Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Importing google-play-service library project to workspace issue

Try two way in Eclipse IDE:

1.) Import the library project into your Eclipse workspace.
Click File > Import,
select Android > Existing Android Code into Workspace, and browse to the copy of the library project to import it.
If project not visible with checkbox try next step as see below.

2.) Click
File > New > Other
select Android > Existing Android Code into Workspace, and browse to the copy of the library project to import it.

396LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


35

Android startup tutorial for developers video | android-startup-tutorial-for-developers-video


How install Android emulator on PC
//developer.android.com/sdk/installing.html

Download links:
Java Development Kit JDK download
Eclipse download
Android SDK download