Egypt - historie 2

Popis stránky *
• Egypt - historie 2
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Chammurabi
Zeus
Cheops
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
25
10
400
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Théby
Kábul
Káhira
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako pevnosti
sýpky na obilí
jako hrobky
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
 
6)
Egypťané vynalezli:
splachovací záchod
knihtisk
bronz
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
800 let př. n. letopočtem
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
peršané
núbijci
římané
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
VII
XXII
I
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Arthur Evans
Howard Carter
Alexander Cunningham
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
8. června 1854
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Hor, řecky Horus
Sachmet
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 350 metrů
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 10 metrů
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Re
Ha
Ka
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Amon
Apis
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Ramesse II.
Meni
Džoser
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
1,5 milionu
15 000
25 000
5 milionů
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Luxor
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
Vesét
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Kleopatra VII.
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet