Turnaje rytířů

Popis stránky *
• Turnaje rytířů ve středověku - test.
• Od čeho získal TURNAJ svůj název? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Od čeho získal TURNAJ svůj název? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Jaký význam měly turnaje pro rytíře?
Byly to dobročinné akce
Zdokonalování se v boji v době míru
Bylo to vyřizování účtů mezi rody, něco jako souboje
 
2)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Docházelo k vážným zraněním při turnajích?
NE
ANO
 
3)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Od čeho získal TURNAJ svůj název?
TOUR - lišáctví
TOUR - putování
TOUR - otočení (koní před dalším kolem)
 
4)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Přinášelo vítězství v turnaji slávu?
NE, turnaje byly anonymní
ANO, srovnatelnou s dnešními sportovci
 
5)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Co bylo úkolem při turnaji?
Srazit soupeře z koně
Podrazit soupeřově koni nohy
Srazit soupeřovi přilbici z hlavy
 
6)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Měli soupeři v klání stejnou výzbroj?
NE, mohl si každý zvolit svou zbraň, ale netušil co bude mít soupeř
ANO
 
7)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Byl někdy vážně zraněn v turnaji Karel IV., český král?
ANO, měl zlomenou čelist a poškozené krční obratle
Byl zraněn, ale vždy jen lehce
ANO a na následky zranění do týdne zemřel na krvácení do plic
 
8)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Kolik rytířů bojovalo proti sobě v jednom klání?
4
nejvíce 6
2
 
9)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Která zásada není součástí kodexu středověkého rytíře?
Bránit církev
Chránit slabé
Brát bohatým a dávat to chudým
 
10)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Proč byly turnaje na konci středověku stále více zakazovány?
Pro častá úmrtí nadějných vojevůdců
Nebyl již zájem o tento druh zábavy
Protože se často změnily v násilné rvačky s vypálením hradu, kde se konaly
 
11)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Řádný rytíř musel být křesťan, statečný bojovník, ale musel mít i dobré chování a vystupování?
ANO
NE
 
12)Turnaje rytířů ve středověku - test.
Jaký výraz pro turnaj se používal v Čechách?
Dračka
Vozba
Kolba

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,6569 sekundy
Dat:
2021-10-04 12:13:59 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet