Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *
• Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

po 129 př. n. l.
po 51 n. l.
115 – 116 n. l.
 
2)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

205/206 n. l.
113 n. l.
116/117 n. l.
 
3)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

36 n. l.
12 n. l.
po 129 př. n. l.
 
4)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

kol. 130 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
38 – 45 n. l.
 
5)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

44 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
 
6)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

161 – 165 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
7)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

po 72 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
66 n. l.
 
8)

císař Nero předává Tiridatovi I. v Římě královský diadém.

66 n. l.
38 – 45 n. l.
63 n. l.
 
9)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

114 n. l.
213 n. l.
po 51 n. l.
 
10)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

69/66 př. n. l.
53 př. n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
 
11)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

205/206 n. l.
po 129 př. n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
12)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

58/57 – 38 př. n. l.
po 117 n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
13)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

po 72 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
205/206 n. l.
 
14)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

124/123 – 88/88 př. n. l.
113 n. l.
161 – 165 n. l.
 
15)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

cca 213 – 224 n. l.
193 – 194 n. l.
36 n. l.
 
16)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

116/117 n. l.
69/66 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
 
17)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

po 72 n. l.
115 – 116 n. l.
66 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet