Blokáda Leningradu


Popis stránky

Blokáda Leningradu
Obležení Leningradu
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Obležení Leningradu
Chyba
 
1)Blokáda Leningradu
Datum počátku a konce bitvy
8. září 1941 - 18. leden 1944
8. října 1940 - 28. leden 1942
18. září 1940 - 8. leden 1943
 
2)Blokáda Leningradu
Dnešní název města je:
Leningrad
Sankt Peterburg, Petrohrad
Stalingrad
 
3)Blokáda Leningradu
Leningrad byl ______ největší město SSSR
druhé
třetí
čtvrté
 
4)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
sídlem vlády SSSR
nesmírně důležitým průmyslovým centrem
z heldiska ekonomiky málo významné
 
5)Blokáda Leningradu
Město bylo ______
především vyhlášeno zpracováním ryb a zemědělských produktů
výrobcem oceli, lokomotiv, centrem strojírenského a elektrotechnického průmyslu
 
6)Blokáda Leningradu
Ve městě se nalézal ______ gumárenský závod v Evropě
největší
třetí největší
druhý největší
 
7)Blokáda Leningradu
Útok na Leningrad byl součástí Operace ______
Blau
Tajfun
Barbarossa
 
8)Blokáda Leningradu
Velitelem útoku německých vojsk byl
Gerd von Rundstedt
Erwin Rommel
Wilhelm von Leeb
 
9)Blokáda Leningradu
Linie, která ležela na staré ruské hranici poblíž města Pskov směrem na Leningrad se jmenovala ______ linie
Stalinova
Leningradská
Komsomolská
 
10)Blokáda Leningradu
Neslavný ruský velitel obrany Leningradu (odvolán pro neschopnost)
Kliment Jefremovič Vorošilov
Sergej Matvejevič Štemenko
Dmitrij Danilovič Leljušenko
 
11)Blokáda Leningradu
Kolik lidí se účastnilo bojů?
380 000 na německé straně 1 420 000 na sovětské
725 000 na německé straně 930 000 na sovětské
525 000 na německé straně 1 230 000 na sovětské
 
12)Blokáda Leningradu
Ve městě zemřelo během blokády hladem odhadem tak ______ lidí, zejména v zimě 1941/1942 na počátku obležení
1 000 000
250 000
100 000
 
13)Blokáda Leningradu
Jak se postavilo Finsko k obléhání Leningradu ______
Zakázalo jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok a odmítlo se podílet na přímém dobývání a plenění města.
Velmi vstřícně vůči Německu, jelikož mělo se SSSR velmi špané vztahy i nedávný válečný konflikt a chtělo se SSSR pomstít vypálením a rozbořením Leningradu.
 
14)Blokáda Leningradu
Tanková továrna v Leningradu i dělové a muniční závody zásobovaly Rudou armádu dodávkami zbraní po celou válku
Ano.
Ne, stroje byly převeženy do továren za Uralem.
 
15)Blokáda Leningradu
Polní maršál Carl Gustaf Emil Mannerheim byl nejvyšší ______ velitel.
norský
finský
švédský
 
16)Blokáda Leningradu
Vstoupily německé jednotky někdy do města
Ano, ale postup v rujinách města byl pro ně téměř nemožný, proto se rozhodly stahnout a jen ostřelovat město z děl, čí bombardovad.
Nikdy.
Ano a dosáhly téměř centra města, nicméně město bylo stále zásobováno především letecky, proto se dokázalo ubránit.
 
17)Blokáda Leningradu
Ztráty na životech (včetně civilistů)
290 000 na německé straně a asi 3 890 000 na sovětské
asi 125 000 na německé straně asi 1 500 000 na sovětské
60 000 na německé straně 480 000 na sovětské
 
18)Blokáda Leningradu
Název jezera (Cesta života)přes, které byl Leningrad zásobován:
Ladožské jezero
Ilmeňské jezero
Čudské jezero
 
19)Blokáda Leningradu
Přibližně kolik dnů trvala blokáda Leningradu?
500
760
900
 
20)Blokáda Leningradu
Jaké byli příděly chleba v obleženém Leningradu v roce 1942-43?
100 až 200 gramů na den
400 až 600 gramů na den
300 až 400 gramů na den
 
21)Blokáda Leningradu
Která bitva prolomila blokádu Leningradu?
Operace Suvorov
Operace Kutuzov
Leningradsko-novgorodská operace
Lenigradsko-finská operace

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet