Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *
• Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

58/57 – 38 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
69/66 př. n. l.
 
2)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

12 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
kol. 130 př. n. l.
 
3)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

213 n. l.
36 n. l.
po 117 n. l.
 
4)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

113 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
5)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

161 – 165 n. l.
113 n. l.
po 51 n. l.
 
6)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

124/123 – 88/88 př. n. l.
64 př. n. l.
63 n. l.
 
7)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

po 129 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
44 př. n. l.
 
8)

císař Nero předává Tiridatovi I. v Římě královský diadém.

kol. 130 př. n. l.
66 n. l.
213 n. l.
 
9)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

36 n. l.
63 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
10)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

116/117 n. l.
213 n. l.
po 129 př. n. l.
 
11)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

205/206 n. l.
po 129 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
12)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

205/206 n. l.
41 – 38 př. n. l.
44 př. n. l.
 
13)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

216 n. l.
po 51 n. l.
po 72 n. l.
 
14)

římský triumvir Marcus Licinius Crassus porušuje dohody z let 69/66 a vpadá na území parthské říše; Orodův vojevůdce Súrén uštědřuje útočníkům zdrcující porážku v bitvě u Karrh; Crassova smrt, Římané ztrácejí zhruba 30 000 mužů.

po 117 n. l.
41 – 38 př. n. l.
53 př. n. l.
 
15)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

161 – 165 n. l.
193 – 194 n. l.
kol. 130 př. n. l.
 
16)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

po 51 n. l.
63 n. l.
114 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet