Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Re: Topení uhlím v Dakonu


AD MOB

4 LW*

0.)Re: Topení uhlím v Dakonu - re-topeni-uhlim-v-dakonu-id-54


Dobrý den,
jak udržet při stáložáru teplotu 50 st.

Přejít na topic "Re: Topení uhlím v Dakonu" v kontextu témata kategorie?


AD

Celé téma ( whole topic)


topic_id=10

ALDA 04-01-2010 11:40:16
Ke spalování uhlí je potřeba vyšší teplota ve spalovacím prostoru.
Všimněte si, že pokud již máte například v Dakonu vrstvu žhavého uhlí,
spalování je dokonalé a z komína vychází jen bílé vodní páry.
Pokud je kouř šedý a táhne se i 20 metrů od komína,
tak vlastně nám uniká obrovské množství energie,
proto je dobré roztápět drobnými třískami a dřevem s malou vrstvou uhlí na povrchu.
Jakmile již hoří uhlí,
můžeme přidat další kousek dříví a uhlí.
Dříví bude může být posunuto až do spalovacího prostoru Dakonu a bude působit,
jako takový knot,
o který se bude zapalovat vznikající kouř z nedokonalého uhlí spalování,
takže v spalovací komoře již shoří vše.
Seřízení spodními dvířky se provádí u roztopeného paliva tak,
že postupně vyšroubováváme šroub seřízení primárního vzduchu tak dlouho,
až je plamen líny - pomalý.
Pak mu přidáme například jeden závit otočením šroubu,
aby byl svěží, ale zároveň,
aby primárního vzduchu nebylo příliš a neochlazoval kotel.
Sekundární vzduch se otvírá tehdy,
pokud sice v spalovacím prostoru je plamen,
ale hodně kouří a nestačí všechen kouř shořet.
Musíme cítit, že sekundární vzduch proudí do kotle bočními otvory.
Pokud ne, asi máme malou vrstvu uhlí v kotle a vzduch je přisáván z primárního vstupu,
nebo máme slabší tah komína,
než je pro kotel určen.
Pak otevřený přívod sekundárního vzduchu spíše zhorší spalování.
Pokud nám z přívodů sekundárního vzduchu začne vycházet kouř do prostoru kotelny,
tak to je zcela špatně.
Buď je komín a kouřové cesty zcela zaneseny sazemi,
nebo komín je naprosto nevhodný pro tento typ kotle.

2.) Re: Topení uhlím v Dakonu - re-topeni-uhlim-v-dakonu-id-54


Dobrý den,
jak udržet při stáložáru teplotu 50 st.
topic_id=10

50°C na výstupu u kotlů s ocelovým topným tělesem je nízká teplota.
Aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v nižších částech
kotle, kde se vrací chladná voda ze systému, tak na výstupu by mělo být
80°C a zpátečka by měla mít 40 až 50°C. Řeší se to pomocí směsné smyčky za kotlem,
která umožní, že část teplé vody z výstupu se hned vrací do zpátečky.

Udržet dlouhodobě postupně pomalu klesající teplotu lze pokud je do
systému zapojena akumulační nádrž, která dokáže naakumulovat teplo
v době plného výkonu kotle a pak jej postupně uvolňovat do systému.

Dále lze udržet pomalu klesající teplotu žárovým způsobem spalování paliva viz odkaz: http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25


Editace: 1323339770
Počet článků v kategorii: 400
Url:re-topeni-uhlim-v-dakonu-id-54

AD
11 Share
Share
Tweet