Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Dobíjení akumulátoru baterie dojezd indikátor nabití čidlo nebezpečí požáru hasící přístroje na lithiové akumulátory


AD MOB

Zkušenosti s dobíjením baterie akumulátoru nářadí a elektrokol, elektrokoloběžek

  • - Zabránit/zamezit zkratování (přímé spojení) pólů baterie, jinak hrozí exploze.
  • - Nabíjení Li-Ion a podobných lithiových baterií vyžaduje kontrolu z důvodu nebezpečí požáru atd.
  • - Používat pouze nabíječku schválenou výrobcem akumulátoru!
  • - Pozor na přehřátí baterie - okamžitě odpojit od nabíječky! Nenechávat baterii na slunci a v místech, kde by se přehřála!
  • - Používat spínací hodiny (za 250 korun; 10 euro), kde lze nastavit čas dobíjení např. na délku 2 hodin a tím zabránit přebíjení baterie, či jiného nebezpečí, protože po uplynutí nastaveného času hodiny vypnou nabíječku a tím se předejde případnému nebezpečí přehřátí, požáru - exploze.
  • - Vhodné je používat čidla požáru (požární čidla) s tím, že mohou navíc odpojit nabíječku od proudu, oznámit nebezpečí na telefon, požárníkům atd.
  • - Hasičské, hasící přístroje na li-on baterie nechť jsou základní výbavou místností, kde probíhá dobíjení lithiových akumulátorů.
  • - Dobíjení baterie na volném prostranství (betonovém chodníku a pod.) zamezí případnému šíření požáru, protože lithiová baterie při hoření si sama vytváří kyslík a její hašení je tím pádem velmi obtížné a je nejlépe zavčas zavolat požárníky.
  • - Nepoškozovat obal baterie, nepoužívat poškozenou baterii, nebezpečí exploze!


Indikátor stavu nabití

Mnoho akumulátorů má indikátor stavu nabití. Většinou na principu:
- PLNÉ NABITÍ svítí všechny diody, i červená!
- Jakmile začnou diody postupně zhasínat od směru PLNÉHO NABITÍ, je třeba dle zkušenosti, pomýšlet na návrat z výletu.
- ŽLUTÉ DIODY - pokud svítí již jen žluté diody, je třeba akumulátor znovu dobít, ALE dobíjet lze kdykoliv, kdy je to zapotřebí, např. před dalším používáním akumulátoru, kdy budu potřebovat plné, či 80% nabití.
- ČERVENÁ DIODA pokud svítí již pouze červená dioda, je nutno akumulátor okamžitě dobít.
inidikator-stavu-nabiti-baterie-akumulatoru.jpgDojezd dle počtu čárek indikátoru stavu baterie

Počet čárek je lépe určit tak, že na minutu zastavit a vypnout indikátor i baterii.
Pak znovu zapnout baterii a indikátor (displej) a teprve odečíst počet čárek.
Dojezd se liší dle terénu a váhy cyklisty - zde je jen optimální příklad.
Příklad je pro kolo Leader Fox Lotus 2017, s dojezdem 70 km 1. stupeň přípomoci.


leader-fox-lotus-2017-displej-kapacita-dojezd-pocet-carek.png

5 čárek 100% nabití dojezd 70 km
4 čárky trvale po 29 km zbývá 58% na 41 km (je čas se vracet zpět)
3 čárky trvale po 48 km zbývá 31% na 22 km
2 čárky trvale po 58 km zbývá 17% na 12 km
1 čárka trvale po 65 km zbývá 7% na 5 km
0 už bez čárek po 70 km zbývá 0% na 0 km

leader-fox-lotus-2017-displej-graf-dojezdu-dle-stavu-indikatoru-baterie.png


Date: 01.07.2021 - 09:18

9LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


1

Řetězy na kolo měření kdy řetěz měnit rychlospojky kleště nýtovačka pračky maziva rady nápady | retezy-na-kolo-mereni-kdy-menit-rychlospojky-kleste-nytovacka-rady-napady


Měření délky řetězu provádět při +18°C

Na dlouhé, skupinové cyklovýlety není na škodu, když někdo veze s sebou rychlospojky na řetěz, 20 článků náhradního řetězu, či celý řetěz, kleště na rozpojení/spojení řetězu a nýtovačku řetězu na kolo.
Pokud udržujete řetěz v čistotě, najedete na něj v průměru 6 x více kilometrů, jako na zablácený, nemazaný řetěz.
Neřadit rychlosti pod zátěží - lépe zařadit správný převod před stoupáním, či při dostatečné setrvačné rychlosti, než ve stoupání pod obrovským tahem na řetěz, který lze takto zničit za jedno přehození rychlosti.
Příliš velké rozdíly směru převodových kol natahují řetěz. Ideální by bylo, kdyby řetěz z přední rozety směřoval přímo na určité kolečko na zadní rozetě.
retez-na-kolo-je-nadmerne-natohovan-kdyz-prevodova-kola-nemjsou-v-zakrytu.jpg
Měření délky řetězu provádět při pokojové teplotě. Řetěz rozpálený od slunce na +50°C bude delší vlivem tepelné roztažnosti materiálu - dilatace!

Zcela nový řetěz, rozpálený od slunce, vykazoval při měření rozměr, kdy je třeba řetěz vyměnit, proto je nutno měřit délku řetězu za pokojové teploty.

novy-retez-na-kolo-rozehraty-od-slunce-vykazoval-hodnotu-pri-mereni-jako-retez-vytahany.jpg

Na měření opotřebení řetězu používat měrky k tomu určené

Nejlépe je zakoupit si měrku na měření délky řetězu, mírně zatlačit na pedál, aby se řetěz napnul a zasunout měrku. Výborné jsou měrky s několika zuby, které časem zapadají níž a niž. Pokud zapadne na předposlední zub, je třeba řetěz neprodleně vyměnit.

merka-natazeni-retezu-na-kolo.jpg


Měření posuvným měřítkem

Vyžaduje určité znalosti, ale je velmi přesné - navíc, posuvné měřítko/šuplera, se v domě určitě využije na měření např. průměru šroubů, vrtáku atd. Maximální hodnota mezi 12 válečky řetězu kola je 132,6 mm.
Při roztahování posuvného měřítka dbát na to, aby řetěz byl mírně napnut, tedy, aby neměl již žádnou vůli. Není třeba vyvinout velkou silu. Jakmile již cítím, že posuvné měřítko již napnulo řetěz a nelze posunout dál, tak odečtu hodnoty. Dbát na to, aby hroty posuvného měřítka se dotýkaly středů válečků řetězu a nesjely na jejich okraj do štěrbinky, kde by naměřily větší hodnotu.

Na obrázku níže lze odečíst z posuvného měřítka hodnotu 132,6 mm mezi 12 válečky řetězu. Řetěz již je nutno vyměnit. posuvne-meritko-mereni-opotrebeni-retezu-na-kolo-maximalin-hodnota.jpg
Výměna řetězu na kole

Výměnu řetězu jé nejlépe svěřit servisu kol. Tam už vědí jaký řetěz pro daný typ kola bude nejvhodnější. Dále servis proměří zuby ozubených koleček, jestli nejsou opotřebované, aby nezničily kvalitní nový řetěz, jehož cena se pohybuje okolo 40 euro / 1 000 korun.

Výměna řetězu svépomocí

Je třeba si ověřit, jaký řetěz je na kole, nebo bude pro něj nejvhodnější. Elektrokola potřebují kvalitní řetězy, které se tak nevytahují. Jsou dražší, ale kvalitnější. Počet převodů (koleček) na přední a zadní rozetě hraje roli a délka řetězu, proto je lepší vše svěřit servisu. Také je třeba zakoupit rychlospojku na řetěz, pokud není součástí balení nového řetězu. Ještě bude zapotřebí nýtovačka řetězu (pokud starý řetěz není spojen rychlospojkou. A kleště na rychlospojky (lze stlačit válečky i pomocí úzkých kleští, které vlezou do mezer řetězu).

Práce se provádí v místnosti, či nad plochou (plechovou vanou), kde lze nalézt případně vypadnuté součásti!
Pokud je na starém řetězu rychlospojka, rozpojí se kleštěmi na rychlospojky, nebo pomocí tenkých kleští.
rychlospojka-retezu-kola.jpg
Kleště na rychlospojky slouží jak k rozpojení staré spojky, tak ke zmáčknutí/zajištění nové rychlospojky
kleste-na-rychlospojky-retezu-kola.jpg

Pokud na řetězu není použita rychlospojka, je třeba řetěz rozpojit nejlépe pomocí nýtovačky či jinak vytlačit jeden čep z řetězu.
Pravý šroub s dutinou, se vyšroubuje až na rovinu se základním čelem, řetěz se pak opře o základní čelo nýtem na jeho dutin, mírně se přitáhne levým šroubem s dříkem tak, aby dřík tlačil na střed nýtu - pak se mírně dotáhne pravý šroub s dutinou, aby podepřel oko řetězu a může se začít vytláčet nýt do dutiny podpěrného šroubu. Dutinu je dobré na konci přelepit izolepou, pokud bude nýt ještě na něco potřeba - lépe se pak hledá, než když vypadne na zem.
nytovacka-retezu-na-kolo.jpg
Délka nového řetězu na kolo

Pokud starý řetěz fungoval správně, pak stačí spočítat jeho čepy a nový řetěz zkrátit na tuto hodnotu. Pozor! Pokud na starém řetězu nebyla rychlospojka a na novém bude, tak započítat i rychlospojku - tedy nový řetěz bude o jeden segment kratší než původní, protože jej nahradí rychlospojka. Pokud si nejsem jist, požádám o pomoc servis.
Na obrázku rozpojení/zkrácení řetězu pomocí nýtovačky přímo na cyklo-výletu
Řetěz dosedá na čelo nýtovačky, dříkem se zatlačí na nýt, pak se dotáhne spodní šroub s dutinou, aby podepřel řetěz pod nýtem a dokončí se vytlačení nýtu šroubem s dříkem/tyčinkou jako u svěráčku. Oprava byla prováděna přímo na cyklovýletu.
retez-na-kolo-zkracovani-pomoci-nytovacky-primo-na-vylete.jpg
Praní řetězu - pračky, myčky řetězů

Pračky řetězů (anglicky: Cyclone Bicycle Chain Scrubber / Bicycle Chain Cleaning Set) jsou spíše nouzovým řešením, protože mohou roznést písek po celém řetězu, ale vyčistí také převodníky, kazetu, přehazovačku.
Nejlépe je řetěz sundat zcela z kola a vyprat jej v plechové krabici
v technickém benzínu od hrubých mastnot a nečistoy, vylít znečistěný roztok do petláhve a
dále prát v přípravcích tomu určených (CYKLOSTAR čistící prostředek), nejlépe v horké vodě, kdy dojde k odmaštění zbytků po prvním praní.

Nakonec, po vysušení, řetěz ještě vyprat v lihu pro dokonalé odstranění mastnoty z pórů kovu a zbytků odmašťovače.
Řetěz řádně vysušit, nasadit, namazat nejlépe přípravkem, který neváže na sebe tolik prachu a nečistot, jako minerální oleje.
Například Progold Pro Link Chain Lube 120ml olej, nebo Muc-Off Dry lube 120ml.

Pokud řetěz nelze sundat, nebo by to bylo problematické, stačí sundat kryt řetězu, stáhnout jej z velké rozety a postupně promývat v krabici s technickým benzínem.
Znečistěné kapaliny likvidovat dle platných zákonů!

Na obrázku myčka řetězu na kolo - balení obsahuje navíc sadu kartáčů. mycka-pracka-retezu-na-kolo.jpg


Date: 21.06.2021 - 10:55
8

Česko anglické názvy seznam součástí kola | cesko-anglicke-nazvy-seznam-soucasti-kola


Česko anglický seznam součástí kola - pomůcka pro vyhledávání na cizích e-shopech

Tip:Označit anglický text, kliknout na něj pravým myším a z menu vybrat Vyhledat text pomocí vyhledávače

Anglicky: Česky
Bike Frame: Rám
Bike Top tube: Horní rámová trubka
Bike Down tube: Dolní rámová trubka
Bike Seat tube: Sedlová rámová trubka
Bike Seat stay: Zadní sedlová vidlice
Bike Chain stay: Spodní řetězová vidlice
Bike Rear brakes: Zadní brzdy
Bike Cogset: Vícekolečko, kazeta, pastorky
Bike Rear derailleur: Měnič převodů, přehazovačka
Bike Front derailleur: Přední přesmykač
Bike Chain: Řetěz
Bike Chain rings: Převodníky, tácy, talíře, převodní ozubená kola
Bike Saddle: Sedlo
Bike Seat post: Sedlovka
Bike Pedal: Pedál, šlapátko
Bike Crank arm: Klika převodníku pedálů
Bike Handlebar grip: Říditka
Bike Head tube: Hlavová trubka řízení
Bike Shock absorber: Tlumič
Bike Front brakes: Přední brzda
Bike Front fork: Přední vidlice
Bike Whell: Kolo kompletní, všeobecně, přední, či zadní
Bike Spokes: Výpletové paprsky, špice
Bike Front hub: Přední středový náboj
Bike Rim: Ráfek
Bike Tire: Plášť, pneumatika
Bike Valve: Ventil, ventilek


kolo-seznam-soucasti-anglicky.png

Zdroj obrázku: Wikipedia


Date: 28.08.2021 - 08:57
6

ebike kolo elektrokolo nastaveni řidítek sedla sedlovky | ebike-kolo-elektrokolo-nastaveni-riditek-sedla-sedlovky


Rekreační pohodová jízda

- sedlo nechť tak vysoko, aby jezdec dosáhl nohama na zem, ne jen špičkami, ale celým chodidlem a to na obou stranách kola, aniž by sesedl ze sedla (důvod je ten, že se občas zachytí oděv za sedlo a pokud jezdec nedosáhne nohou na zem, tak následuje dost nepříjemný pád)

- řidítka nechť jsou o něco širší, než jsou ramena jezdce, nikdy by neměly být užší, protože se jezdci špatně dýchá a nemá dobrou stabilitu na kole

- řidítka nechť jsou tak vysoko, aby jezdec neseděl vzpřímeně, neboť trpí bederní páteř

- řidítka nechť nejsou příliš nízko, protože pak trpí jezdcovi zápěstí a ramenní klouby

- řidítka by měla pomoci stejnoměrně rozložit váhu jezdce na ruce a bederní páteř

- brzdové páčky nechť jsou v jedné přímce s napjatou rukou, tedy ve směru napřímené RAMENO - ZÁPĚSTÍ

- při výběru nového kola nezapomínejte na kvalitní odpružení - chrání vaši páteř a klouby;

Na obrázku je, velmi dobře uživatelsky hodnocená, odpružená sedlovka (trubka pod sedlem s unikátní konstrukcí odpružení).
odpruzena-sedlovka-na-kolo.jpg


Sportovní jízda

- sedlo se nastaví tak, že noha je téměř napnuta, když pedál je ve spodní úvrati, tedy v nejnižší poloze. Noha nesmí být zcela napnuta, protože pak trpí zadek při neustálém převalovaní se přes sedlo ze strany na stranu

- řidítka se nastavují tak, aby bylo dosaženo co největší aerodynamickosti jezdce - aby jezdcovo tělo kladlo co nejmenší odpor vzduchu

- brzdové páčky se nastavují do polohy, kdy jezdec nejvíce brzdí nebezpečné úseky - u horských kol bývají mírně sklopeny dolů u jezdců, kteří při sjíždění srázů na kole stojí, jinak bývají nastaveny tak, jako u rekreační jízdy, tedy v ose RAMENO-ZÁPĚSTÍ jezdce, nebo LOKET-ZÁPĚSTÍ jezdce
Date: 08.08.2021 - 12:01
5

Chybové kódy displej motor baterie kolo poruchy hlášení bicykl ebike | chybove-kody-displej-motor-baterie-kolo-poruchy-hlaseni-bicykl-ebike


Někdy stačí vypnout displej, baterii dle návodu výrobce vyjmout baterii, znovu řádně, zkontrolovat její kontakty, řádně znovu zasunout, zapnout baterii, displej a hlášení zmizí.
Jindy je třeba zkontrolovat připojovací kabely, zda nejsou rozpojeny např. zachycením o větvičku a restartovat dle návodu výrobce.
Je dobré mít na mobilu stažený manuál k danému výrobku, aplikaci ebike, nebo si jej doma ofotit, hlavně chybové kódy a jejich řešení.


Předcházení chybovým hlášením, nebo pokusy o jejich jednoduché řešení

1. Plyn, pokud je součástí kola, se nesmí uvolňovat prudce uvolněním sevření ruky, ale vrátit jej do původní polohy rukou, jinak hrozí poškození.
2. Senzory otáček a brzd - někdy stačí očistit tyto snímače, seřídit jejich sepnutí, vyčistit řádně brzdy.
3. Napětí baterie - někdy stačí počkat minutu či několik minut a lze pokračovat. To se stává při jízdě do kopce, kdy je značný odběr proudu a pokles napětí.
4. Kontakty baterie a jejího připojení, musí být čisté, bez oxidace, koroze, správně zapojené! To je častý případ podomácku repasovaných baterií.
5. Porucha komunikace - mezi displejem a regulátorem, senzorem a pod. - zkontrolovat připojení kabelů a čistotu senzorů.
6. Chyba motoru - zkusit restart, kontrolu připojení kabelů viz body výše, senzor snímání rychlosti, jestli jeho magnet se neuvolnil, či nepootočil na špici kola - to může zapříčinit, že na kole nelze pokračovat v jízdě.

Ebike - chybové kódy na displeji

Žel každý výrobce může mít jiné chybové kódy, například Leader Fox Lotus Induktora Park City bude mít jen několik chybových kódů
leader-fox-lotus-Induktora-park-city-chybove-kody.jpg

Ale Leader Fox Acron 2021 je složitější, takže chybových hlášení už má více:
leader-fox-acron-2021-chybove-kody.jpg

Zatím co ještě složitější elektronika kol může mít chybových kódů ještě více a i značení může být rozdílné, i když výrobci se začínají snažit o určité sjednocení, PROTO je nutné si ofotit, či stáhnout manuál ke konkrétnímu kolu.

Chybový kód Chyba Příčina Popis
4 Porucha plynu Když se rukojeť plynu nemůže vrátit do výchozí polohy, zkontrolujte, zda jí něco neblokuje. Nepouštějte rukojeť plynu z max polohy, ale vraťte jí rukou, aby prudkým nárazem nedošlo k poškození.
5 Porucha plynu-akcelerátoru Zkontrolujte lanko plynu, zda se reaguje na otáčení rukojeti plynu a také se podívejte na chybu číslo 4, zda není příčina v rukojeti plynu.
6 Ochrana proti nízkému napětí Baterie příliš slabá, nizké napětí - možná je jen vybitá, či byla použita nevhodná baterie.
7 Ochrana před vysokým napětím Napětí baterie, je pro toto kolo, příliš vysoké. Patrně použita baterie nevhodná pro toto kolo.
8 Porucha Hallova senzoru - sondy Hallův senzor reaguje na změnu magnetického pole, proudu, otáček motoru atd. Minimálně jeden vodič Hallova senzoru motoru může být poškozen nebo odpojen.
9 Porucha motorové fáze Minimálně jeden fázový vodič motoru byl poškozen, nebo odpojen.
10 Porucha vysoké teploty Regulátor odpojil zařízení z důvodu přehřáti. Před dalším použitím elektrokola nechte všechny ovladače a motor vychladnout nejlépe ve stínu.
11 Porucha teplotního senzoru Teplotní čidlo bylo patrně poškozeno, nebo odpojeno.
12 Porucha snímače proudu Senzor ovladače je poškozený, nebo odpojený.
21 Chyba elektrického proudu Motorový kabel není připojen. Odpojený kabel motoru zapojte i s připojením ovladače motoru. Pokud chybový kód zůstane, proveďte test motoru a ovladače.
25 Chyba brzd Překontrolujte nastavení a pozici magnetů snímače a vyzkoušejte zda chyba nezmizí. Odpojte snímače brzd a pro kontrolu každé brzdy restartujte systém. Pokud chyba přetrvává, zkuste nový ovladač pro snímání funkce brzd.
Videa jak odstranit chybové hlášení 25
29 Porucha snímače napětí baterie Senzory akumulátoru se poškodily. Patrně bude nutno se obrátit na servis, či prodejce.
30 Chyba komunikace Nesprávné spojení mezi displejem a ovladačem. Patrně oxidace, nebo uvolněné kabelové připojení.
31 Překročení proudové ochrany Příliš vysoké proudové napětí na baterii. Pokud se systém zablokuje, snižte odběr proudu a restartujte kolo.
34 Chyba napětí ACC Chyba napájení elektrického kola.
35 Chyba čidel 4V3 Problém je v senzoru napájení. Zkontrolovat připojení vodičů snímače motoru a pedálu.
36 Osvětlení, světla V Error Zkontrolujte kabeláž osvětlení a kontrolek, popřípadě ji odpojte a obraťte se na dodavatele příslušenství.


Date: 08.08.2021 - 12:01
4

Elektrokolo životnost komponent | elektrokolo-zivotnost-komponentJedná se o kola udržovaná dle návodu výrobce, střední a vyšší třídy.
Řetěz
2 až 6 let, nebo 2 až 6 000 km.
U pedálového motoru je řetěz více namáhán a je třeba je měnit dříve, tedy i po 1 000 km.

Pláště kol
2 až 6 000 km / zhruba 3 roky.

Baterie - kapacita nad 70%
3 až 6 let, nebo 1 000 nabíjecích cyklů - liší se dle údajů výrobce.
Elektromotory
5 000 km v zadním náboji kola a až 20 000 km pedálový motor.

Brzdy 2 až 5 000 km
Špalky u ráfkových brzd 1 až 3 000 km.
Destičky u kotoučových brzd až 6 000 km.

Rám 3 až 10 let
Rám až 10 000, ale i více pokud se jezdí jen po kvalitních silnicích.
Rám je třeba kontrolovat po každé náročnější jízdě a pokud došlo k jeho poškození, je lepší koupit nové kolo, popřípadě reklamovat rám, pokud je v záruce.
Častý problém je, že sedlovka - sedlová trubka je příliš vysunutá nad svár rámu, drží jen na kousíčku v trubce rámu a roztrhne trubku rámu.

Tabulka životnosti některých komponent elektrokola:
bicykl-kolo-zivotnost-komponent-u-kvalitnich-kol.jpg

Date: 10.07.2021 - 07:27


Editace: 19.7.2021 - 11:57
Počet článků v kategorii: 9
Url:dobijeni-akumulatoru-baterie-indikator-nabiti-cidlo-nebezpeci-pozaru-hasici-pristroje-na-lithiove-akumulatory

AD
11 Share
Share
Tweet