Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Android studio list of useful shortcuts or like EclipseFile -> Settings -> Keymap you can do select Eclipse keymap from drop down menu

Ctrl+Shift+A (Help | Find Action on the main menu) and start typing the name of the action. Choose the desired action from the suggestion list.

Ctrl+Click (on Windows) or Cmd+Click (on MacOS) a tab in the editor to navigate to any part of the file path. Select the necessary element in the drop-down, and the corresponding file path opens in an external browser (e.g., in the Explorer, if your OS is Windows).

 

Find - Rename


Ctrl+F find

Refactor | Rename: Shift+F6  ( +F6)

Find and replace: CTRL + R

Go to variable declaration: CTRL + B

Ctrl+Shift+I (View | Quick Definition)

Ctrl+Alt+F7  (Edit | Find | Show Usages in the main menu)

Ctrl+Shift+F find in project

Ctrl+Shift+F7 (Edit | Find | Highlight Usages in File) to quickly highlight usages of some variable in the current file.
Use F3 and Shift+F3 keys to navigate through highlighted usages.
Press Escape to remove highlighting.

Ctrl+W (extend selection) in the editor selects the word at the caret and then selects expanding areas of the source code. For example, it may select a method name, then the expression that calls this method, then the whole statement, then the containing block, etc. You can also select the word at the caret and the expanding areas of the source code by double-clicking the target areas in the editor.

To search through the classes, files, tool windows, actions, settings, and symbols of your project by double pressing the Shift key

Ctrl+P (View | Parameter Info) e.g. localURL = new URL(localUrlString); select localUrlString and press Ctrl + P

Show html documentation tooltips:  CTRL + Q

 

Edit


Comment uncomment single line: CTRL + /

Comment uncomment selected text: CTRL + SHIFT + /

Code completion (Ctrl+Space)

Alt key and mouse pointer dragging for column selection

If nothing is selected in the editor, and you press Ctrl+C, then the whole line at caret is copied to the clipboard.

Ctrl + Delete  delete word from caret to end.

Ctrl + Backspace delete word from caret to start.

Duplicate line: CTRL + D

To compare two directories,or  jar files, select one or both of them in the Project view and press Ctrl+D.

Editor Delete Line: CTRL + Y

Move line UP, DOWN. Select a code fragment and press Ctrl+Shift+Up or Ctrl+Shift+Down.

To open any class or file in the editor at the desired line, press Ctrl+Shift+N (Navigate | File), start typing the name, and choose the one from the suggestion list. Then type the colon (:) and a line number

Ctrl+Shift+Enter to complete a current statement such as if, do-while, try-catch, return (or a method call)

Alt+Enter to invoke a quick fix or intention action, press the right arrow key to reveal the list of additional options.

To quickly review your recent changes to the project: Alt+Shift+C

Code Completion, you can accept the currently highlighted selection in the popup list with the period character (.), comma (,), semicolon (;), space and other characters.

Quickly move between methods in the editor:  Alt+Up and Alt+Down

Ctrl+Shift+J shortcut joins two lines into one and removes unnecessary space to match your code style

Ctrl+Shift+V to choose and insert recent clipboard contents into the text

Inheritance hierarchy for a selected class: Ctrl+H

Right-clicking on a breakpoint marker  you can quickly enable/disable the breakpoint or adjust its properties.

Evaluate the value of any expression while debugging the program, select its text in the editor (you may press a Ctrl+W a few times to efficiently perform this operation) and press Alt+F8.

Quickly evaluate the value of any expression while debugging the program, hold Alt and click this expression to see its value and calculate it, call a method, etc.

You can use the Extract Variable refactoring even on incomplete statements. Just select the necessary block in the editor and press Ctrl+Alt+V.

To open any particular method or field in editor: Ctrl+Alt+Shift+N

Add unimplemented methods: CTRL + I

Override methods: CTRL + O

Format code: CTRL + ALT + L

Show project: ALT + 1

Show logcat: ALT + 6

Hide project - logcat: SHIFT + ESC

Build: CTRL + F9

Build and Run: CTRL + F10

Alt+Shift+F10  access the Run/Debug dropdown on the main toolbar

Collapse all: CTRL + SHIFT + NumPad +

Expand all: CTRL + SHIFT + NumPad -

397LW NO topic_idDalší témata ....(Topics)


351

Android Studio bug versioncode versionname signed apk issue | android-studio-bug-versioncode-versionname-signed-apk-issue


If you change android:versionCode="224" and android:versionName="2.2.4" in AndroidManifest.xml you have to change this in build.gradle file too.
Click on build.gradle in package explorer tree change your new version name and code:


 defaultConfig {
    applicationId "cz.okhelp.pocasiwidget"
    minSdkVersion 11
    targetSdkVersion 23
    versionCode 224
    versionName "2.2.4"
  }
140

Create Bitmap with Linear Gradient Android example | create-bitmap-with-linear-gradient-android-examplepublic class ApokusActivity extends Activity {
	
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(new SampleView(this));
	}

	private static class SampleView extends View {

		// CONSTRUCTOR
		public SampleView(Context context) {
			super(context);
			setFocusable(true);

		}
		@Override
		protected void onDraw(Canvas canvas) {
			Paint paint = new Paint();
			
			canvas.drawColor(Color.GREEN);
      
      Bitmap b = Bitmap.createBitmap(200, 200, Bitmap.Config.ALPHA_8);
       paint.setColor(Color.BLUE);
      
      Shader mShader = new LinearGradient(0, 0, 100, 70, new int[] {
          Color.RED, Color.GREEN, Color.BLUE },
          null, Shader.TileMode.MIRROR); // CLAMP MIRROR REPEAT
      Canvas c = new Canvas(b);
      paint.setShader(mShader);
      //c.drawCircle(60, 60, 30, paint);
      c.drawRect(0, 0, 200, 200, paint);
      canvas.drawBitmap(b, 10,10, paint);
		}

	}
}


linear gradient bitmap android example
6

Show keyboard | show-keyboard


Show keyboard Android phone apps development example source code.

// ActivityClass.java
InputMethodManager showSoftInput;
Button hBtnKeyboardShow ;
//onCreate
showSoftInput = (InputMethodManager)this.getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

hBtnKeyboardShow = (Button)findViewById(R.id.btnKeyboardShow);
hBtnKeyboardShow.setOnClickListener(myButtonListener);
// END onCreate

//button listener
private OnClickListener myButtonListener = new OnClickListener() {
   public void onClick(View v) {
   	 try {
   		 showSoftInput.getInputMethodList();
         showSoftInput.toggleSoftInput(showSoftInput.SHOW_FORCED, 0);	
		} catch (Exception e) {
			Log.e("Keyboard show ", e.getMessage());
			
		}
   }
};


61

Get text file content from raw folder to StringBuilder Android example | get-text-file-content-from-raw-folder-to-stringbuilder-android-example


StringBuilder, res/raw folder, try catch finaly throws, BufferedReader, InputStream, openRawResource, getResources Android example

MainActivity.java


public class MainActivity extends Activity {
TextView txtV;
	Context cntx;
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    txtV = (TextView)findViewById(R.id.idLabel);
    cntx = this;
    try {
			StringBuilder strBuilder = myFunction(cntx);
			txtV.setText(strBuilder);
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}

    
  }
  
  
  private StringBuilder myFunction(Context context) throws IOException {
    final Resources resources = context.getResources();
    InputStream inputStream = resources.openRawResource(R.raw.my_file);
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
    StringBuilder strBuild = new StringBuilder();
    try {
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
      	strBuild.append(line);
      }
    } finally {
      reader.close();
    }
    return strBuild; 
    
  }
}

179

HTC Evo 4G | htc-evo-4g


HTC Evo 4G cena od 6 500 KCZ Kč (únor.2012)
HTC Evo 4G je chytrý telefon běžící na operačním systému Android.
HTC Evo 4G je (22.února2012) třetím nejpoužívanějším chytrým telefonem u programu Sky Map viz tabulka.

EVO je osazen čipsetem Qualcomm QSD8650, který obsahuje Snapdragon Scorpion mikroprocesor taktovaný na 1 GHz a integrovaný grafický čip Adreno 200.

Dále je vybaven 512 MB paměti eDRAM která umožňuje plynulejší běh s Android OS.


EVO má na zadní straně svítilnu, 8 megapixelový fotoaparát schopný nahrávání videa v rozlišení 720p při 30 snímcích za sekundu a duální blesk. EVO má 1,3 megapixelový fotoaparát i na přední straně zařízení, určený pro použití při videohovorech a pro vytvoření portrétních snímků.

Jako mnoho jiných mobilních zařízení s Androidem je i HTC EVO 4G vybaven slotem microSD kromě vestavěné paměti, který umožňuje uživateli rozšíření kapacity paměti. Přístroj podporuje paměťové karty microSD o velikosti až 32 GB. Android verze 2.2 + (Froyo) je k dispozici jako volně šiřitelný OS a může být stažen na SD kartu.

HTC Evo 4G photo pic image
samsung galaxy s2
Zdroj obrázku: wikipedia


Editace Jana Žákovská : 2015-11-09 15:04:31
Počet článků v kategorii: 397
Url:android-studio-list-of-useful-shortcuts
Share
Share
Tweet