Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
methan
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
helium
methan
C4H10 - butan
propan-butan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
benzen
naftalen
propan-butan
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
kapalných
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
cyklické
uzavřené
přirozené
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
benzen
acetylen
C2H6 – ethan
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
toulen
autogen
bioplyn
methan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
bioplyn
toulen
močůvka
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
methan
bioplyn
propan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
ethan
naftalen
butan
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
acetylen
toulen
C10H8 – naftalen
CH4 – methan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
methan
benzen
vápník
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C3H8 – propan
C4H10 - butan
toulen
methan
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
autogen
monogen
polygen
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
benzen
methan
propan
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
ethan
butan
methan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
butan
naftalen
methan
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 8,7090 sekundy
Dat:
2020-05-25 10:12:05 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet