství článků pak nepřehledné.
Navíc, uživatel nemůže tento text editovat.
K ukládaní většího množství dat, k jejich vyhledávání 
a editaci je lépe používat databáze.	
*/
public class Ipsum {

  static String[] Headlines = {
    "Article One",
    "Article Two"
  };

  static String[] Articles = {
    "Article One


Excepteur pour-over occaecat squid biodiesel umami ... farm-to-table.", "Article Two

Vinyl williamsburg non ... synth, vegan carles odd future." }; }
368

Who has higher priority build.gradle or AndroidManifest Android Studio | who-has-higher-priority-build-gradle-or-androidmanifest-android-studio


build.gradle in module have higher priority then AndrodiManifest.xml
Try this.
AndroidManifest.xml have code:

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="9"
    android:targetSdkVersion="23" />

build.gradle have code:

  defaultConfig {
    applicationId "cz.okhelp.words"
    minSdkVersion 9
    targetSdkVersion 19
    versionCode 107
    versionName "1.0.7"
  }


Warning in AndroidManifest.xml:
This targetSdkVersion value (23) is not used; it is always overridden by the value specified in the Gradle build script (19) less... (Ctrl+F1)
The value of (for example) minSdkVersion is only used if it is not specified in the build.gradle build scripts. When specified in the Gradle build scripts, the manifest value is ignored and can be misleading, so should be removed to avoid ambiguity.
91

Class File Editor - Source not found - Change Attached Source - Eclipse | class-file-editor-source-not-found-change-attached-source-eclipse


The source attachment does not contain the source for the file TextWatcher.class.
You can change the source attachment by clicking Change Attached Source below:

You have to add JDK src.zip path to dialog as on image below.
[caption id="attachment_1091" align="alignleft" width="282" caption="class file editor source not found Eclipse warning"][/caption]Or go to Project > Properties > Java Build Path > Libraries
Expand JRE System Library. Expand rt.jar.
Select Source attachment and double click or Edit.
Type path the source code file (External File…) and press OK.

[caption id="attachment_1094" align="alignleft" width="300" caption="Java project build path"][/caption]Or type path in Java JRE definition[caption id="attachment_1105" align="alignleft" width="300" caption="Java JRE deifiniton path in Eclipse"][/caption]

How open String.class or others keywords definition with Eclipse.Now if mouse move about keywords String or F3 on keywords and press button in yellow field will opened String.class
Java Eclipse intellisense
Java-string-class-image


Editace: 2011-10-06 13:02:01
Počet článků v kategorii: 397
Url:locale-location-java-android-example

AD
11 Share
Share
Tweet