Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Kamna z barelu naležato


AD MOB

Jak si jednoduše vyrobit pec - kamna z barelu ukazuje následující video:

**


**


Udírna ze sudů - barelů
**

396LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


204

Re: Na co jsou klapky na kotle | re-na-co-jsou-klapky-na-kotle-id-472


Komínová klapka v spalinovém hrdle slouží k regulaci komínového tahu.
Když je dusivka na popelových dvířkách již téměř a nebo zcela zavřená
a přesto v kotle hoří až moc, může se zkusit přivřít komínovou klapku,
ALE pozor, at spaliny nejdou do místnosti a nedojde k otravě.
Komínová klapka se též uzavírá po dohoření paliva, aby zůstalo ještě
dlouho žhavé a vytápělo vodu. Kotel pak pomalinku chladné například
i 10 hodin. Pokud klapku neuzavřeme, je voda v systému za dvě hodiny
studená.

Roztápěcí klapka je určena jen na snadnější zátopa a pak se uzavírá pokud
již plameny šlehají do spalovacího prostoru a po jejím zavření nedojde
k zhasnutí plamenů.
Roztápěcí klapka má velký význam v tom, že horké spaliny nemohou hned
do komína, ale musí předat teplo přes lamely otopné vodě a tím se využije
maximálně teplota spalin k ohřevu vody.
103

Proč se z komína kouří - nedokonalé spalování | proc-se-z-komina-kouri-nedokonale-spalovani-id-251


Viditelné spaliny - kouř (ne bílé vodní páry) jsou znakem nedokonalého spalování.
Při nižších teplota venkovního vzduchu při dokonalém spalování odchází z komína jen bílé vodní páry,
které se zhruba po jednom metru od ústí komína rozplynou ve vzduchu.
Pamatuj! K dokonalému spalování je nutné mít:
- dostatečný odvod spalin
- dostatečný přívod vzduchu
- řádně přichystané a vysušené palivo
- a plameny ve spalovacím prostoru


Zde je několik příčin proč k nedokonalému spalování dochází:
- zátop (při zátopu chvíli trvá, než plameny vyšlehnou nad vrstvu papíru, třísek a po tu dobu část spalin odchází jako viditelný kouř)
- přikládání ( při každém dalším přikládání v době, kdy je palivo vyhořelé a zůstal v kotle jen žhavý popel chvíli trvá, než nové palivo začne hořet a po tu dobu kouří proto je dobré přiložit nějaké dřevěné třísky, které rychle vzplanou a až na ně vrstvu paliva)
- mokré, nebo příliš vlhké palivo ( i když bude hořet tak velké množství uvolněného tepla se spotřebuje na odpaření vody z paliva a tím se dochází k neekonomickému provozu, poškozování stěn kotle korozí, snížení teploty v spalovacím prostoru a tím k horšímu spalování)
- dohořívající palivo (jakmile se vrstva paliva při dohořívání sníží až pod spodní část přepážky, začne nad něj pronikat chladný sekundární vzduch přes spodní dusivku - škrtící klapku v dolních dvířkách a tento studených vzduchu ochladí prostor nad palivem a může zapříčinit horší výsledky při spalování)
- špatný odtah spalin ( slabý komínový tah, zanesené kouřové cesty, v kotle nehoří jen doutná a nedá se v něm téměř zatopit)
- nesprávný přívod primárního a sekundárního vzduchu (primární vzduch se používá na rozhoření paliva, pak se přivře a do plamenů pokud jsou tmavé a kouří se z komína přivádíme sekundární vzduch, který je nutný k oxidaci CO na CO2 a tím k dokonalému ekonomickému spalování)
105

Re: kotel dor 25 max nehoří hrozně kouří z přikládacích dvíř | re-kotel-dor-25-max-nehori-hrozne-kouri-z-prikladacich-dvir-id-256


Při roztápění musí být komínová redukční klapka i roztápěcí klapka otevřeny.
Komín musí být naprosto čistý, spalinové cesty rovněž.
Otvory v bočních stěnách pro přívod terciárního vzduchu musí být zavřeny (při roztápění).
Pozor na čistící klapku na dně mezi lamelami. Musí být řádně usazena, jinak bude přisávat falešný vzduch.
Pokud lze v kotle snadno zatopit a spaliny odcházejí do komína, bude příčinou
kouření to, že dřevo zůstane viset a neklesá při hoření níž k roštu. Tím
začne hořet i v horní části násypky a horké spaliny mají tendenci stoupat vzhůru
tudíž se tlačí ven přes okraj přikládacího poklopu.
V tomto případě je třeba dřevo kovovou tyčinkou posunout aby sesedlo níže k roštu.
Aby dříví samovolně při hoření sesedalo je lépe jej naštípat na menší polínka a ukládat
tyto polínka vodorovně na sebe.

Přečtěte si důkladně návod ke svému kotli, který vám výrobce dodal.
Zde je návod ke stažení pro kotle DOR před faceliftem - úpravou vzhledu.
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=30&p=64


Citace:
Z manuálu ke kotli Dakon DOR:
Před každým roztápěním:
Před rozděláním ohně se přesvědčte o tom, zda
otvor pro čištění (Obr. 33, straně28) v dolní části
spalinové cesty je uzavřen víkem. Při čištění kotle
slouží tento čisticí otvor k ostraňování popele ze
spalinových cest.
Uzavřete otvory přívodu terciárního vzduchu po
stranách kotle.
Pro odstranění popela z otočného roštu jím
několikrát pohněte z jedné strany na druhou.
Vyprázdněte nádobu na popel.
Páku otočného roštu uveďte do střední polohy
(provozní poloha).
Roztápění:
Otevřete roztápěcí klapku pro snížení (??? asi mělo být pro zvýšení tahu) požadovaného
tahu v kotli. Toho docílíte zatlačením páčky do zadní
polohy.
Na otočný rošt položte papír a dřevo a zásobník
paliva naplňte uhlím. Je rovněž možné roztopit kotel
bez uhlí a zásobník naplnit později, po rozhoření
ohně. ( Doporučuji druhý způsob, dokud se nenaučíte odhadnout,
kolik dřeva je nutné k řádnému rozhoření uhlí
).
Zatlačte výklopný rošt směrem dovnitřa zapalte
palivo kusem papíru.
(jedná se o roštovou klapku nad roštem, kterou lze vyklopit směrem dovnitř)
Dvířka pro odstraňování popele přitom nechte mírně
otevřená. (popelová dvířka nechávám zavřená, rozhoří se i přes dvířka primárního vzduchu
a když nemohu do 15 minut dojít ke kotli, regulátor tahu je postupně uzavírá a reguluje hoření
)
Po uplynutí cca 10 – 15 min. (když oheň hoří):
Uzavřete popelová dvířka.
Nastavte regulátor spalování na požadovanou
nejvyšší teplotu.
Naplňte kotel shora palivem. (je nutno vyzkoušet, pokud je venku ještě relativně teplo
někdy stačí malé množství paliva na vyhřátí objektu, takže při plné násypce by to již
bylo zbytečné plýtvání palivem
)
Uzavřete roztápěcí klapku. K tomu účelu zatáhněte
za páku klapky do svislé polohy k zadní straně kotle.
Podle stavu plamenů nastavte otvory přívodu
terciálního vzduchu (8.1.4, straně 24)
46

Re: Topení uhlím v Dakonu | re-topeni-uhlim-v-dakonu-id-55


50°C na výstupu u kotlů s ocelovým topným tělesem je nízká teplota.
Aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v nižších částech
kotle, kde se vrací chladná voda ze systému, tak na výstupu by mělo být
80°C a zpátečka by měla mít 40 až 50°C. Řeší se to pomocí směsné smyčky za kotlem,
která umožní, že část teplé vody z výstupu se hned vrací do zpátečky.

Udržet dlouhodobě postupně pomalu klesající teplotu lze pokud je do
systému zapojena akumulační nádrž, která dokáže naakumulovat teplo
v době plného výkonu kotle a pak jej postupně uvolňovat do systému.

Dále lze udržet pomalu klesající teplotu žárovým způsobem spalování paliva viz odkaz: http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25
270

Re: Dakon DOR F20 | re-dakon-dor-f20-id-652


Citace:
Zdravím Admine,
1-včera jsem klasicky zatopil. Roztopil na 70. Zavřel jsem dvířka, regulátorem otevřel dusivku na cca 5mm. Vyháknul sem řetízek.
2-přiškrtil sem na odtahu do komína odvod spalin a vyšteloval jsem si terc vzduch, aby byl do fialova.
3-spálil jsem od 15,00 cca 10 lopatek uhlí. 1 lopatka cca 1kg
4-naposledy jsem dával kolem 22hod do kotle a radiatory žhavé, trubka od kotle trochu víc vlažná. Vždy byla vařící, ale včera více vlažná, sáhnul sem si na ni a v pohode sem ji chytil.
při posledním přikládání klapka uzavřena na 3/4 a dusivka cca 5mm. V noci krásný teplo, žádný přetopení jako vždy a ráno kosa:-)
5-Ráno v 5,00 na kotli 35° a v násypce dost žhavého na to, abych tam hodil je tenké třísky a topil znova!!!

Vy máte vynikající komín. Kamarád má taky výborný komín tuším 12 metrů vysoký a ten tu dusivku spodní uzavírá
zcela jak se to rozhoří a přidá jen boční vzduch a komínovou klapku má taky uzavřenou a vyhoří do zbla.
To já mám komín jen 8 metrů tak musím mít jiné nastavení.
Takhle mi to hoří parádně.

Primární přívod vzduchu


Sekundární přívod vzduchu


Terciární přívod vzduchu z boku do kotle Dakon


Nastavení komínové klapky


Editace: 1359378545
Počet článků v kategorii: 396
Url:kamna-z-barelu-nalezato-id-485

AD
11 Share
Share
Tweet