Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Emisní norma zákon pro kotle na tuhá paliva2 LW*

0.)Emisní norma zákon pro kotle na tuhá paliva - emisni-norma-zakon-pro-kotle-na-tuha-paliva-id-620


Číslo normy: EN 303-5
Týká se kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Kotle jsou rozděleny do tříd dle účinnosti (čím větší účinnost, tím méně paliva
je nutno spálit k dosažení požadované teploty a teoreticky tím méně emisí do ovzduší).

Tabulka emisních tříd kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním

TřídaMin.účinnost
Třída 371% až 77%
Třída 261% až 67%
Třída 151% až 57%


Co nás čeká?

 • Zákon by měl podle plánu platit od 1. 9. 2012
 • Hnědé uhlí ořech 2 používané v automatických kotlích v ČR nespadá do definice 'hnědé uhlí energetické" a zákon o ochraně ovzduší spalování hnědého uhlí ořech 2 v automatických kotlích nezakazuje.
  Spalování lignitu, uhelných kalů nebo hnědého uhlí energetického bude postihováno pokutou až 50.000,- Kč.
 • 1.ledna 2014 - zákaz prodeje kotlů s emisní třídou 1. a 2.
 • Do 31.12.2016 - je nutné si nechat udělat revizi kotlů na tuhá paliva (kdo ji nebude mít, vystavuje se pokutě v řádu desítek tisíc korun). Musíte mít doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky).
 • Od 1.1.2017 mohou obecní úřady na základě stížnosti občanů požadovat předložení revizní správy kotle od občana, který způsobuje tímto kotlem problémy svému okolí. (Kdo nebude mít platnou revizní správu, opět mu hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun).
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy.
 • Do 1.9.2012 postupně bude nutné vyřadit všechny kotle emisní třídy 1. a 2.
 • Od 1.9.2012 - zákaz používání kotlů na tuhá paliva emisní třídy 1. a 2.Odkazy v angličtině:
http://www.vtwoodsmoke.org/pdf/OutlineEN303-5.pdf

http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=15944871

Přejít na topic "Emisní norma zákon pro kotle na tuhá paliva" v kontextu témata kategorie?


Celé téma ( whole topic)1.) Emisní norma zákon pro kotle na tuhá paliva - emisni-norma-zakon-pro-kotle-na-tuha-paliva-id-620


Číslo normy: EN 303-5
Týká se kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Kotle jsou rozděleny do tříd dle účinnosti (čím větší účinnost, tím méně paliva
je nutno spálit k dosažení požadované teploty a teoreticky tím méně emisí do ovzduší).

Tabulka emisních tříd kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním

TřídaMin.účinnost
Třída 371% až 77%
Třída 261% až 67%
Třída 151% až 57%


Co nás čeká?

 • Zákon by měl podle plánu platit od 1. 9. 2012
 • Hnědé uhlí ořech 2 používané v automatických kotlích v ČR nespadá do definice 'hnědé uhlí energetické" a zákon o ochraně ovzduší spalování hnědého uhlí ořech 2 v automatických kotlích nezakazuje.
  Spalování lignitu, uhelných kalů nebo hnědého uhlí energetického bude postihováno pokutou až 50.000,- Kč.
 • 1.ledna 2014 - zákaz prodeje kotlů s emisní třídou 1. a 2.
 • Do 31.12.2016 - je nutné si nechat udělat revizi kotlů na tuhá paliva (kdo ji nebude mít, vystavuje se pokutě v řádu desítek tisíc korun). Musíte mít doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky).
 • Od 1.1.2017 mohou obecní úřady na základě stížnosti občanů požadovat předložení revizní správy kotle od občana, který způsobuje tímto kotlem problémy svému okolí. (Kdo nebude mít platnou revizní správu, opět mu hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun).
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy.
 • Do 1.9.2012 postupně bude nutné vyřadit všechny kotle emisní třídy 1. a 2.
 • Od 1.9.2012 - zákaz používání kotlů na tuhá paliva emisní třídy 1. a 2.Odkazy v angličtině:
http://www.vtwoodsmoke.org/pdf/OutlineEN303-5.pdf

http://esearch.cen.eu/esearch/Details.aspx?id=15944871


Editace Jana Žákovská : 1388832244
Počet článků v kategorii: 396
Url:emisni-norma-zakon-pro-kotle-na-tuha-paliva-id-620
Share
Share
Tweet