Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Dva komíny vedle sebe - zpětný tah spalin druhým komínem2 LW*

0.)Dva komíny vedle sebe - zpětný tah spalin druhým komínem - dva-kominy-vedle-sebe-zpetny-tah-spalin-druhym-kominem-id-2230


Pokud jsou dva komíny těsně vedle sebe, může docházet
nepoužívaným komínem - kouřovodem ke zpětnému nasávání
spalin z vedlejšího kouřovodu ze dvou příčin.

1.) Zborcená přepážka mezi sousedními kouřovody
kouř se dostává před ústím trhlinou do vedlejšího
kouřovodu, tam se spaliny ochladí a padají do spotřebiče,
dále do místnosti, až zpět k zdrojovému spotřebiči - kotli/
kamnům.

2.) Ústí kouřovodů jsou blízko sebe,
vítr na návětrné straně vytváří přetlak,
na závětrné straně domu vytvoří podtlak, který
nasává spaliny ze sousedního kouřovodu zpět do domu.
Přejít na topic "Dva komíny vedle sebe - zpětný tah spalin druhým komínem" v kontextu témata kategorie?


Celé téma ( whole topic)1.) Dva komíny vedle sebe - zpětný tah spalin druhým komínem - dva-kominy-vedle-sebe-zpetny-tah-spalin-druhym-kominem-id-2230


Pokud jsou dva komíny těsně vedle sebe, může docházet
nepoužívaným komínem - kouřovodem ke zpětnému nasávání
spalin z vedlejšího kouřovodu ze dvou příčin.

1.) Zborcená přepážka mezi sousedními kouřovody
kouř se dostává před ústím trhlinou do vedlejšího
kouřovodu, tam se spaliny ochladí a padají do spotřebiče,
dále do místnosti, až zpět k zdrojovému spotřebiči - kotli/
kamnům.

2.) Ústí kouřovodů jsou blízko sebe,
vítr na návětrné straně vytváří přetlak,
na závětrné straně domu vytvoří podtlak, který
nasává spaliny ze sousedního kouřovodu zpět do domu.

Editace Jana Žákovská : 1507360041
Počet článků v kategorii: 396
Url:dva-kominy-vedle-sebe-zpetny-tah-spalin-druhym-kominem-id-2230
Share
Share
Tweet