Názvy sloučenin a modifikací

Popis stránky *

Názvy sloučenin a modifikací • • - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Sfalerit

síran barnatý
dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku
sulfid zinečnatý
 
2)

Siderit

oxid chromitý
síra; vzniká sublimací síry
uhličitan železnatý; žlutavě hnědý klencový nerost
 
3)

Grafit

chlorid draselný
modifikace uhlíku
chlorid sodný
 
4)

Amalgam

oxid zinečnatý
kyselina boritá (vodný roztok)
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
 
5)

Mramor (krystalický vápenec)

chlorid rtuťný
uhličitan vápenatý
amoniak
 
6)

Dynamit

disulfid železnatý (krychlový nerost)
křemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem
hydroxid sodný
 
7)

Arsenik

uhličitan železnatý; žlutavě hnědý klencový nerost
dekahydrát síranu sodného
oxid arsenitý
 
8)

Voda borová

kyselina boritá (vodný roztok)
hydroxid sodný
síra; vzniká sublimací síry
 
9)

Austenit

tuhý roztok uhlíku v železe
destilační zbytek z vakuové destilace ropy
hydroxid železitý
 
10)

Apatit

hydrogenuhličitan sodný
fluorotrifosforečnan vápenatý
přírodní slitina ryzího zlata se stříbrem v poměru 4 : 1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet