Řecko - bohové bohyně mytologie test

Popis stránky *
• Řecko - bohové bohyně mytologie test
• - vyberte správný údaj k popisu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správný údaj k popisu.
Chyba
 
1)Bohové Řecka
počátek a pramen všeho na světě
Chaos
Erós
Úranos
 
2)Bohové Řecka
řecká bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Eurybia
Kallirhoé
Artemis
 
3)Bohové Řecka
řecký bůh věčné tmy a věčná tma sama
Forkýs
Erebos
Pontos
 
4)Bohové Řecka
řecká bohyně plodnosti země a rolnictví
Artemis
Athéna
Démétér
 
5)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Néreus
Zeus
Forkýs
 
6)Bohové Řecka
řecký bůh moří
Apollón
Héfaistos
Poseidón
 
7)Bohové Řecka
řecká bohyně rodinného krbu
Hestie
Démétér
Athéna
 
8)Bohové Řecka
zrodila Echidnu a obra Géryona
Eurybia
Kallirhoé
Kétó
 
9)Bohové Řecka
řecký bůh věčného světla
Erebos
Pontos
Aithér
 
10)Bohové Řecka
řecký bůh nebe, též samo nebe
Úranos
Aithér
Erebos
 
11)Bohové Řecka
matka otce hvězd a větrů Astraia
Eurybia
Kétó
Héra
 
12)Bohové Řecka
Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Héra
Athéna
Artemis
 
13)Bohové Řecka
řecký bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Hermés
Héfaistos
Arés
 
14)Bohové Řecka
řecká bohyně noci a zosobněná noc
Erínye
Nyx
Afrodíté
 
15)Bohové Řecka
nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Zeus
Hádés
Poseidón
 
16)Bohové Řecka
řecká bohyně země a sama Země
Gaia
Nyx
Hémerá
 
17)Bohové Řecka
zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Úranos
Erós
Aithér
 
18)Bohové Řecka
řecký bůh války
Arés
Hélios
Hermés
 
19)Bohové Řecka
řecký bůh hlubin vnitřního moře
Pontos
Forkýs
Néreus
 
20)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla
Héfaistos
Hélios
Hermés
 
21)Bohové Řecka
řecký bůh podsvětí
Poseidón
Hádés
Apollón
 
22)Bohové Řecka
řecký bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Héfaistos
Arés
Apollón
 
23)Bohové Řecka
mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Eurybia
Kétó
Héra
 
24)Bohové Řecka
řecká bohyně krásy a lásky
Afrodíté
Hestie
Démétér
 
25)Bohové Řecka
řecká bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Athéna
Artemis
Kallirhoé
 
26)Bohové Řecka
řecký bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů
Hermés
Héfaistos
Hélios
 
27)Bohové Řecka
řecká bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
Hestie
Afrodíté
Erínye
 
28)Bohové Řecka
řecká bohyně jasného dne
Hémerá
Nyx
Erínye
 
29)Bohové Řecka
řecký mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“
Zeus
Hádés
Néreus

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet