Mentální anorexie

Popis stránky *
• Mentální anorexie
• - vyberte správná data.
Posunout na obsah
Info
Mentální anorexie •
• - vyberte správná data.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data.
Chyba
 
1)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
je ________ nemoc
duševní
žaludeční
střevní
 
2)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
nemoc spočívá
v nadměrné konzumaci potravin
v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle
 
3)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
začíná nejčastěji ve věku mezi ___________ života, ale může se objevit dříve i později
14-18 lety
5-14 lety
18-23 lety
 
4)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, _______________
se kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat
se kterou se daný jedinec dokáže vypořádat
 
5)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
pro anorexii je charakteristické _________ hmotnosti úmyslně vyvolané daným jedincem
snižování
zvyšování
 
6)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Anorexií trpí většinou
kojenci
ženy
muži
 
7)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Anorexie ____ civilizační choroba
není
je
 
8)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
anorexií trpěla i Alžběta Bavorská (1837–1898), známá pod přezdívkou _____ ______
princezna Bety
naše Betinka
princezna Sissi
 
9)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Projevy nemoci: Úbytek hmotnosti (nebo u dětí chybění přírůstku hmotnosti) minimálně o ___ oproti tělesné hmotnosti normální pro daný věk a výšku nebo BMI index je 17,5 a méně
15%
25%
45%
 
10)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Projevy nemoci: ztráta menstruace, ________, nesoustředěnost, pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci, deprese, sebevražedné sklony - sklony k sebepoškozování
nespavost
nadměrně dlouhé spaní

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 19,7570 sekundy
Dat:
2021-09-21 22:22:58 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet