Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Change icon set Android developers example

How to quickly change all icon set in .apk project with Eclipse:

Right click on project in folder tree
Select New - Ohter

android/eclipse-icon-set-create-android-project.jpg

In open wizard dialog select Android Icon Set
android/eclipse-icon-set-create-android-project-1.jpg

Set Icon set name:
android/eclipse-icon-set-create-android-project-2.jpg

Open some large icon for your project for example 512x512 px and wizard will make all set of icons from one largest icon:
android/eclipse-icon-set-create-android-project-3.jpg

Wizard will create all set of icons from this one largest icon.
Click on finish button:
android/eclipse-icon-set-create-android-project-4.jpg

396LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


221

android - OnClickListener must override a superclass method | android-onclicklistener-must-override-a-superclass-method


The method onClick(DialogInterface, int) of type new DialogInterface.OnClickListener(){} must override a superclass method.

Try this:
Right click on project
Select Properties
In open dialogue select Java compiler
Set Enable project specific settings
Set Compiler compliance level to 1.6

android/project-properties-eclipse.png

android/java-compiler-settings-eclipse.png