Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C3H8 – propan
C4H10 - butan
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
methan
naftalen
butan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
základní
uzavřené
cyklické
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
polygen
autogen
monogen
duogen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
methan
C4H10 - butan
helium
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
methan
propan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
C2H6 – ethan
acetylen
benzen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
toulen
acetylen
CH4 – methan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan-butan
propan
methan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
bioplyn
methan
autogen
toulen
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
naftalen
ethan
methan
butan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
benzen
methan
propan
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
vápník
methan
uhlík
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
močůvka
bioplyn
toulen
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
kapalných
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
naftalen
benzen
uhlík
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
naftalen
benzen
propan-butan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
methan
acetylen
C4H10 - butan
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 8,7090 sekundy
Dat:
2020-05-25 10:12:05 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet