Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
vápník
methan
uhlík
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
toulen
CH4 – methan
acetylen
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
toulen
naftalen
bioplyn
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C4H10 - butan
toulen
methan
C3H8 – propan
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
acetylen
methan
C2H6 – ethan
benzen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
cyklické
základní
uzavřené
přirozené
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
autogen
polygen
monogen
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
naftalen
benzen
propan-butan
CH4 – methan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
butan
naftalen
methan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
kapalných
propanu, butanu a ethanu
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
methan
benzen
acetylen
propan
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
butan
ethan
propan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
methan
bioplyn
propan
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
methan
acetylen
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
hořlavost
bezbarvost
kapalnost
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
C4H10 - butan
methan
propan-butan
helium
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
methan
ethan
naftalen
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
benzen
naftalen
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
toulen
methan
autogen
bioplyn

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 24,1740 sekundy
Dat:
2021-01-19 19:59:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet