Stalin Josif - životopis díl III.

Popis stránky *
• Stalin Josif - životopis díl III.
• - od Leninové smrti do roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsah
Info
Stalin Josif - životopis díl III. •
• - od Leninové smrti do roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- od Leninové smrti do roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Chyba
 
1)Josif Stalin
V následujících ______ letech po Leninově smtrti Stalin zlikvidoval všechny své významné odpůrce
pěti
deseti
dvou
 
2)Josif Stalin
Stalinova přezdívka KOBA znamená
velký
vyznamenaný
tyran
 
3)Josif Stalin
S Kameněvem vyhnal z politbyra Trockého a zcela je ovládl. V roce 1927 prosadil vyloučení Zinověva a Trockého ze strany, Trockého pak nechal vypovědět ze Sovětského svazu, což ______
byla ovšem chyba
bylo jeho nejrozumnější rozhodnutí
 
4)Josif Stalin
Trockij v zahraničí nemlčel a jeho proslovy, články a knihy způsobovaly Stalinovi ______
spoustu potíží minimálně na mezinárodní úrovni
potěšení, protože si liboval v tom, že se ho svět bojí
 
5)Josif Stalin
Situace se vyřešila až poté, co se Stalinovi podařilo zorganizovat Trockého ______
převezení zpět do SSSR
zavraždění
 
6)Josif Stalin
Posledním veřejně vystupujícím Stalinovým odpůrcem ve vedení bolševické strany byl Nikolaj ______ . Tento muž se postavil proti brutální kolektivizaci vesnic a teroru, který Stalin rozpoutal, nicméně šlo spíše o gesto, neboť v této době již proti Stalinovi neměl nikdo šanci.
Bucharin
Geremek
Solženicyn
 
7)Josif Stalin
V roce ______ zemřela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujeva.
1933
1932
1935
 
8)Josif Stalin
Příčinou smrti ______
bylo střelné zranění, otázkou zůstává, zda se zastřelila sama nebo zda ji Stalin zavraždil
byla otrava jedem
byla mrtvice
 
9)Josif Stalin
Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let ______
stabilizoval zemi
uvolnil na chvíli krutovládu
rozpoutal v zemi teror
 
10)Josif Stalin
Jeho aktuálním plánem bylo ______ , kterého mělo být dosaženo nezměrnou brutalitou.
dokončení kolektivizace vesnice
vystěhování určitých národů na Sibiř
vyvraždění Židů
 
11)Josif Stalin
Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když pak vypěstovali málo, byli postihováni za ______
sabotáž
malé výnosy
neschopnost hospodařit
 
12)Josif Stalin
Vesnice měla být zlomena a zotročena. Její obyvatelé byli vražděni a odesíláni na Sibiř, do gulagů, posléze se přidala další metoda: ______
vypalování osad
uměle vyvolaný hladomor
vraždění jen mužů a ženy musely zastávat jejich práci
 
13)Josif Stalin
Počet obětí kolektivizace se odhaduje na ______ miliónů mrtvých
deset
sto
padesát
 
14)Josif Stalin
Výsledkem byl výrazný ______ zemědělské produkce i počtu obyvatelstva.
vzestup
pokles
 
15)Josif Stalin
Vesnice nebyla jedinou obětí, dalším cílem byli všichni ideoví nepřátelé: věřící osoby a církevní hodnostáři, inteligence, příslušníci různých etnik, příslušníci nebolševických stran (v tomto případě šlo převážně o „dočišťovací“ práci, kterou začal a z velké části provedl ______ ).
Trockij
Lenin
Berija
 
16)Josif Stalin
V polovině třicátých let se přidala tzv. Velká čistka, známá pod označením ______ procesy
Moskevské
Rudé
Stalinovy
 
17)Josif Stalin
Za záminku posloužila Stalinem objednaná vražda S.M.______ (při posledních volbách do ÚV KSSS získal jako jediný více hlasů než Stalin), po které prakticky vyhladil většinu svých spolupracovníků a spolubojovníků z doby revoluce a občanské války.
Kameněva
Kirova
Litvinova
 
18)Josif Stalin
Práci „dokončil“ obrovskými čistkami v armádě, při které Stalin nezapomněl na ______ . Zcela si tak podrobil i armádu, zlikvidoval však také spoustu schopných a zkušených důstojníků.
Tuchačevského
Trockého
Sverdlova
 
19)Josif Stalin
Známý je jeho výrok, že v moderní době „vyhraje válku ten, kdo bude mít větší množství ______ “.
lepších strojů
vojáků
komunistů
 
20)Josif Stalin
Stalin byl pokud šlo o zahraniční politiku, ______ .
opatrný pragmatik
neomalený primitiv
naprosto neschopný
 
21)Josif Stalin
Během 20. a první poloviny 30. let se omezil na podporu ______ stran v Evropě a jejich postupné ovládnutí
teroristických
komunistických
fašistických
 
22)Josif Stalin
Od poloviny 30. let vstoupil aktivně do tří mezinárodních krizí celosvětového významu. Nejprve šlo o občanskou válku ______ .
v Itálii
v Řecku
ve Španělsku
 
23)Josif Stalin
Druhou krizi, další čínsko-japonskou válku, využil k uchvácení ______
Mandžuska
Tibetu
Mongolska
 
24)Josif Stalin
Třetím mezinárodním střetem byla krize spojená s italskou agresí proti ______ .
Habeši
Alžiru
Egyptu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet