Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

double in Java example for Android development


AD MOB

Java double is 64 bit double precision type used when fractional
precision calculation is required.

Java double je datový typ (reálné číslo) o velikosti 64 bitů. Používá se například pro přesný výsledek po dělení za desetinnou tečkou. Pokud nepotřebuje tak veliké číslo použijte raději typ float, šetříte tím paměť mobilního telefonu.


		// declaration and assignment of value type double
		double x = 18.41785;
		//print formated value
		System.out.printf("The value of x is %.3f%n", x); // 18.418
        
        // declaring more variables in single statement
        double d1 = 12.4, d2 = 564.5, d3 = 14.589;

		// double range of value
		System.out.println(Double.MIN_VALUE); // 4.9E-324
		System.out.println(Double.MAX_VALUE); // 1.7976931348623157E308

		// is NaN Not-a-Number
		double f = (double) Math.sqrt(-15);
		boolean bNaN = Double.isNaN(f);
		System.out.print(bNaN); // true
		
        // check if a string is a valid number in Java example
        // convert string to double Java example
		String sD = "12.8";
		double dParse = Double.parseDouble(sD);

	    // convert strings to numbers
	   String sDl = "15.48";
	   double dFromString = (Double.valueOf(sDl)).doubleValue();

// format double, float or long value to string
	DecimalFormat formatter = new DecimalFormat(".##");
	String s = formatter.format(-.5678);       // -0.57
// .### -0.568
// .#### -0.5678
// .000000 -.567800

// -123.456
// .## -123.46
// #.## -123.46

// #E0 -.1E3
// ##E0 -1.2E2
//###E0 -123E0

// double to string in Java example code
Double dObj = new Double(68.5);
String str = dObj.toString();
// else 
Double dS = 11.6;
String sdouble = dS.toString();

// compare two double variables
	   Double dComp1 = 4.3;
	   if(dComp1.equals(4.3))
	 		System.out.print("true");

	// compares the two specified double values in Java example
	// int i =	compare(double d1, double d2);
	  int i =	Double.compare(11.5, 11.7); // -1 first < second
	  // 0 first == second
	  // 1 first > second
	  System.out.print(i);397LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


10

Screen Android Landscape Portrait programmatically | screen-android


Screen Android example source code for developers.
Get orientation of screen.

 public int getScreenOrientation() {
 if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT)        {
    return 1; // Portrait Mode
  
 }else if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
    return 2;  // Landscape mode
 }
 return 0;
 }
102

Unable to resolve id for attribute id Graphical layout editor Eclipse error | unable-to-resolve-id-for-attribute-id-graphical-layout-editor-eclipse-error


Problem: erroneous entry of id

<RadioButton android:id="idRadio"
        android:text="My radio button"/>


Solution: @+id/

<RadioButton android:id="@+id/idRadio"
        android:text="My radio button"/>
12

TTS text to speech Android example | tts-text-to-speech


Android development example source code


// import
import android.speech.tts.TextToSpeech;
import android.speech.tts.TextToSpeech.OnInitListener;
// you have to add implementation
public class Main extends Activity implements TextToSpeech.OnInitListener {
    private int _langTTSavailable = -1; // set up in onInit method
    // declaration
	private TextToSpeech mTts;


	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
// assigned handle - initialisation
			mTts = new TextToSpeech(this,
			    (OnInitListener) this // TextToSpeech.OnInitListener
			    );
}

  // Implements TextToSpeech.OnInitListener.
  public void onInit(int status) {
    if (status == TextToSpeech.SUCCESS) {
      // Set preferred language to US english.
       _langTTSavailable = mTts.setLanguage(Locale.US); // Locale.FRANCE etc.
      if (_langTTSavailable == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||
      	_langTTSavailable == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {
       } else if ( _langTTSavailable >= 0) {
			 mTts.speak("Good morning",
      TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, // Drop all pending entries in the playback queue.
      null);
      }
    } else {
      // Initialization failed.
    }
  }

  @Override
  public void onDestroy() {
    // TTS shutdown!
    if (mTts != null) {
      mTts.stop();
      mTts.shutdown();
    }

    super.onDestroy();
  }

}


Get supported language:


private TextToSpeech mTts;
// public void onInit(int status){
int result;
String s;
result = mTts.setLanguage(	Locale.	CANADA	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	CANADA	 not supported<br>"	;}else{s+="	CANADA	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	CANADA_FRENCH	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	CANADA_FRENCH	 not supported<br>"	;}else{s+="	CANADA_FRENCH	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	CHINA	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	CHINA	 not supported<br>"	;}else{s+="	CHINA	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	CHINESE	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	CHINESE	 not supported<br>"	;}else{s+="	CHINESE	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	ENGLISH	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	ENGLISH	 not supported<br>"	;}else{s+="	ENGLISH	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	FRANCE	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	FRANCE	 not supported<br>"	;}else{s+="	FRANCE	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	FRENCH	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	FRENCH	 not supported<br>"	;}else{s+="	FRENCH	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	GERMAN	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	GERMAN	 not supported<br>"	;}else{s+="	GERMAN	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	GERMANY	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	GERMANY	 not supported<br>"	;}else{s+="	GERMANY	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	ITALIAN	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	ITALIAN	 not supported<br>"	;}else{s+="	ITALIAN	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	ITALY	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	ITALY	 not supported<br>"	;}else{s+="	ITALY	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	JAPAN	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	JAPAN	 not supported<br>"	;}else{s+="	JAPAN	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	JAPANESE	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	JAPANESE	 not supported<br>"	;}else{s+="	JAPANESE	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	KOREA	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	KOREA	 not supported<br>"	;}else{s+="	KOREA	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	KOREAN	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	KOREAN	 not supported<br>"	;}else{s+="	KOREAN	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	PRC	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	PRC	 not supported<br>"	;}else{s+="	PRC	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	ROOT	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	ROOT	 not supported<br>"	;}else{s+="	ROOT	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	SIMPLIFIED_CHINESE	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	SIMPLIFIED_CHINESE	 not supported<br>"	;}else{s+="	SIMPLIFIED_CHINESE	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	TAIWAN	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	TAIWAN	 not supported<br>"	;}else{s+="	TAIWAN	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	TRADITIONAL_CHINESE	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	TRADITIONAL_CHINESE	 not supported<br>"	;}else{s+="	TRADITIONAL_CHINESE	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	UK	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	UK	 not supported<br>"	;}else{s+="	UK	 supported<br>";}
result = mTts.setLanguage(	Locale.	US	);	if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA ||result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {s +=	 "	US	 not supported<br>"	;}else{s+="	US	 supported<br>";}

182

Motorola Droid RAZR | motorola-droid-razr


Motorola Droid RAZR cena od 12 000 KCZ Kč (únor.2012)
Spokojenost uživatelů nadprůměrná.
Motorola Droid RAZR je chytrý telefon s operačním systémem Android.
Motorola Droid RAZR je (22.února2012) 9. nejpoužívanějším chytrým telefonem u programu Sky Map viz tabulka.Motorola Droid RAZR photo pic image
Motorola Droid RAZR
Zdroj obrázku: wikipedia
352

How to test dual panels - panes fragments on small device screen Android | how-to-test-dual-panels-fragments-on-small-device-screen-android


If You have old PC (Android in emulator with high screen resolution uses a lot of memory) or your testing phone have small screen, You can try this trick.
Rename layout folder for small device screen f.g. from layout into layout-swXXXdp and a large layout-sw600dp into layout.
Your phone with small screnn will do select xml file from renamed layout folder (for small screen).
You can to testing rotation with device en stability of fragments if an application changed orientation.
If you have old pc, you can try to make a new virtual device running on older version of Android, which uses less memory of computer.
For testing of rotation stability - application orientation changed - use on emulator Ctrl+F11, Ctrl+F12 key (Windows).

Important
Before the release of application, you have to rename layout folder to older name layout-sw600dp and layout-swXXXdp to layout.


Editace: 2011-09-26 20:49:42
Počet článků v kategorii: 397
Url:double-in-java-example-for-android-development

AD
11 Share
Share
Tweet