Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *
• Názvy sloučenin a modifikací
• - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Činidlo Bayerovo

dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
hemihydrát síranu vápenatého
 
2)

Lučavka královská

tetraboritan sodný
chlorid rtuťnatý
1 díl konc. kys. dusičné a 3 díly konc. kys. Chlorovodíkové
 
3)

Berlinská modř

hydroxid vápenatý (vodní suspenze)
dichlorid kyseliny uhličité
hexakyanoželeznatan železitý
 
4)

Korund

hydroxid sodný
oxid hlinitý
polytetrafluorethylen
 
5)

Sírný květ

směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
síra; vzniká sublimací síry
obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
 
6)

Žluť chromová

chroman olovnatý
fluorotrifosforečnan vápenatý
oxid chromitý
 
7)

Louh žíravý

tuhý roztok uhlíku v železe
hydroxid sodný
směs chlornanu, chloridu a hydroxidu vápenatého
 
8)

Lithopon

heptahydrát síranu kobaltnatého
směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
uhličitan sodný
 
9)

Lučavka Leffortova ("lučavka obracená")

uhličitan vápenatý
3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
sulfid zinečnatý
 
10)

Blejno zinkové (sfalerit)

hydroxid draselný
sulfid zinečnatý
1 díl konc. kys. dusičné a 3 díly konc. kys. Chlorovodíkové
 
11)

Superfosfát

dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
síra
síran vapenatý
 
12)

Soda

hydroxid sodný
dichlorid kyseliny uhličité
uhličitan sodný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 0,7090 sekundy
Dat:
2020-08-28 11:51:44 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet