Adolf Hitler - životopis díl IV.

Popis stránky *
• Adolf Hitler - životopis díl IV.
• - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsah
Info
Adolf Hitler - životopis díl IV. •
• - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Koncem března 1939 nechal Hitler ______ rozšířit návrh k úpravě sporných německo-polských otázek.
Hessem
Ribbentropem
Goebbelsem
 
2)Adolf Hitler
Záminkou pro zvyšování tlaku na Polsko byly požadavky týkající se svobodného města ______ a požadavek na koridor s exteritoriálními právy pro železnici a silnici spojující východní Prusko s Německem.
Gdynia
Gdaňsk
Szczecin
 
3)Adolf Hitler
Hitler předpokládal, že se mu podaří zastrašováním Polska dosáhnout dalších územních zisků bez boje. Po předcházejících zkušenostech s neschopností Daladiera a Chamberlaina postavit se mu na odpor, předpokládal kolaps Polska a nezájem západních spojenců. Polské vedení v čele s plukovníkem ______ ovšem bylo neústupné, a tak Hitler poprvé použil vojenskou sílu.
Sikorskim
Beckem
Jaruzelskim
 
4)Adolf Hitler
Pro ospravedlnění vpádu do Polska byl v předvečer války zinscenován incident u vysílače v ______ .
Gniewu
Glinojecku
Gliwicích
 
5)Adolf Hitler
Kdy byl podepsán se stalinským Sovětským svazem německo-sovětský pakt o neútočení a hospodářské spolupráci?
13. října 1939
23. srpna 1939
21. září 1939
 
6)Adolf Hitler
Jak se tato smlouva většinou nazývá?
Pakt Hitler-Stalin
Německo-sovětský pakt
Pakt Ribbentrop-Molotov
 
7)Adolf Hitler
Dne ______ jen těsně unikl atentátu
10. lenda 1942
30. srpna 1943
20. července 1944
 
8)Adolf Hitler
Vlastní atentát provedl plukovník ______
Fritz Sauckel
Baldur von Schirach
Claus Schenk von Stauffenberg
 
9)Adolf Hitler
Co ochránilo Hitlera před vážným zraněním a smrtí?
včasné odhalení nálože
dubový stůl a posunutí tašky s naloží na jiné místo
že se neúčastnil porady
 
10)Adolf Hitler
Po atentátu a potlačení převratu bylo popraveno více než ______ podezřelých osob
50
200
10
 
11)Adolf Hitler
Jeho manželka se jmenovala ______
Marie Reiterová
Eva Braunová
Heinricha Hoffmannová
 
12)Adolf Hitler
30. dubna 1945 spáchal Hitler sebevraždu?
Ano a to rozkousnutím ampulky kyanidu při současném stisknutí spouště pistole (Walther PPK) ve svém bunkru v Berlíně
Nebyla to sebevražda, ale byl otráven plynem.
Nidky nebylo zcela dokázano zda spáchal sebevraždu, nebo se mu podařilo uprchnout.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 0,690 sekundy
Dat:
2020-04-27 11:26:48 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet