Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *
• Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

53 př. n. l.
115 – 116 n. l.
224 n. l.
 
2)

Peršan Pápak, syn velekněze Sásána, revoltuje proti parthskému vazalskému králi Gózihrovi ve Stachru, zbavuje ho vlády a sám zaujímá jeho místo; počátek sásánovské éry.

12 n. l.
205/206 n. l.
115 – 116 n. l.
 
3)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

58/57 – 38 př. n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
115 – 116 n. l.
 
4)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

108/109 – 127/128 n. l.
193 – 194 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
5)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

36 n. l.
213 n. l.
44 př. n. l.
 
6)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

po 51 n. l.
38 – 45 n. l.
po 117 n. l.
 
7)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

113 n. l.
po 117 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
 
8)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

116/117 n. l.
36 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
 
9)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

36 n. l.
44 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
10)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

64 př. n. l.
po 117 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
11)

parthští velmoži vyvolávají vzpouru proti Vononovi I., vychovanému v Římě; opozice neutichá ani za Vononova nástupce Artabana II.; zčásti ji podněcují Římané.

52 – 51 př. n. l.
12 n. l.
205/206 n. l.
 
12)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

193 – 194 n. l.
po 129 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
 
13)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

128 – 124/123 př. n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
63 n. l.
 
14)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

213 n. l.
115 – 116 n. l.
po 72 n. l.
 
15)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

114 n. l.
213 n. l.
64 př. n. l.
 
16)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

195 – 198 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
63 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet