Jack Russell teriér

Popis stránky *

Jack Russell teriér • • - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.
Chyba
 
1)Jack Russell teriér
Země původu Jack Russell teriéra
Kanada
USA
Austrálie
Spojené království(Velká Británie)
 
2)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér celosvětově oblíben?
velmi
málo
středně
 
3)Jack Russell teriér
Anglický název Jack Russell teriéra
Scottish Terrier
Australian Terrier
Jack Russell Terrier
 
4)Jack Russell teriér
Kdo začal se šlechtěním tohoto plemene?
Lord Tweedmouth
Jack Russell
Sebastian Rayleigh
anglická šlechta z hrabství Yorkshire
 
5)Jack Russell teriér
Výška dospělého Jack Russell teriéra v cm v kohoutku
25–29
15–20
20-25
 
6)Jack Russell teriér
Váha dospělého Jack Russell teriéra v kg
8-10
do 5
5–7
 
7)Jack Russell teriér
Délka života Jack Russell teriéra (roky)
9 - 13
16 - 21
13 - 16
 
8)Jack Russell teriér
K čemu byl Jack Russell teriér především určen v době svého vzniku?
jako pes pro práci pod zemí a plašení zvěře, či ptactva
jako pes chudiny pro lovení krys
jako ovčácký pes
jako okrasný pes salónů šlechty
 
9)Jack Russell teriér
Jáká by měla být převládající barva srsti u Jack Russell teriéra?
černá
hnědá
bílá
 
10)Jack Russell teriér
Jak je vyvinutá svalová soustava u Jack Russell teriéra?
dobře, silně
málo
 
11)Jack Russell teriér
Jaká je kostra u Jack Russell teriéra?
slabá
pevná
 
12)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér učenlivý?
špatně, je svéhlavý
velmi
středně
 
13)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér odvážný pes?
není
ano, je
 
14)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný pro sport AGILITY?
není
ano, miluje dovádění
 
15)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér přátelský pes?
ano, stále se usmívající a připravený si hrát
ne
 
16)Jack Russell teriér
Jaký je vztah Jack Russell teriéra k dětem?
k dětem je lhostejný
špatný
velmi dobrý
 
17)Jack Russell teriér
Jak Jack Russell teriér snáší studené počasí?
dobře (za velkých mrazů mu však bude lépe v domě, než na dvoře)
nesnáší
 
18)Jack Russell teriér
Jaký je Jack Russell teriér hlídač?
nevhodný pro hlídání
ostražitý a může být i hodně uštěkaný
 
19)Jack Russell teriér
Je náročný Jack Russell teriér na dostatek pohybu?
ne
ano
 
20)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný, jako SLEPECKÝ PES - pro nevidomé osoby?
středně vhodný
velmi vhodný
nevhodný (vzhledem ke své velikosti a hmotnosti)
 
21)Jack Russell teriér
Jaké je v současnosti největší využití Jack Russell teriéra?
společenský pes pro osamělé lidi, pro seniory, rodinný pes, lovecký pes
jako pes určený pro vyhledávání drog
záchranářský pes
 
22)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný do města?
velmi, ale v bytě většinou natropí hodně nepořádku(rozkousání bot, hrabání v posteli atd.), takže malý dvorek vítán
středně
nevhodný
 
23)Jack Russell teriér
Péče o srst Jack Russell teriéra je
nenáročná
středně náročná(je, ale nutno vyčesávat dlouhé chlupy, aby nebyly všude po bytě)
velmi náročná
 
24)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k dysplazii kyčelních kloubů?
střední
ano, značný
nemají
 
25)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k tloustnutí (nadváze)?
nemají
ano, mají
 
26)Jack Russell teriér
Víte, kdo byl autorem loga His Master's Voice z roku 1898, na kterém je pravděpodobně Jack Russell teriér sedící u gramofonu?
Hubert von Herkomer
Francis Barraud
John Clayton Adams

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet