Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

LayoutLib is too recent. Update your tool Eclipse Android

LayoutLib is too recent. Update your tool!
Eclipse Android Graphical layout resolving problem.


  1. Open in Eclipse menu Help ->Check for Updates

  2. Select updates:


  3. Press Next and update all


  4. Restart Eclipse


  5. [caption id="attachment_596" align="alignleft" width="300" caption="Restart Eclipse if updates finished."]android/layoutlib-is-too-recent-update-your-tool-300x221.png[/caption]396LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


221

android - OnClickListener must override a superclass method | android-onclicklistener-must-override-a-superclass-method


The method onClick(DialogInterface, int) of type new DialogInterface.OnClickListener(){} must override a superclass method.

Try this:
Right click on project
Select Properties
In open dialogue select Java compiler
Set Enable project specific settings
Set Compiler compliance level to 1.6

android/project-properties-eclipse.png

android/java-compiler-settings-eclipse.png