Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Re: Na co jsou klapky na kotle


AD MOB

6 LW*

0.)Re: Na co jsou klapky na kotle - re-na-co-jsou-klapky-na-kotle-id-473


Boční klapky, tzn. asi přívody terciálního vzduchu. Jednoduše řečeno slouží k přívodu kyslíku do ohniště a tím zabezpečení lepšího spalování plynů, které by jinak odešly komínem. Dosáhne se tím lepších emisních výsledků, kotel nekouří a nedehtuje. Nastavují se dle barvy a výšky plamene. Plamen by měl být světlý a nepřesahovat výšku spalovací komory. Já je využívám jen u topení uhlím. U dřeva ne.

Přejít na topic "Re: Na co jsou klapky na kotle" v kontextu témata kategorie?


AD

Celé téma ( whole topic)


topic_id=311

od: Richard
Zdravím, na co jsou ty boční klapky ?, nepozoruji žádnou změnu při hoření
ani spotřebě uhlí
topic_id=311

Komínová klapka v spalinovém hrdle slouží k regulaci komínového tahu.
Když je dusivka na popelových dvířkách již téměř a nebo zcela zavřená
a přesto v kotle hoří až moc, může se zkusit přivřít komínovou klapku,
ALE pozor, at spaliny nejdou do místnosti a nedojde k otravě.
Komínová klapka se též uzavírá po dohoření paliva, aby zůstalo ještě
dlouho žhavé a vytápělo vodu. Kotel pak pomalinku chladné například
i 10 hodin. Pokud klapku neuzavřeme, je voda v systému za dvě hodiny
studená.

Roztápěcí klapka je určena jen na snadnější zátopa a pak se uzavírá pokud
již plameny šlehají do spalovacího prostoru a po jejím zavření nedojde
k zhasnutí plamenů.
Roztápěcí klapka má velký význam v tom, že horké spaliny nemohou hned
do komína, ale musí předat teplo přes lamely otopné vodě a tím se využije
maximálně teplota spalin k ohřevu vody.

3.) Re: Na co jsou klapky na kotle - re-na-co-jsou-klapky-na-kotle-id-473


Boční klapky, tzn. asi přívody terciálního vzduchu. Jednoduše řečeno slouží k přívodu kyslíku do ohniště a tím zabezpečení lepšího spalování plynů, které by jinak odešly komínem. Dosáhne se tím lepších emisních výsledků, kotel nekouří a nedehtuje. Nastavují se dle barvy a výšky plamene. Plamen by měl být světlý a nepřesahovat výšku spalovací komory. Já je využívám jen u topení uhlím. U dřeva ne.
topic_id=311

Citace:

Zdravím, na co jsou ty boční klapky ?, nepozoruji žádnou změnu při hoření
ani spotřebě uhlí

Pardon , už ze zvyku že problém je s roztápěcí klapkou, jsem přehlédl, že
se jedná o boční víčka na terciárním přívodu vzduchu.

Boční vzduch se přidává v případě, pokud jsou plameny temné a z komína
se kouří. Kouř z komína znamená nedokonalé spalování a značné ztráty
(jakoby jste vypouštěl plyn bez toho, aniž by byl spálen a vydal teplo).
U dřeva boční vzduch většinou není potřeba přidávat, protože jsou
mezi poleny značné vzduchové mezery a plyn mezi nim stačí shořet dřív,
než se dostane do spalovacího prostoru, ale u štěpky už
se vytvoří mnohem větší množství dřevoplynu a může to začít kouřit,
tak je třeba trochu pootevřít ty boční otvory, aby plameny měly dostatek
kyslíku.

Pokud není vidět žádná změna na plamenech může se jednat o tyto případy:
- plameny mají dostatek vzduchu - kyslíku a není třeba přivádět další vzduch
- dusivka na popelových dvířkách je příliš otevřena a většina vzduchu je nasávána přes ní
- palivo již dohořívá a jeho výška klesla pod přepážku násypky a tudíž vzduchu je opět
nasáván přes dusivku
- velké kusy uhlí taky nevydají mnoho plynu a hoří pomalu, takže není třeba přidávat boční vzduch
topic_id=311

Citace:
od: Richard
Zdravím, na co jsou ty boční klapky ?, nepozoruji žádnou změnu při hoření
ani spotřebě uhlí

Boční klapky slouží v tom případě kdy se topí uhlím a plameny nemají dostatek kyslíku
k dokonalému spalování, tak jim pomocí těchto otvorů kyslík dodáme a pokud je šamotová
vyzdívka již prohřátá, v násypce dost uhlí - nad dolním okrajem přepážky mezi spalovací
komorou a násypkou, aby se nepřisával falešný vzduch do spalovací komory, pak
můžete dosáhnout efektu LET LAMPY , v kotle začne doslova hučet a řekl bych že pak
má kotel minimální spotřebu paliva, maximální výkon a dokonalé spalování.
Pokud plameny přesahují přes horní okraj přepážky ve spalovací komoře i při otevřených
bočních otvorech, je třeba přivřít primární vzduch na spodních dvířkách, aby se vytvářelo
jen tolik CO kolik můžete dokonale spálit.
Na videu je let lampa a je vidět že jakmile dojde k prohřátí toho "komínku" tak spalování
je dokonalé, plameny do modra a hučí to jak tryskáč ))
Z vlastní zkušenosti mám ověřeno, že i když se v obou případech z komína vůbec nekouří
a když to v kotle hoří pomocí těch bočních otvorů jako v let lampě na videu, tak je v domě
mnohem větší teplo a spálím zhruba polovinu paliva, než když v kotle hoří sice jasné (bez kouře)
ale "líné" plameny.

**


Editace: 1359350225
Počet článků v kategorii: 400
Url:re-na-co-jsou-klapky-na-kotle-id-473

AD
11 Share
Share
Tweet