Uhlovodíky

Popis stránky *
• Uhlovodíky chemie test školní
• - chemické testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
acetylen
C10H8 – naftalen
toulen
CH4 – methan
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
C4H10 - butan
helium
methan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
naftalen
methan
butan
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
naftalen
benzen
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
propan
methan
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
cyklické
uzavřené
základní
přirozené
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
methan
propan
benzen
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
naftalen
propan-butan
benzen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
monogen
duogen
polygen
autogen
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
naftalen
ethan
methan
butan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
hořlavost
bezbarvost
kapalnost
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
toulen
močůvka
bioplyn
naftalen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
toulen
C3H8 – propan
methan
C4H10 - butan
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
kapalných
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
methan
propan-butan
bioplyn
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
methan
C7H8 - toluen
acetylen
C4H10 - butan
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
methan
benzen
vápník
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
benzen
C2H6 – ethan
acetylen
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
methan
bioplyn
toulen
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 24,1740 sekundy
Dat:
2021-01-19 19:59:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet