Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
ethan
propan
butan
methan
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
monogen
autogen
polygen
duogen
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
toulen
naftalen
močůvka
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
methan
bioplyn
autogen
toulen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
benzen
acetylen
propan
methan
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
methan
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
methan
vápník
uhlík
benzen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
základní
cyklické
uzavřené
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
C4H10 - butan
helium
methan
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
acetylen
C2H6 – ethan
methan
benzen
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
ethan
butan
naftalen
methan
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
benzen
naftalen
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan
propan-butan
methan
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
acetylen
toulen
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
butan
methan
naftalen
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C4H10 - butan
C3H8 – propan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
propan-butan
naftalen
benzen
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
hořlavost
kapalnost
bezbarvost
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
kapalných
propanu, butanu a ethanu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 8,7090 sekundy
Dat:
2020-05-25 10:12:05 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet