Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Linkify text link url in TextView text Android example


AD MOB

Example from SDK C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\samples\android-10\ApiDemos\src\com\example\android\apis\text\Link.java
Source: //developer.android.com/resources/browser.html?tag=sample
License: //www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
1.) Automatically linkifies using android:autoLink="all"

// res/values/strings.xml
<string name="link_text_auto"><b>text1:</b> This is some text. In
   this text are some things that are actionable. For instance,
   you can click on //www.google.com and it will launch the
   web browser. You can click on google.com too. And, if you
   click on (415) 555-1212 it should dial the phone.
  </string>
// main.xml
<!-- text1 automatically linkifies things like URLs and phone numbers. -->
 <TextView xmlns:android="//schemas.android.com/apk/res/android"
      android:id="@+id/text1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:autoLink="all"
      android:text="@string/link_text_auto"
      />


2.) Link text by setMovementMethod

// MainActivity.java onCreate
/*Be warned that if you want a TextView with a key listener or movement method not to be focusable, or if you want a TextView without a key listener or movement method to be focusable, you must call setFocusable(boolean) again after calling this to get the focusability back the way you want it. */

TextView t2 = (TextView) findViewById(R.id.text2);
t2.setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance());

// main.xml
<!-- text2 uses a string resource containing explicit <a> tags to
    specify links. -->
 <TextView xmlns:android="//schemas.android.com/apk/res/android"
      android:id="@+id/text2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:text="@string/link_text_manual"
      />

//strings.xml

<string name="link_text_manual"><b>text2:</b> This is some other
   text, with a <a href="//www.google.com">link</a> specified
   via an <a> tag. Use a \"tel:\" URL
   to <a href="tel:4155551212">dial a phone number</a>.
  </string>


3.) Link as html code using Html.fromHtml()

// MainActivity.java onCreate
    TextView t3 = (TextView) findViewById(R.id.text3);
    t3.setText(
      Html.fromHtml(
        "<b>text3:</b> Text with a " +
        "<a href=\"//www.google.com\">link</a> " +
        "created in the Java source code using HTML."));
    t3.setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance());
4.) Link string by SpannableString

    SpannableString ss = new SpannableString(
      "text4: Click here to dial the phone.");

    ss.setSpan(new StyleSpan(Typeface.BOLD), 0, 6,
          Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);
    ss.setSpan(new URLSpan("tel:4155551212"), 13, 17,
          Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE);

    TextView t4 = (TextView) findViewById(R.id.text4);
    t4.setText(ss);
    t4.setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance());


linkify link url adress text in Android

397LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


84

Hashtable find value by key Java Android example | hashtable-find-value-by-key-java-android-example


Hashtable find value by key Java Android basic example.


import java.util.Hashtable;

public class MainClass {
	public static void main(String[] arg) {
		
		// english;germany dictionary
		String[] arrayOfString = { "one;eine", "two;zwei", "three;drei" };

	  Hashtable hashTable = new Hashtable();
	  for(String s: arrayOfString){
	  	String[] array = s.split(";");
	  	String sKey ="", sValue="";
	  	if(array.length > 1){
	  	sKey = array[0]; sValue = array[1];
	  		hashTable.put(sKey, sValue);
	  	}
	  }

    // check if key exists 	  
	  if( hashTable.containsKey("two")){
		System.out.print("two = " + hashTable.get("two"));
	  }
	  
	}
}
/*
two = zwei
 */
281

addPreferencesFromResource Deprecated Android Code Warning | addpreferencesfromresource-deprecated-android-code-warning


Put extends PreferenceFragment API level 11 instead PreferenceActivity

public class SettingsActivity extends PreferenceFragment {
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
 }
}

// or insert suppresswarning
public class SettingsActivity extends PreferenceActivity {
 @SuppressWarnings("deprecation")
	@Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
 }
}

303

WebView.loadData utf-8 encoding Android | webview-loaddata-utf-8-encoding-android


Try this solution:

String DATA = "Html text....bla bla bla. Hellou world! čšřžěéá";
String HEADERHTML = 
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">" 
+"<html> <head> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">" 
+"</head> <body>";
String FOOTERHTML = "</body></html>";
WebView mWebView.loadData(HEADERHTML+DATA+FOOTERHTML,"text/html; charset=UTF-8",null);

45

Adding TableRow add row with a View TextView dynamically to TableLayout Android sample example | adding-tablerow-add-row-with-a-view-textview-dynamically-to-tablelayout-android-sample-example


Adding TableRow with a View TextView (EditText Button) programmically dynamically to TableLayout Android sample basic example.
MainClass.java

public class MainClass extends Activity {
  
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    TableLayout tl = (TableLayout)findViewById(R.id.tableLayout1);
    TableRow row = new TableRow(this);
    TextView tv = new TextView(this);
    tv.setText("This is text");

    tl.addView(row);
    row.addView(tv);

  }
}main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="//schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TableLayout android:layout_width="fill_parent" 
  android:id="@+id/tableLayout1" android:layout_height="wrap_content">
</TableLayout>
</LinearLayout>

205

AMOLED Display | amoled-display


Co je to AMOLED displej?
AMOLED ( active-matrix organic light-emitting diode ) je zobrazovací technologie pro použití v mobilních zařízeních a televizích. OLED je technologie velmi tenkých displejů, kde organické sloučeniny vytváří elektroluminiscenční materiál a aktivní matice umožňuje přesné adresování jednotlivých pixelů (bodů obrázku).
Od roku 2012, je AMOLED technologie používána v mobilních telefonech , multimediálních přehrávačích a digitálních fotoaparátech, což umožňuje nízkou spotřebu těchto zařízení a zvětšení velikosti displeje (např. až 40 palců).

AMOLED displej se skládá z aktivní matice OLED pixelů, které vytvářejí světlo při elektrické aktivaci a jsou uloženy do Thin Film Transistor (TFT) pole, které slouží, jako řada přepínačů pro ovládání proudu pro každý jednotlivý pixel a tím se dosáhne požadované barvy bodu a snížení spotřeby produ pro pasivní provoz matice OLED.

V TFT sběrnici se používá polykrystalický a amorfní křemík což umožňuje dosáhnout pružnosti a ohebnosti AMOLED displeje.

Video AMOLED display Samsung Omnia II
**


Editace: 2011-11-25 12:32:18
Počet článků v kategorii: 397
Url:linkify-text-link-url-in-textview-text-android-example

AD
11 Share
Share
Tweet