Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test • • - vyberte správné datum.Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

41 – 38 př. n. l.
38 – 45 n. l.
195 – 198 n. l.
 
2)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

po 129 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
3)

řecko-bakterská říše zaniká v souvislosti s rozsáhlou migrací ve Střední Asii, kterou vyvolal národ označovaný v čínských pramenech jako Jüe-č’.

kol. 130 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
 
4)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
114 n. l.
161 – 165 n. l.
 
5)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

195 – 198 n. l.
69/66 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
6)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

44 př. n. l.
po 51 n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
 
7)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

124/123 – 88/88 př. n. l.
63 n. l.
44 př. n. l.
 
8)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

po 51 n. l.
41 – 38 př. n. l.
161 – 165 n. l.
 
9)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

64 př. n. l.
52 – 51 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
10)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

36 n. l.
64 př. n. l.
116/117 n. l.
 
11)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

116/117 n. l.
12 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
 
12)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

115 – 116 n. l.
44 př. n. l.
216 n. l.
 
13)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

64 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
205/206 n. l.
 
14)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

213 n. l.
41 – 38 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
15)

parthský král Vologaisés I. využívá dynastických sporů v Arménii a dosazuje na tamní trůn svého bratra Tiridata; výsledkem je konfrontace s Římem.

58/57 – 38 př. n. l.
po 129 př. n. l.
po 51 n. l.
 
16)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

69/66 př. n. l.
216 n. l.
161 – 165 n. l.
 
17)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

66 n. l.
205/206 n. l.
38 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet