Řecko a Sparta

Popis stránky *
• Řecko a Sparta
• - test z historie vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Xerxes u Thermopil:
vyhrál
boj skončil stažením obou armád - remízou
prohrál
 
2)
Athény byly ekonomicky silné díky:
pěstování oliv
loďstvu
těžbě zlata
 
3)
Solón byl zakladatelem:
feudalismu
křesťanství
demokracie
 
4)
Sparta vynikala:
vojenským výcvikem
sportem podobným dnešní kopané
mírumilovností vůči okolním státům
 
5)
Původní název Sparty byl:
Makedonie
Lakedaimón
Héllas
 
6)
Muži Sparty 30 let a více se scházeli na občanském sněmu zvaném:
meeting
fórum
apella
 
7)
Kolik králů měla Sparta?
2
neměla krále, ale prezidenta
1
 
8)
Perioikové - skupina obyvatel Sparty :
nidky ve Spartě nežili
se zabývali zemědělstvím, řemeslem a obchodem
patřily k vládnoucí skupině ve Spartě
 
9)
Heilóti byli:
vládnoucí dynastie ve Spartě
zcela bezpráví lidé
skupina bohů
 
10)
Kdo vládl ve Spartě?
faraoni
králové
magistři

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 22,4669 sekundy
Dat:
2021-07-11 13:11:42 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet