Egypt - historie 2

Popis stránky *
• Egypt - historie 2
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Chammurabi
Zeus
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
25
10
400
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Théby
Kábul
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
365
300
360
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
bronz
knihtisk
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
3 800 let před našim letopočtem
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Ramesse II
Kleopatra I
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
peršané
římané
núbijci
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
I
VII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Arthur Evans
Howard Carter
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
4. listopadu 1922
8. června 1854
11. prosince 1786
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Ptah
Sachmet
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 350 metrů
asi 10 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
že pluje v sluneční lodi
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Re
Ka
Ha
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
leopardí kůží
černým rouchem
bílým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Meni
Džoser
Ramesse II.
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
25 000
5 milionů
15 000
1,5 milionu
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Mennofer (Memfis)
Théby (Thebais)
Luxor
Vesét
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů v Núbii
z dolů ze Sínajského poloostrova
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Kleopatra VII.
Neko II. syn Psammetika I.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 610 př.n.l
asi 2 100 př.n.l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet