Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *
• Názvy sloučenin a modifikací
• - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Markazit

oxid titaničitý
dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
 
2)

Glauberova sůl

ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
octová kyselina (ethanová kyselina)
dekahydrát síranu sodného
 
3)

Amalgam

kyanamid vápenatý
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
sulfid olovnatý
 
4)

Mosaz

slitina mědi se zinkem
disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
oxid titaničitý
 
5)

Solná kyselina

chlorid amonný
kyselina chlorovodíková
dekahydrát síranu sodného
 
6)

Louh sodný

chlorid draselný
hydroxid sodný
oxid křemičitý
 
7)

Soda jedlá

hydroxid vápenatý (vodný roztok)
hydrogenuhličitan sodný
směs chlornanu, chloridu a hydroxidu vápenatého
 
8)

Sůl glauberova

chroman zinečnatý
dekahydrát síranu sodného
slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
 
9)

Vodka

slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
disíran
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
 
10)

Lučavka královská

1 díl konc. kys. dusičné a 3 díly konc. kys. Chlorovodíkové
hexakyanoželeznatan železnatý
dekahydrát síranu sodného
 
11)

Sůl žlutá krevní

uhličitan železnatý;
uhličitan železnatý; žlutavě hnědý klencový nerost
hexakyanoželeznatan draselný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet