Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *
• Názvy sloučenin a modifikací
• - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Bioplyn

oxid olovnato-olovičitý
obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
oxid manganičitý
 
2)

Salajka

uhličitan sodný
dusičnan stříbrný
chroman zinečnatý
 
3)

Diamant

síra; vzniká sublimací síry
trichlormethan
modifikace uhlíku
 
4)

Žluť chromová

oxid vápenatý
chlorid amonný
chroman olovnatý
 
5)

Blejno zinkové (sfalerit)

sulfid zinečnatý
směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
uhličitan vápenatý
 
6)

Činidlo Bayerovo

vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
slitina mědi se zinkem
uhličitan sodný
 
7)

Baryt

chroman olovnatý
síran barnatý
dekahydrát síranu sodného
 
8)

Glauberova sůl

dekahydrát síranu sodného
polytetrafluorethylen
hexakyanoželeznatan draselný
 
9)

Okr chromový

oxid hlinitý
chlorid amonný
oxid chromitý
 
10)

Žluť zinková

uhličitan vápenatý
chroman zinečnatý
fluorid vápenatý
 
11)

Mohrova sůl

slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
síran železnatoamonný
 
12)

Sylvín

oxid křemičitý
chlorid draselný
křemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 0,7090 sekundy
Dat:
2020-08-28 11:51:44 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet