Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu

Popis stránky *
• Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu
• - Podle popisu zadaného v otázce určete jméno vládce. Test z historie.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Podle popisu zadaného v otázce určete jméno vládce. Test z historie.
Chyba
 
1)
Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Po smrti Václava IV. se nechal korunovat českým králem. Roku 1421 ho zemský sněm jako krále odmítl plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života.
Albrecht II. Habsburský
Ferdinand I.
Zikmund Lucemburský
 
2)
Syn Vladislava xxxx. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.
Boleslav Chrabrý
Maxmilián II.
Ludvík Jagellonský
 
3)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Otec ho již v dětských letech nechal korunovat uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem xxxx ovšem korunován nebyl.
Leopold II.
Karel VI.
Josef I.
 
4)
Zemským správce ještě za života Ladislava Pohrobka. Po jeho smrti se stal jediným českým vládcem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale byl členem domácí šlechty. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům.
Matyáš Korvín
Vladislav Jagellonský
Jiří z Poděbrad
 
5)
Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do 1806), poté rakouský císař (od 1804) .
František I.
František Josef I.
Ferdinand V. Dobrotivý
 
6)
Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= xxx). Také uherský král. V Českých zemích sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen 2 měsíce před svou smrtí.
Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
Ladislav Pohrobek
 
7)
Matyášův synovec. Jeho strýc neměl potomky, a tak byl xxxx ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem - za slib respektování svobody vyznání. Krvavě potlačil české stavovovské povstání.
Fridrich Falcký
Ferdinand II.
Ferdinand III.
 
8)
Protikrál, římský císař. Po smrti xxxx VI. neuznal Pragmatickou sankci, uchvátil vojensky část rakouského dědictví včetně Království českého, kde se 9. prosince 1741 nechal korunovat protikrálem jako xxxx III.
Leopold II.
Josef II.
Karel VII. Bavorský
 
9)
Syn xxxx II. Narodil se 13. července 1608. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.
Ferdinand III.
Ferdinand IV.
Leopold I.
 
10)
Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Matyáš Habsburský
Maxmilián II.
Rudolf II.
 
11)
Syn xxxx III. Českým (nominálním) králem byl korunován ještě za života xxxx III., předčasně však zemřel.
Ferdinand IV.
Josef I.
Leopold I.
 
12)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.
Rudolf II.
Matyáš Habsburský
Ferdinand II.
 
13)
Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, králem se ale korunovat nedal (ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii, ne jen Rakousko-Uhersko).
František I.
Karel I.
František Josef I.
 
14)
Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny, sestry Ludvíka Jagellonského. Také římskoněmecký císař a uherský král. Nebral ovšem do úvahy tradice samostatnosti českého státu a Uherska.
Maxmilián II.
Rudolf II.
Ferdinand I.
 
15)
Uherský král a vládce ve vedlejších zemích Koruny české. Nechal se zvolit českou katolickou šlechtou, ačkoliv ho Jiří z Poděbrad porazil roku 1469 u Vilémova.
Maxmilián II.
Ferdinand I.
Matyáš Korvín
 
16)
Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.
František Josef I.
Karel I.
Ferdinand V. Dobrotivý
 
17)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Ještě za života bratra Rudolfa začal přebírat jeho moc.
Ferdinand II.
Fridrich Falcký
Matyáš Habsburský
 
18)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor. Nebyl českým králem.
Leopold II.
František I.
Josef II.
 
19)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Jeho jediný syn zemřel v dětském věku, a tak se snažil pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
Karel VII. Bavorský
Karel VI.
Leopold II.
 
20)
Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale bojovat s Matyášem Korvínem. Od roku 1490 také uherský král.
Ludvík Jagellonský
Boleslav Chrabrý
Vladislav Jagellonský
 
21)
Dcera Karla VI. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII., roku 1743 se nechala korunovat českou královnou.
Alžběta Bavorská známá, jako císařovna Sisi
Marie Louisa Habsbursko-Lotrinská
Marie Terezie
 
22)
Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Josef I.
Karel VI.
Leopold I.
 
23)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
Ferdinand V. Dobrotivý
František I.
Leopold II.
 
24)
Protikrál. xxxx kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen králem byl ale až v době, kdy bylo stavovské hnutí v útlumu a po bitvě na Bílé hoře uprchl.
Ferdinand IV.
Fridrich Falcký
Ferdinand III.
 
25)
Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. České stavy roku 1440 nahradily královskou pravomoc směrem dolů. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. Určete název období.
Imperium in imperio
Interregnum
Ignoratio
 
26)
Prasynovec Františka Josefa I. Také rakouský císař a uherský král. Českým králem se korunovat nedal. Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
Karel I.
František Josef I.
Ferdinand V. Dobrotivý
 
27)
Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů.
Ladislav Pohrobek
Ferdinand I.
Albrecht II. Habsburský

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet