Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
bioplyn
methan
toulen
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
ethan
methan
naftalen
butan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C4H10 - butan
C3H8 – propan
methan
toulen
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
autogen
polygen
monogen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C4H10 - butan
C7H8 - toluen
methan
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
naftalen
benzen
uhlík
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
methan
benzen
acetylen
propan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
kapalnost
hořlavost
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
uhlík
vápník
methan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
naftalen
močůvka
toulen
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
uzavřené
přirozené
cyklické
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
propan-butan
bioplyn
methan
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
helium
C4H10 - butan
propan-butan
methan
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
toulen
acetylen
C10H8 – naftalen
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
kapalných
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
benzen
methan
acetylen
C2H6 – ethan
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
propan
ethan
butan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
butan
naftalen
C3H8 – propan
methan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
naftalen
CH4 – methan
propan-butan
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 8,6899 sekundy
Dat:
2020-11-25 20:57:01 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet