Egypt - historie 2

Popis stránky *
• Egypt - historie 2
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Zeus
Chammurabi
Cheops
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
400
25
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Kábul
Káhira
Théby
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako hrobky
sýpky na obilí
jako pevnosti
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
2 700 let př. n. letopočtem
800 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Kleopatra I
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
núbijci
peršané
římané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
VII
I
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Arthur Evans
Howard Carter
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
11. prosince 1786
8. června 1854
4. listopadu 1922
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Sachmet
Hor, řecky Horus
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 5 metrů
asi 350 metrů
asi 25 metrů
asi 10 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
že pluje v sluneční lodi
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Re
Ka
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
leopardí kůží
bílým rouchem
černým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Ramesse II.
Džoser
Meni
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
1,5 milionu
25 000
15 000
5 milionů
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Vesét
Luxor
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
přepadali obchodní lodě
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Kleopatra VII.
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 610 př.n.l
asi 2 100 př.n.l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet