Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Krbová kamna snížení spotřeby paliva


AD MOB

V návodu kamen bylo psáno, po rozhoření se má uzavřít zcela primární
vzduch (pod rošt) a regulovat hoření jen sekundárním vzduchem nad
přikládacími dvířkami (se skleněnou výplní).
Problém byl v tom, že po provedení tohoto postupu v kamnech hořelo
až příliš.
Pokud jsem sekundární vzduch přiškrtil, plameny zhasly a jen to kouřilo.
Primární vzduch se nedal využít, protože rošt je velmi malý a hned se
zanese popelem.
Proto jsem spodní rošt nadzvedl a podložil asi 2 cm silný šamotem či
jeklem.
Nyní již popel sám propadává do popelníku a je zajištěn přísun primarního
vzduchu kdykoliv pootevřu šoupátko ve spodní části dvířek.
Postupným zkoušením jsem nakonec téměř zcela zatáhl sekundární přívod
vzduchu a nechal jen na polovinu otevřený primár - spodní přívod.
Výsledek je že velká polena jsou jen olizována plamínky a poleno vydrží
zhruba 4x déle hořet, než při doporučeném postupu výrobcem.
Teplo je příjemné, stejnoměrné.
Příčinou je, že primární vzduch se ohřeje průchodem přes žhavou
vrstvu uhlíků na samozápalnou teplotu oxidu uhelnatého, který se uvolňuje
z polene dřeva, takže plameny tak snadno neuhasnou, jako při přívodu
studeného sekundárního vzduchu nad dvířkami, jenž výrazně ochladí spalovací
prostor a již nedochází k samozápalu uvolněného oxidu uhelnatého.


Pokud potřebuji zvýšit výkon, přidám sekundární vzduch a přiškrtím
primární. Téměř okamžitě dojde k bouřlivému hoření, protože přívod
kyslíku rozžhaví vrstvu uhlíků nad teplotu samozápalu, dojde ke zvýšení
sálavého tepla, ale také k dramatickému zvýšení spotřeby paliva.

Poleno jen žhne a je olizováno mírnými zášlehy plamínků.
Doba hoření se prodloužila zhruba 4x a naprosto bez viditelného kouře z komína.

396LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


387

Nejlepší ekologický nátěr roury ke kamnům - návod | nejlepsi-ekologicky-nater-roury-ke-kamnum-navod-id-2299


Zjistil jsem, že korba koleček, na kterých zůstala vrstvička zaschlé malty a betonu, vydržela 40 let, aniž by zkorodovala.
Zkusil jsem natřít kouřovodnou rouru ke kamnům vápnem.
Mám to již několik let a z venku vůbec nereziví.
Nátěr je jednoduchý, rychlý, ekologický, nesmrdí, zaschne za pár minut, popřípadě lehce zatopím a je suchý hned.
Zatím asi po 5 letech zkušenost výborná.
88

Re: DOR 25 max - kouří s komína | re-dor-25-max-kouri-s-komina-id-209


V spalovacím prostoru musí po dobu hoření být plameny,
proto se roztápí dřevem a uhlím se nesmí plameny zadusit.
Je dobré vyplnit prostor až po spodní okraj dřevem 3 polínka
mnohdy stačí a tím se zabrání aby se uhlí přímo sesypalo do
spalovacího prostoru a zadusilo plameny. Někdy je dobré
na dřevo dát jen lopatu uhlí a asi za 15 minut až je vše řádně
rozhořelé přisypat větší množství, ale zase do spalovacího
prostoru podstrčit polínko, které se snadno chytí a bude
hořet a ty plameny již zajistí minimální kouřivost.
Spodní dvířka jsou zavřená a primární vzduch se reguluje
jen přes škrtící klapku na těchto dvířkách. Je dobré roztápět
pomocí regulátoru, který po ohřátí vody přivře škrtící klapku
na seřízenou hodnotu.

Další možnosti:
1.) málo uhlí, vrstva uhlí klesne pod přepážku a nad ní je přisáván primární vzduch, ochlazuje povrch vrstvy uhlí - spalovací komoru a je po dokonalém spalování
2.) vlhké palivo - například když někdo spaluje listí tak dokud se neodpaří voda, kouří se z hromady jako z parního hrnce, ale to není asi Váš problém
3.) škrtící klapka na spodních dvířkách je příliš otevřená a tudíž uhlí vytváří takový objem plynu, který nelze dokonale spálit ani při otevřených klapkách pro sekundární vzduch.
Škrtící klapka odstává v dolní části asi + - 3 mm po rozhoření paliva, dvířka, na kterých je škrtící klapka umístěna musí být těsně uzavřena !!!!
4.) komínový průduch - cesty musí být čisté a průchozí (spadená rukavice, čepice a jiné předměty v době montáže komína znamenají snížený tah a velké problémy)
382

Princip spalování krbových kamen - cyklon | princip-spalovani-krbovych-kamen-cyklon-id-2256  • horké spaliny jsou děleny dle teploty - teplejší jsou dokonaleji spáleny a odcházejí do komína, chladnější (bohaté na nespálené zbytky - oxid uhelnatý, saze) se vracejí zpět do spalovacího procesu
  • tyto chladnější spaliny mísí se sekundárním - okysličeným chladným vzduchem a padají prudce do topeniště, kde se znovu spalují s hořícím palivem
  • to vše se neustále opakuje, hoření se stává po určité době velmi prudkým, proto je třeba přívod sekundárního vzduchu, po rozhoření, regulovat

[*]sekundární vzduch také ochlazuje a oplachuje sklo přikládacích dvířek
[*]při správném seřízení a rozhoření se již na sklo nevrací kouř, ale jen horké spaliny, které zvyšují teplotu sekundárního vzduchu pro dokonalejší spalování
Princip krbových kamen
Spalovací komora bývá většinou hranatá, na obrázku má tvar válce,
což by bylo výrobně náročnější.
293

Re: Dakon zvýšení účinnosti již hned po zátopení | re-dakon-zvyseni-ucinnosti-jiz-hned-po-zatopeni-id-691


Citace:
Dobrý den a to už pak roztapecí klapku nezavírate ???


Zavírám, asi za 20 minut je komín prohřátý a už mohu zavřít klapku, ale
dříve mi šlehaly plameny do komína, pokud jsem přišel o něco později a
nyní při té velké rychlosti, po roztopení, spaliny letí díky spojleru až dolů
a vytvoří okruh, jakoby byla klapka již zavřena, protože roura do komína
je jen vlažná, jinak byla do ruda ))
215

Sušárna dřeva velmi rychle | susarna-dreva-velmi-rychle-id-483


Jak si postavit sušárnu dřeva - polen velmi rychle a z málo peněz.
Základem jsou dřevěné palety - euro. Kolem nich se zapíchnou do
země kotevní prvky pro trámky konstrukce. Na ně se udělá jednoduchá
stříška a můžeme ukládat dříví k sušení.

**


Editace: 1511438670
Počet článků v kategorii: 396
Url:krbova-kamna-snizeni-spotreby-paliva-id-2255

AD
11 Share
Share
Tweet