Egypt - historie 2

Popis stránky *

Egypt - historie 2 • • - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Chammurabi
Zeus
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
25
400
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Káhira
Kábul
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako pevnosti
jako hrobky
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
365
360
300
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
3 800 let před našim letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
800 let př. n. letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Kleopatra I
Ramesse II
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
římané
peršané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
I
XXII
VII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Arthur Evans
Alexander Cunningham
Howard Carter
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
11. prosince 1786
8. června 1854
4. listopadu 1922
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Ptah
Sachmet
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 10 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 350 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
že je taženo koňmi na slunečním voze
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Ka
Re
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Amon
Apis
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
leopardí kůží
černým rouchem
bílým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
5 milionů
1,5 milionu
25 000
15 000
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Mennofer (Memfis)
Vesét
Luxor
Théby (Thebais)
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
Kleopatra VII.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet