Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *
• Názvy sloučenin a modifikací
• - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Baryt

dihydrát síranu vápenatého
hexakyanoželeznatan železnatý
síran barnatý
 
2)

Sádrovec

chlorid sodný, nasycený roztok
dihydrát síranu vápenatého
oxid vápenatý
 
3)

Soda

chlorid sodný, nasycený roztok
uhličitan sodný
deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
 
4)

Žluť chromová

mechanická směs draselného ledku (75 %), síry (15 %) a dřevěného uhlí (10 %)
oxid zinečnatý
chroman olovnatý
 
5)

Apatit

heptahydrát síranu kobaltnatého
směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
fluorotrifosforečnan vápenatý
 
6)

Vodka

disulfid železnatý (krychlový nerost)
slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
 
7)

Sylvín

trijodmethan
oxid titaničitý
chlorid draselný
 
8)

Sůl červená krevní

chroman olovnatý
amoniak
hexakyanoželezitan draselný
 
9)

Markazit

destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
 
10)

Teflex

síran vapenatý
polytrifluorchlorethylen
slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
 
11)

Sůl kamenná

chlorid sodný
trichlormethan
uhličitan sodný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 0,7090 sekundy
Dat:
2020-08-28 11:51:44 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet