Roztroušená skleróza

Popis stránky *
• Roztroušená skleróza
• - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Posunout na obsah
Info
Roztroušená skleróza •
• - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Roztroušená skleróza
Latinský název nemoci
Sclerosis multiplex
Varicella
Molluscum contagiosum
Poliomyelitis
 
2)Roztroušená skleróza
Anglický výraz pro toto onemocnění
Influenza
Wart
Tonsilitis
Multiple sclerosis, zkráceně MS
 
3)Roztroušená skleróza
Definice roztroušené sklerózy
je to chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu)
je to chronické onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu na stěnách cév
je to chronické onemocnění srdce
 
4)Roztroušená skleróza
Je RS považována za přímo dědičné onemocnění?
není
je
 
5)Roztroušená skleróza
Kde se RS častěji vyskytuje?
RS je častější u lidí, kteří žijí dále od rovníku
RS je častější u lidí, kteří žijí blíže k rovníku
 
6)Roztroušená skleróza
Bylo KOUŘENÍ prokázáno, jako nezávislý rizikový faktor pro rozvoj RS?
ne
ano
 
7)Roztroušená skleróza
Jakou věkovo skupinu postihuje roztroušená skleróza?
nemoc postihuje zejména dospělé od 60 let
nemoc postihuje zejména dospělé od 70 let
nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let)
 
8)Roztroušená skleróza
Je výskyt roztroušené sklerózy častější u mužů?
ne, častější je u žen a to v poměru 2:1
ano a to zhruba 4x
 
9)Roztroušená skleróza
Kdo onemocnění roztroušené sklerózy popasal, jako první?
Sigmund Freud
Jean-Martin Charcot
Hans Asperger
 
10)Roztroušená skleróza
Ve kterém roce bylo onemocnění roztroušené sklerózy prvně popsáno?
1868
1902
1929
 
11)Roztroušená skleróza
Dna se u pacientů s RS vyskytuje více, nebo méně než-li je statistický předpoklad?
více
méně
 
12)Roztroušená skleróza
Příslušníci, které rasy jsou nejvíce náchylní na výskyt RS?
europoidní rasy
negroidní rasy
mongoloidní rasy
 
13)Roztroušená skleróza
Která země má jednu z největších měr výskytu RS na světě?
Skotsko
USA
Rusko
 
14)Roztroušená skleróza
Co to jsou NEURONY?
chemická látka, která zprostředkovává komunikaci mezi buňkami
molekuly obashující informaci, která je předávána mezi buňkami
nervové buňky
 
15)Roztroušená skleróza
Jak v mozku a míše spolu komunikují nervové buňky?
prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
nekomunikují spolu
podobně, jako radiový vysílač - kmitají v určité frekvenci
 
16)Roztroušená skleróza
Co je to MYELIN?
Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy
Je to látka, která se vytváří při roztroušené skleróze a způsobuje rozpad centrální nervové soustavy
 
17)Roztroušená skleróza
Co se děje s MYELINEM při RS?
imunitní systém napadá myelin a ničí jej
dochází k jeho zvýšené tvorbě
 
18)Roztroušená skleróza
Co je to AXON?
membrána nervové buňky
výplň nervové buňky
neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce)
 
19)Roztroušená skleróza
Co v řečtině znamená slovo SKLEROS?
křehký
skleněný
tuhý
 
20)Roztroušená skleróza
Co je to BÍLÁ HMOTA (latinsky: substantia alba)?
typ tkáně míchy a mozku
odumřelá tkáň mozku při RS
 
21)Roztroušená skleróza
Co vzniká v místech zánětlivých ložisek (odborně plaků či lézí), kde již zánět odezněl?
zjizvení v bílé hmotě
většinou zhoubný nádor
prázdné mezery
 
22)Roztroušená skleróza
Co je to NYSTAGMUS?
je to rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů
třes rukou
tiky v obličeji
 
23)Roztroušená skleróza
Je NYSTAGMUS jedním z mnoha symptomů projevujících se při RS?
ano
ne
 
24)Roztroušená skleróza
Může patřít mezi vzácné prvotní symptomy RS afázie, psychózy a epilepsie?
ano
ne
 
25)Roztroušená skleróza
Co je to AFÁZIE?
je to porucha chápání, myšlení a nacházení slov
je to porucha sluchu
je to porucha koordinace pohybů
 
26)Roztroušená skleróza
Pomáhají při léčbě RS látky získané z konopí?
ne
ano, látky podobné anandamidu (ze sanskrtského slova ananda, což znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou podstatu této látky) takzvané cannabinoidy
 
27)Roztroušená skleróza
Co je to ANANDAMID?
Anandamid je buďto neuromodulátor nebo neurotransmiter. Tato objevená informační molekula hraje roli v bolesti, depresi, chuti k jídlu, paměti a plodnosti
Syntetický lék
Přírodní látka získaná z konopí setého
 
28)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROMODULÁTOR?
látka, která zajišťuje zásobování nervových buňek kyslíkem
látka schopná zvyšovat nebo znižovat dráždivost neuronů
 
29)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROTRANSMITER?
je to nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů
je chemická látka, která vzniká v nervové soustavě při RS

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet