Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *
• Názvy sloučenin a modifikací
• - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Soda jedlá

uhličitan železnatý; žlutavě hnědý klencový nerost
deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
hydrogenuhličitan sodný
 
2)

Lapis

hexakyanoželeznatan železitý
chlorid rtuťný
ztavená směs dusičnanu stříbrného a draselného
 
3)

Vápno natronové

hydroxid sodný
heptahydrát síranu zinečnatého
hydroxid vápenatý (vodní suspenze)
 
4)

Vápno hašené

hydroxid vápenatý
modifikace kyslíku
hexakyanoželeznatan železnatý
 
5)

Voda borová

kyselina boritá (vodný roztok)
zlato koloidní
chroman olovnatý
 
6)

Louh sodný

chlorid sodný, nasycený roztok
chroman olovnatý
hydroxid sodný
 
7)

Mosaz niklová (alpaka)

slitina s obsahem 58 – 66 % Cu, 11 – 26 % Ni, zbytek Zn
oxid chromitý
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
 
8)

Solanka

hydroxid draselný
trijodmethan
chlorid sodný, nasycený roztok
 
9)

Vodka

ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
heptahydrát síranu kobaltnatého
 
10)

Sírný květ

síra; vzniká sublimací síry
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
dusičnan stříbrný
 
11)

Soda

disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
uhličitan železnatý;
uhličitan sodný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 17,1769 sekundy
Dat:
2021-09-09 09:08:02 Nick: TRX

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet