Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Nosič na elektrokola na auto rady zkušenosti


AD MOB

Nosiče kol rady nápady

Nosiče kol slouží pro přepravu jízdních kol a tím kola nezabírají prostor ani pro posádku, ani pro zavazadla.
Pozor! Nejdříve vyzkoušejte, zda zvednete kolo, které budete přepravovat na střešním nosiči, nad hlavu. Elektrokolo bez baterie váží více jak 20 kg, ale může dosahovat libovolné váhy a pak jej již nezvednete na střechu auta, když bude vážit např. 120 kg. Pokud kolo nezvednete na střechu auta, je třeba uvažovat o zadním nosiči, či dokonce o přívěsném vozíku pro více kol. Také si ověřte, zda se šířka pláště vejde do lišt pro kola! Existují půjčovny nosičů kol, lze si vyzkoušet, který nosič bude nejvhodnější.

Nosiče kol na střechu auta - nejvíce prodávané ALE nevhodné pro těžší elektrokola

Umožňují přepravit až 4 kola, která můžeme uzamknout. Kola se na střeše téměř neušpiní. Nevýhodou je vyšší spotřeba paliva a zhoršené jízdní vlastnosti hlavně za větru, či zhoršená průjezdnost pod stromy atd. Kupujte od osvědčené výrobce a vsaďte na kvalitu. Pro každé kolo lze pořídit jen jeden nosič.

Výhody a nevýhody

 • Pojmou až 4 kola
 • Kola se neušpiní nečistotami od silnice
 • Skladnost
 • Jsou nejlevnější
 • Nosiče lze používat i při změně auta

 • Sklon k neuróze, i když jedete bez kol, tak se díváte, jestli projedete a nezavadíte koly o něco nad Vámi
 • Obtížnější manipulace s koly ve výšce - elektrokola jsou stále těžší a těžší, ne každý je zvládne zvednout na střechu vozidla
 • Nemožnost parkování v garáži s nízkým vjezdem - futry vrat, či stropem
 • Vyšší spotřeba vozu a horší jízdní vlastnosti


Nosiče na tažné zařízení - zaměřeno na pohodlí

Umožňují pohodlnou manipulaci s koly. Lze je sklopit i s koly a otevřít zadní dveře!
Oblíbená značka: BUZZRACK Scorpion, nebo THULE

Musíte mít na autě tažné zařízení. Kola se více znečišťují od prachu ze silnic, přes kola je horší výhled dozadu.

Výhody a nevýhody

 • Pojmou až 4 kola
 • Jednoduchá montáž nosiče
 • Snadná montáž i demontáž kol a manipulace s nimi
 • Funkce sklopení - jednoduchý přístup
 • Nosič lze používat i při změně auta

 • Auto musí být vybaveno tažným zařízením
 • Kola někdy přesahují do stran vozidlo - je třeba na to dát pozor jak při jízdě, tak při parkování
 • Omezený výhled dozadu
 • Kola jsou náchylnější k ušpinění hlavně za deštivého počasí, kdy je rozstřikovaná špína strhávána za záď vozidla
 • Vyšší pořizovací cena
 • Nutnost pořídit třetí SPZ


Nosiče na páté dveře - nejlevnější řešení

Nosiče na páté dveře jsou levné, ale zpravidla jen pro 3 kola. Nemají příliš velký vliv na aerodynamiku nebo spotřebu - kola jsou schována za vozidlem. Berte v úvahu omezený výhled vzad a se stížený, nebo nemožný přístupem do zavazadlového prostoru. Tyto typy nejsou vhodné například na sedany a je třeba se poradit s odborníkem.

Výhody a nevýhody

 • Uvezou zpravidla až 3 kola
 • Není nutné kola sundávat před vjezdem do garáže, pokud kola nepřečnívají tak, že by vadila při vjezdu.
 • Nízká cena

 • Špatný, nebo nemožný přístup do zavazadlového prostoru
 • Omezený výhled vzad
 • Nejsou vhodné pro každý typ vozu
 • Kola se velmi špiní při jízdě za špatného počasí, či prašných cestách vlivem strhávání a víření vzduchu za vozidlemDate: 18.06.2021 - 09:03

5LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


3

Dobíjení akumulátoru baterie dojezd indikátor nabití čidlo nebezpečí požáru hasící přístroje na lithiové akumulátory | dobijeni-akumulatoru-baterie-indikator-nabiti-cidlo-nebezpeci-pozaru-hasici-pristroje-na-lithiove-akumulatory


Zkušenosti s dobíjením baterie akumulátoru nářadí a elektrokol, elektrokoloběžek

 • - Zabránit/zamezit zkratování (přímé spojení) pólů baterie, jinak hrozí exploze.
 • - Nabíjení Li-Ion a podobných lithiových baterií vyžaduje kontrolu z důvodu nebezpečí požáru atd.
 • - Používat pouze nabíječku schválenou výrobcem akumulátoru!
 • - Pozor na přehřátí baterie - okamžitě odpojit od nabíječky! Nenechávat baterii na slunci a v místech, kde by se přehřála!
 • - Používat spínací hodiny (za 250 korun; 10 euro), kde lze nastavit čas dobíjení např. na délku 2 hodin a tím zabránit přebíjení baterie, či jiného nebezpečí, protože po uplynutí nastaveného času hodiny vypnou nabíječku a tím se předejde případnému nebezpečí přehřátí, požáru - exploze.
 • - Vhodné je používat čidla požáru (požární čidla) s tím, že mohou navíc odpojit nabíječku od proudu, oznámit nebezpečí na telefon, požárníkům atd.
 • - Hasičské, hasící přístroje na li-on baterie nechť jsou základní výbavou místností, kde probíhá dobíjení lithiových akumulátorů.
 • - Dobíjení baterie na volném prostranství (betonovém chodníku a pod.) zamezí případnému šíření požáru, protože lithiová baterie při hoření si sama vytváří kyslík a její hašení je tím pádem velmi obtížné a je nejlépe zavčas zavolat požárníky.
 • - Nepoškozovat obal baterie, nepoužívat poškozenou baterii, nebezpečí exploze!


Indikátor stavu nabití

Mnoho akumulátorů má indikátor stavu nabití. Většinou na principu:
- PLNÉ NABITÍ svítí všechny diody, i červená!
- Jakmile začnou diody postupně zhasínat od směru PLNÉHO NABITÍ, je třeba dle zkušenosti, pomýšlet na návrat z výletu.
- ŽLUTÉ DIODY - pokud svítí již jen žluté diody, je třeba akumulátor znovu dobít, ALE dobíjet lze kdykoliv, kdy je to zapotřebí, např. před dalším používáním akumulátoru, kdy budu potřebovat plné, či 80% nabití.
- ČERVENÁ DIODA pokud svítí již pouze červená dioda, je nutno akumulátor okamžitě dobít.
inidikator-stavu-nabiti-baterie-akumulatoru.jpgDojezd dle počtu čárek indikátoru stavu baterie

Počet čárek je lépe určit tak, že na minutu zastavit a vypnout indikátor i baterii.
Pak znovu zapnout baterii a indikátor (displej) a teprve odečíst počet čárek.
Dojezd se liší dle terénu a váhy cyklisty - zde je jen optimální příklad.
Příklad je pro kolo Leader Fox Lotus 2017, s dojezdem 70 km 1. stupeň přípomoci.


leader-fox-lotus-2017-displej-kapacita-dojezd-pocet-carek.png

5 čárek 100% nabití dojezd 70 km
4 čárky trvale po 29 km zbývá 58% na 41 km (je čas se vracet zpět)
3 čárky trvale po 48 km zbývá 31% na 22 km
2 čárky trvale po 58 km zbývá 17% na 12 km
1 čárka trvale po 65 km zbývá 7% na 5 km
0 už bez čárek po 70 km zbývá 0% na 0 km

leader-fox-lotus-2017-displej-graf-dojezdu-dle-stavu-indikatoru-baterie.png


Date: 01.07.2021 - 09:18
1

Řetězy na kolo měření kdy řetěz měnit rychlospojky kleště nýtovačka pračky rady nápady | retezy-na-kolo-mereni-kdy-menit-rychlospojky-kleste-nytovacka-rady-napady


Měření délky řetězu provádět při +18°C

Na dlouhé, skupinové cyklovýlety není na škodu, když někdo veze s sebou rychlospojky na řetěz, 20 článků náhradního řetězu, či celý řetěz, kleště na rozpojení/spojení řetězu a nýtovačku řetězu na kolo.
Pokud udržujete řetěz v čistotě, najedete na něj v průměru 6 x více kilometrů, jako na zablácený, nemazaný řetěz.
Neřadit rychlosti pod zátěží - lépe zařadit správný převod před stoupáním, či při dostatečné setrvačné rychlosti, než ve stoupání pod obrovským tahem na řetěz, který lze takto zničit za jedno přehození rychlosti.
Příliš velké rozdíly směru převodových kol natahují řetěz. Ideální by bylo, kdyby řetěz z přední rozety směřoval přímo na určité kolečko na zadní rozetě.
retez-na-kolo-je-nadmerne-natohovan-kdyz-prevodova-kola-nemjsou-v-zakrytu.jpg
Měření délky řetězu provádět při pokojové teplotě. Řetěz rozpálený od slunce na +50°C bude delší vlivem tepelné roztažnosti materiálu - dilatace!

Zcela nový řetěz, rozpálený od slunce, vykazoval při měření rozměr, kdy je třeba řetěz vyměnit, proto je nutno měřit délku řetězu za pokojové teploty.

novy-retez-na-kolo-rozehraty-od-slunce-vykazoval-hodnotu-pri-mereni-jako-retez-vytahany.jpg

Na měření opotřebení řetězu používat měrky k tomu určené

Nejlépe je zakoupit si měrku na měření délky řetězu, mírně zatlačit na pedál, aby se řetěz napnul a zasunout měrku. Výborné jsou měrky s několika zuby, které časem zapadají níž a niž. Pokud zapadne na předposlední zub, je třeba řetěz neprodleně vyměnit.

merka-natazeni-retezu-na-kolo.jpg


Měření posuvným měřítkem

Vyžaduje určité znalosti, ale je velmi přesné - navíc, posuvné měřítko/šuplera, se v domě určitě využije na měření např. průměru šroubů, vrtáku atd. Maximální hodnota mezi 12 válečky řetězu kola je 132,6 mm.
Při roztahování posuvného měřítka dbát na to, aby řetěz byl mírně napnut, tedy, aby neměl již žádnou vůli. Není třeba vyvinout velkou silu. Jakmile již cítím, že posuvné měřítko již napnulo řetěz a nelze posunout dál, tak odečtu hodnoty. Dbát na to, aby hroty posuvného měřítka se dotýkaly středů válečků řetězu a nesjely na jejich okraj do štěrbinky, kde by naměřily větší hodnotu.

Na obrázku níže lze odečíst z posuvného měřítka hodnotu 132,6 mm mezi 12 válečky řetězu. Řetěz již je nutno vyměnit. posuvne-meritko-mereni-opotrebeni-retezu-na-kolo-maximalin-hodnota.jpg
Výměna řetězu na kole

Výměnu řetězu jé nejlépe svěřit servisu kol. Tam už vědí jaký řetěz pro daný typ kola bude nejvhodnější. Dále servis proměří zuby ozubených koleček, jestli nejsou opotřebované, aby nezničily kvalitní nový řetěz, jehož cena se pohybuje okolo 40 euro / 1 000 korun.

Výměna řetězu svépomocí

Je třeba si ověřit, jaký řetěz je na kole, nebo bude pro něj nejvhodnější. Elektrokola potřebují kvalitní řetězy, které se tak nevytahují. Jsou dražší, ale kvalitnější. Počet převodů (koleček) na přední a zadní rozetě hraje roli a délka řetězu, proto je lepší vše svěřit servisu. Také je třeba zakoupit rychlospojku na řetěz, pokud není součástí balení nového řetězu. Ještě bude zapotřebí nýtovačka řetězu (pokud starý řetěz není spojen rychlospojkou. A kleště na rychlospojky (lze stlačit válečky i pomocí úzkých kleští, které vlezou do mezer řetězu).

Práce se provádí v místnosti, či nad plochou (plechovou vanou), kde lze nalézt případně vypadnuté součásti!
Pokud je na starém řetězu rychlospojka, rozpojí se kleštěmi na rychlospojky, nebo pomocí tenkých kleští.
rychlospojka-retezu-kola.jpg
Kleště na rychlospojky slouží jak k rozpojení staré spojky, tak ke zmáčknutí/zajištění nové rychlospojky
kleste-na-rychlospojky-retezu-kola.jpg

Pokud na řetězu není použita rychlospojka, je třeba řetěz rozpojit nejlépe pomocí nýtovačky či jinak vytlačit jeden čep z řetězu.
Pravý šroub s dutinou, se vyšroubuje až na rovinu se základním čelem, řetěz se pak opře o základní čelo nýtem na jeho dutin, mírně se přitáhne levým šroubem s dříkem tak, aby dřík tlačil na střed nýtu - pak se mírně dotáhne pravý šroub s dutinou, aby podepřel oko řetězu a může se začít vytláčet nýt do dutiny podpěrného šroubu. Dutinu je dobré na konci přelepit izolepou, pokud bude nýt ještě na něco potřeba - lépe se pak hledá, než když vypadne na zem.
nytovacka-retezu-na-kolo.jpg
Délka nového řetězu na kolo

Pokud starý řetěz fungoval správně, pak stačí spočítat jeho čepy a nový řetěz zkrátit na tuto hodnotu. Pozor! Pokud na starém řetězu nebyla rychlospojka a na novém bude, tak započítat i rychlospojku - tedy nový řetěz bude o jeden segment kratší než původní, protože jej nahradí rychlospojka. Pokud si nejsem jist, požádám o pomoc servis.
Na obrázku rozpojení/zkrácení řetězu pomocí nýtovačky přímo na cyklo-výletu
Řetěz dosedá na čelo nýtovačky, dříkem se zatlačí na nýt, pak se dotáhne spodní šroub s dutinou, aby podepřel řetěz pod nýtem a dokončí se vytlačení nýtu šroubem s dříkem/tyčinkou jako u svěráčku. Oprava byla prováděna přímo na cyklovýletu.
retez-na-kolo-zkracovani-pomoci-nytovacky-primo-na-vylete.jpg
Praní řetězu - pračky, myčky řetězů

Pračky řetězů (anglicky: Cyclone Bicycle Chain Scrubber / Bicycle Chain Cleaning Set) jsou spíše nouzovým řešením, protože mohou roznést písek po celém řetězu, ale vyčistí také převodníky, kazetu, přehazovačku.
Nejlépe je řetěz sundat zcela z kola a vyprat jej v plechové krabici v technickém benzínu, vylít znečistěný roztok do petláhve a dále prát v přípravcích tomu určených (CYKLOSTAR čistící prostředek), nejlépe v horké vodě.
Řetěz řádně vysušit, nasadit, namazat.
Pokud řetěz nelze sundat, nebo by to bylo problematické, stačí sundat kryt řetězu, stáhnout jej z velké rozety a postupně promývat v krabici s technickým benzínem.
Znečistěné kapaliny likvidovat dle platných zákonů!

Na obrázku myčka řetězu na kolo - balení obsahuje navíc sadu kartáčů. mycka-pracka-retezu-na-kolo.jpg


Date: 21.06.2021 - 10:55
4

Elektrokolo životnost komponent | elektrokolo-zivotnost-komponentJedná se o kola udržovaná dle návodu výrobce, střední a vyšší třídy.
Řetěz
2 až 6 let, nebo 2 až 6 000 km.
U pedálového motoru je řetěz více namáhán a je třeba je měnit dříve, tedy i po 1 000 km.

Pláště kol
2 až 6 000 km / zhruba 3 roky.

Baterie - kapacita nad 70%
3 až 6 let, nebo 1 000 nabíjecích cyklů - liší se dle údajů výrobce.
Elektromotory
5 000 km v zadním náboji kola a až 20 000 km pedálový motor.

Brzdy 2 až 5 000 km
Špalky u ráfkových brzd 1 až 3 000 km.
Destičky u kotoučových brzd až 6 000 km.

Rám 3 až 10 let
Rám až 10 000, ale i více pokud se jezdí jen po kvalitních silnicích.
Rám je třeba kontrolovat po každé náročnější jízdě a pokud došlo k jeho poškození, je lepší koupit nové kolo, popřípadě reklamovat rám, pokud je v záruce.
Častý problém je, že sedlovka - sedlová trubka je příliš vysunutá nad svár rámu, drží jen na kousíčku v trubce rámu a roztrhne trubku rámu.

Tabulka životnosti některých komponent elektrokola:
bicykl-kolo-zivotnost-komponent-u-kvalitnich-kol.jpg

Date: 10.07.2021 - 07:27
2

Umístění motoru na elektrokole jaké kolo vybrat výhody předního středního zadního pohonu | umisteni-motoru-na-elektrokole-jake-kolo-vybrat-vyhody-predniho-stredniho-zadniho-pohonu


Motor uprostřed

Motor nemá teoreticky žádná omezení co do velikosti a výkonu, pokud to vydrží části kola, nebo to umožňuje platný zákon.
Kolo tak může být robustní, pro ty nejtěžší podmínky a největší výkony.
Kolo je dobře vyvážené.
Nevýhody:
Řetěz kola je natahován, protože motor roztáčí zadní kolo přes řetěz.
Motory mají tendenci s přehřívat díky většímu výkonu.
Výměna motoru je složitá, pokud se nejedná o kit - přestavbu dodatečně montovaného motoru.
Při jízdě za mokra na motor neustále stříká bláto.

elektrokolo-s-motorem-uprostred.jpgg
Motor v zadním kole

Rám nemusí mít štangli - zpevňující přepážku a proto je motor v zadním kole vhodný pro lidi, co mají zdravotní problémy s nasedáním na kolo se štanglí.
Motor lze snadno vyměnit a je mnohem levnější než pedálový motor. Nevýhodou je, že má nižší životnost - zhruba 5 až 15 000 km.
Kolo je určeno pro města a kvalitní silnice, kde nehrozí prolomení rámu.
Řetěz kola je natahován minimálně, protože motor roztáčí zadní kolo přímo, aniž by k tomu potřeboval řetěz.

elektrokolo-s-motorem-v-zadnim-kole.jpg
Motor v předním kole

Vhodný pro rekonstrukce starších kole, která uživatel chce elektrifikovat.
Kolo je určeno pro města a kvalitní silnice, kde není třeba silný motor.
Řetěz kola je natahován minimálně, protože motor roztáčí přední kolo přímo, aniž by k tomu potřeboval řetěz.


elektrokolo-s-motorem-v-prednim-kole.jpg


Date: 28.06.2021 - 17:39


Editace: 25.6.2021 - 19:20
Počet článků v kategorii: 5
Url:nosic-na-elektrokola-na-auto-rady-zkusenosti

AD
11 Share
Share
Tweet