Egypt - historie 2

Popis stránky *
• Egypt - historie 2
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Zeus
Chammurabi
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
400
10
25
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Kábul
Káhira
Théby
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
365
300
 
6)
Egypťané vynalezli:
knihtisk
splachovací záchod
bronz
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
Ramesse II
Kleopatra I
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
římané
núbijci
peršané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
VII
I
XXII
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Arthur Evans
Howard Carter
Alexander Cunningham
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
11. prosince 1786
8. června 1854
4. listopadu 1922
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Sachmet
Ptah
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 25 metrů
asi 10 metrů
asi 5 metrů
asi 350 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Ka
Re
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Apis
Amon
Anup, řecky Anubis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
leopardí kůží
černým rouchem
bílým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Meni
Ramesse II.
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
25 000
5 milionů
1,5 milionu
15 000
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Mennofer (Memfis)
Luxor
Théby (Thebais)
Vesét
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Ramesse II.
Kleopatra VII.
Neko II. syn Psammetika I.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet