Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Dakon DOR i OPOP H ekonomické snadné zatápění řešení problémů bouchání plech na rošt dusivka nastavení popelník propálení


AD MOB

Dakon DOR problémy s roztápěním a spalováním jemného paliva

Kotel OPOP H může mít podobné problémy, protože je podobné konstrukce

 1. Aby byla zpátečka - vratná voda co nejdříve teplá a nedocházelo k nadměrnému rosení kotle, používejte směsovací ventil, nebo čerpadlo a vodu v systému promíchejte
 2. Velké poleno, které zabere polovinu roštu, usnadní roztápění, vzduch zbývajícím prostorem bude proudit rychleji a palivo se i rychleji rozhoří - zátop bude většinou bez kouře
 3. Dřevo hoří lépe vodorovně ložené průměr polínek 6 cm
 4. Hrubší kusy dřeva je třeba prosýpat štěpkou, aby lépe hořely, jinak hoří velmi pomalu

Zatápění může být problém, plocha roštu je velká.
Palivo s velkým obsahem prachu špatně hoří.
Drobné části propadávají roštem.


Řešení:
Na polovinu roštu byl položen plech.
Pro dokonalejší prohoření prachu byly do plechu vyvrtány přiměřeně velké otvory průměru do 10 mm.
Tam se přikládá drobnější palivo, které pomaleji hoří, piliny, prach.
Na zbytek volného roštu se přikládá palivo hrubší od velikosti pingpongového míčku / slepičího vejce.
Tím že vzduch při zátopu proudí daleko rychleji užším prostorem roštu (Bernoulliova rovnice), došlo k mnohem rychlejšímu zátopu a bez kouře. Prachové palivo např. piliny pak byly přikládány na polovinu s plechem na spodku roštu a shořely aniž by roštem propadly. Po týdnu byl plech posunut na opačnou polovinu roštu, aby opotřebení kotle bylo rovnoměrné.

Výhody:
 1. mnohem rychlejší zátop asi 1/4 původního času a bez kouře
 2. zvýšení ekonomiky provozu
 3. dokonalejší spalování
 4. spálí se i palivo, které by jinak zadusilo hoření, nebo propadlo roštem
 5. lepší využití paliva
 6. spalování dřevných pilin bylo usnadněno a nezadusí oheň
 7. drobné palivo při roštování zůstane na plechu, aniž by propadlo do popelníku, dokud vše neshoří
dakon-pohled-shora-do-nasypky-a-rost-ekonomicke-topeni.jpg

Kotel se přetápí - řešení

Na jednu polovinu roštu se dalo poleno o průměru, aby vlezlo do násypky. Poleno hoří pomalu. Na druhou poloviny se již přikládalo drobným palivem, které hoří rychle. Výsledek bylo méně plamenů, pomalejší ohřev, kotel se již nepřetopil.

Roztápění uhlí bez kouře

Nejdříve se roztopí dřívím a ještě se pak dají polínka dál dozadu na rošt směrem odkud odchází plameny - pod spalovací komoru. Až za ně se dává uhlí. Pokud se položí uhlí hned pod spalovací komoru, tak než se rozpálí, tak mírně kouří, ale pokud je tam již hořící dřevo, tak dřevo nekouří a navíc se plyn uvolněný z uhlí více nahřeje, jeho cesta hořením je delší a tím shoří dokonale bez kouře, když prochází hořícím dřívím.

dakon-dor-opop-h-roztapeni-drivim-nakres.jpg

Nastavení dusivky - primárního vzduchu

Dusivka se nastavuje na co nejmenší otevření (po řádném roztopení, kdy už je dostatek žhavého paliva a dochází k samovznícení plynů ve spalovací komoře po pootevření bočních průduchů).
Na obrázku je nastavena na 3 až 5 mm. Dusivka má za úkol dodávat jen tolik vzduchu, aby palivo doutnalo a vytvářelo plyn, který se pak spaluje ve spalovací komoře. Když je dusivka moc otevřená i po dokonalém roztopení, po vyhoření paliva ní proudí velké množství chladného vzduchu nasávaného od podlahy kotelny a intenzivně začne ochlazovat kotel / vodu v okruhu. Přiškrcená dusivka toto proudění omezí natolik, že voda v topení zůstane mnohem déle teplá. dakon-dor-25-dusivka-nastaveni-primarniho-vzduchu.jpg

Roztápěcí klapka rozměry v centimetrech Dakon Dor 25

dakon-dor-25-roztapeci-klapka-rozmery.jpg
Škoda jen, že v klapce nejsou čistící otvory, kterými by se provlékl dodávaný pohrabáč a denně by si majitel s ním jen shrnul případné saze ze stěn pod klapkou aniž by jí musel demontovat a umazat se.
dakon-dor-25-roztapeci-klapka-uprava-pro-cisteni-pohrabacem.jpg

Propálení přepážky na spodní straně - jak předejít Dakon Dor - Opop H

Pokud se jen přikládá a neodstraňuje vyhořelé palivo, popel, zůstane na povrchu popele žhavá vrstva nového paliva, kterou proudí vzduch velkou rychlostí (protože zúženým prostorem proudí rychleji) a rozpálí tuto vrstvičku na maximum, takže může dojít k propálení přepážky na spodní straně - viz obrázek níže.
kotel-opop-h-dakon-dor-propaleni-prepazky-problem-reseni.jpg

Propálení přepážky řešení přidáním plátu kovu

Byla přikoupena roztápěcí klapka litinová a zavěšena na horní část přepážky tak, aby překrývala spodní hranu přepážky. Tím se zabrání dotyku spodní hrany přepážky s rozpáleným palivem a také se zabrání masivnímu ochlazení kotle po dohoření paliva, kdy pod spodní částí přepážky vznikne mezera, kterou začne proudit studený vzduch nasávaný dusivkou i horním víkem kotle.
kotel-dakon-dor-opop-h-zabraneni-propaleni-prepazky-a-ochlazovani-vody-po-dohoreni-paliva.png

Bouchání kotle v násypce - Dakon Dor - Opop H - zkusit některý, nebo všechny způsoby

 • přivřít dusivku primárního vzduchu na dvířkách, aby palivo tolik nehořelo
 • více otevřít komínovou klapku
 • otevřít roztápěcí klapku
 • otevřít otvor v horních přikládacích dvířkách, aby kouř nad palivem, byl odsáván do kotle
 • na jedné straně odhrnout palivo, aby pod přepážkou vznikl prostor pro odvod kouře
 • pokud nehrozí přetopení kotle, přiložit další palivo - bouchání nastává až při dohořívání paliva, kdy je plyn zapalován samovznícením od horkého paliva


Popelník ušetří až 10% paliva

Popelník je nejlépe vynášet-vysýpat z rána, kdy je vychladlý, před dalším roštováním a roztápěním.
Až pak do prázdného popelníku vyroštovávat žhavý popel a nechat jej chladnout v popelníku do dalšího dne, aby předehříval primární vzduch.

Spalování pilin a prachu

Piliny zadusí oheň, špatně hoří, ale pokud se položí na desku, nebo polínko rozštípané na plátky, tak nezasypou hořící palivo a shoří - vrstva pilin tak do 5 až 10 cm až na horní vrstvu paliva.

Zabránění nasávání falešného vzduchu nad přepážkou po vyhoření paliva

Po vyhoření paliva vznikne mezi přepážkou násypky a spalo
vací prostorem mezera, kterou proudí falešný vzduch a ochlazuje vodu v topení. Bylo rozštípnuto poleno o průměru 15 cm, šířky aby vlezlo do násypky - useknutou rovnou plochou se položilo na palivo. Tím jak palivo klesá hořením tak klesají i půl kuláče - měsíčky z polena a vytváří přepážku, která brání nasávání falešného vzduchu nad palivo - viz obrázek.
dakon-dor-opop-h-zabrnaeni-nasavani-falesneho-vzduchu-nad-vyhorelym-palivem.jpg

Spalování dříví v kotlech typu Dakon Dor a OPOP H

Nejlépe hoří polínka do průměru 6 centimetrů. Větší polena hoří pomaleji, ale delší dobu. Větší polínka je dobré prosypat štěpkou - dřevěnými kousky nadrcených větví.

Dále je možnost vyjmout plech nad přepážkou (Dakon Dor) a tím půjdou spaliny přímo vzhůru násypkou, ale přikládání je nutno provádět, až po dohoření paliva, kdy je jen žhavý popel, jinak zakouří kotelnu dým z nedohořeného paliva.
OPOP H má páku, kterou lze clonu sklopit.
Možným řešením by bylo udělat v plechu otvor s posuvným krytem, který by stačilo jen zasunout a kouř už by musel do komína spodkem.
kotel-opop-h-dakon-vysunuti-horni-prepazky-pro-spalovani-drivi.jpg

kotel-opop-h-dakon-dor-spalovani-drivi-prohorivanim.jpg

Date: 20.12.2020 - 11:48

400LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


370

Dokonalé spálení i malého množství v krbových kamnech | dokonale-spaleni-i-maleho-mnozstvi-v-krbovych-kamnech-id-2228


Trápí Vás, že dříví v krbových kamnech má tendenci zhasnout a jen čadí?
Při menším množství dříví se mi osvědčilo topit v jednom zadním koutu
krbových kamen. Jakmile se boční stěny koutu nahřejí, dříví již nemá
tendenci přestat hořet a začít jen čadit.
Pro zvýšení teploty v daném prostoru přikryji polínka ještě kouskem plechu.
V koutě vždy najdu žhavé uhlíky i po 12 hodinách, takže roztápění je snadné.
Dříví hoří stálým plamínkem a při značném zaškrcení přívodu vzduchu.
Plech nadzvedávám při přikládání kleštěmi kvůli popálení.
Také sklo zůstává dlouho čisté, protože kouř je nucen jít do kouta a tam
všechen shoří.

204

Re: Na co jsou klapky na kotle | re-na-co-jsou-klapky-na-kotle-id-472


Komínová klapka v spalinovém hrdle slouží k regulaci komínového tahu.
Když je dusivka na popelových dvířkách již téměř a nebo zcela zavřená
a přesto v kotle hoří až moc, může se zkusit přivřít komínovou klapku,
ALE pozor, at spaliny nejdou do místnosti a nedojde k otravě.
Komínová klapka se též uzavírá po dohoření paliva, aby zůstalo ještě
dlouho žhavé a vytápělo vodu. Kotel pak pomalinku chladné například
i 10 hodin. Pokud klapku neuzavřeme, je voda v systému za dvě hodiny
studená.

Roztápěcí klapka je určena jen na snadnější zátopa a pak se uzavírá pokud
již plameny šlehají do spalovacího prostoru a po jejím zavření nedojde
k zhasnutí plamenů.
Roztápěcí klapka má velký význam v tom, že horké spaliny nemohou hned
do komína, ale musí předat teplo přes lamely otopné vodě a tím se využije
maximálně teplota spalin k ohřevu vody.
195

Výhřevnost paliva v závislosti na jeho vlhkosti | vyhrevnost-paliva-v-zavislosti-na-jeho-vlhkosti-id-461


Graf výhřevnosti paliva - dřeva a jeho vlhkosti:


Při vlhkosti 80% je veškerý tepelný zisk využit na odpařování vody z dřeva.
Při vlhkosti pod 20% lze hovořit o ekonomickém spalování paliva.
140

Mám Dakon DOR 16 zaseknutá páka roštu | mam-dakon-dor-16-zaseknuta-paka-rostu-id-398


od: Jan Pavlík
Mám Dakon DOR 16 nový, ale nainstaloval ho předchozí majitel nemovitosti.
Stává se mi, že nelze hýbat levou pákou pro čištění roštu (rotace segmentů roštu).
Stává se to i když je kotel vyčištěný a prázdný. Pokud ručně pohnu s táhélkem pod
roštem uvnitř kotle, tak jde vše volně. Jinak kotel OK, jen se s ním musí člověk
naučit pracovat.
229

Jaký Dakon za kotel opop H635 | jaky-dakon-za-kotel-opop-h635-id-539


od: Pavel
Dobrý den,mám kotel opop H635 a jelikož už dosluhuje přemýšlím o jiném.U
současného kotle mi připadá,že je velká spotřeba a zbytečně přetápím.Mám dvougenerační
dům o ploše cca 2x100 m2.Přemýšlím o Dakonu nebo znovu opop,ale nevím jaký typ dle
výkonu zvolit abych nepřetápěl a naopak neklepal kosu :)Prosím má někdo takový dům
a jaký typ kotle v něm? Děkuji moc za radu.


Editace: 2.2.2021 - 18:45
Počet článků v kategorii: 400
Url:dakon-dor-ekonomicke-snadne-zatapeni-problemy

AD
11 Share
Share
Tweet