Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *
• Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

116/117 n. l.
114 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
2)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
213 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
3)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

52 – 51 př. n. l.
44 př. n. l.
116/117 n. l.
 
4)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

205/206 n. l.
52 – 51 př. n. l.
113 n. l.
 
5)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

38 př. n. l.
po 72 n. l.
41 – 38 př. n. l.
 
6)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

po 129 př. n. l.
195 – 198 n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
7)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

38 př. n. l.
36 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
 
8)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

66 n. l.
po 72 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
9)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

kol. 130 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
10)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

69/66 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
161 – 165 n. l.
 
11)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

38 př. n. l.
po 51 n. l.
224 n. l.
 
12)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

124/123 – 88/88 př. n. l.
161 – 165 n. l.
195 – 198 n. l.
 
13)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

216 n. l.
64 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
14)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

po 117 n. l.
po 51 n. l.
53 př. n. l.
 
15)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

53 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
po 129 př. n. l.
 
16)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

po 117 n. l.
po 51 n. l.
52 – 51 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet