Test rychlosti PC a rychlost prolomení hesla


Popis stránky

Test rychlosti PC a rychlost prolomení hesla
Zobrazí graf rychlosti prolomení hesla v závislosti na jeho délce a napoví, jak rychlý je procesor zařízení.

Za jak dlouho Váš počítač (zařízení - procesor) dokáže prolomit několika-místné heslo

Test je časově omezen na max 10 sekund!
Zadej heslo z čísel:






Výsledky testu

Čas délky testu v milisekudách




Časy potřebné k prolomení jednoho každého řádu/znaku v milisekudách (nutno dělit 1000, pak je čas v sekundách)

Prolomení hesla pokud by se postupně skládalo z jednoho, dvou, tří, čtyř ..... znaků. Pokud jsou v hesle použity i písmena a jiné povolené znaky, čas prolomení se prodlouží více než 100 krát.

Dle výsledku lze již snadno odhadnout časový vývoj prolomení dalších znaků.
Ratio je poměr času prolomení aktuálního znaku / a času prolomení předchozího.
Pořadí znaku :čas prolomení v tisícinách sekundy (milisekundy) : poměr rychlosti prolomení k předchozímu znaku

Graf rychlosti prolomení každého řádu / znaku hesla

Čas na prolomeni dalšího znaku se zvyšuje s mocninou.
Například na 5. znak bude zapotřebí 100 sekund, na 6. již 10 000 sekund a na 7. 1 000 000 atd.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


Pranostiky - počasí



Pokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.



KONEC MOJE IP VYPISY