Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
toulen
acetylen
C10H8 – naftalen
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
methan
uhlík
benzen
vápník
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
duogen
polygen
monogen
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C4H10 - butan
C3H8 – propan
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
propan
methan
benzen
acetylen
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
helium
methan
C4H10 - butan
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
uzavřené
přirozené
cyklické
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
kapalnost
hořlavost
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
acetylen
benzen
methan
C2H6 – ethan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
methan
bioplyn
toulen
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
ethan
butan
methan
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
naftalen
ethan
butan
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
butan
methan
naftalen
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
naftalen
benzen
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan
propan-butan
methan
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C4H10 - butan
methan
C7H8 - toluen
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
bioplyn
močůvka
toulen
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
kapalných
methanu a butanu
propanu, butanu a ethanu
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
propan-butan
benzen
CH4 – methan
naftalen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 24,1740 sekundy
Dat:
2021-01-19 19:59:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet