Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.

Popis stránky *
• Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

po 129 př. n. l.
po 51 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
 
2)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

224 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
52 – 51 př. n. l.
 
3)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

44 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
69/66 př. n. l.
 
4)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

193 – 194 n. l.
41 – 38 př. n. l.
38 – 45 n. l.
 
5)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

44 př. n. l.
205/206 n. l.
216 n. l.
 
6)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

128 – 124/123 př. n. l.
52 – 51 př. n. l.
po 117 n. l.
 
7)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

161 – 165 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
36 n. l.
 
8)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
195 – 198 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
 
9)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

124/123 – 88/88 př. n. l.
216 n. l.
195 – 198 n. l.
 
10)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

po 129 př. n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
 
11)

Ardašír, syn Pápakův, králem ve Stachru; úspěšné války proti sousedním vládcům; ovládnutí Pársy (Persidy) a dalších íránských krajů.

cca 213 – 224 n. l.
po 72 n. l.
44 př. n. l.
 
12)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

124/123 – 88/88 př. n. l.
po 129 př. n. l.
12 n. l.
 
13)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

161 – 165 n. l.
po 72 n. l.
12 n. l.
 
14)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

38 př. n. l.
66 n. l.
114 n. l.
 
15)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

195 – 198 n. l.
44 př. n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
 
16)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

po 51 n. l.
64 př. n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
 
17)

císař Nero předává Tiridatovi I. v Římě královský diadém.

53 př. n. l.
195 – 198 n. l.
66 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet