Winston Churchill - životopis díl III.

Popis stránky *
• Winston Churchill - životopis díl III.
• - První světová válka až rok 1922 - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Posunout na obsah
Info
Winston Churchill - životopis díl III. •
• - První světová válka až rok 1922 - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- První světová válka až rok 1922 - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
Patřil k hlavním tvůrcům koncepce vylodění v Gallipoli na Dardanelách, která nakonec znamenala v období první světové války jeho ______ .
politický růst
pád
největší úspěch
 
2)Winston Churchill
Turecko bylo v První světové válce spojenec ______
Německa a Rakousko-Uherska
Velké Británie
Ruska
 
3)Winston Churchill
Turecko bylo v První světové válce ______
relativně slabé
vojensky velmi silné
průměrně vyzbrojené
 
4)Winston Churchill
Jeho hlavní město Cařihrad (Konstantinopol) leželo u moře, odkryté pro zásah námořní velmoci mající převahu. Kdyby padlo, dalo se počítat s ______
dalšími tuhými boji
kapitulací celého Turecka
 
5)Winston Churchill
Pádem Turecka v I. svět. válce by došlo pro Británii ke zřízení bezpečného spojení s ______ , kam by se daly posílat transporty zbraní
Bulharskem
Rumunskem
Ruskem
 
6)Winston Churchill
Tehdejší ministr války Kitchener však plánu příliš nedůvěřoval. 18. března 1915 se podařilo loďstvu ochromit pevnost v Dardanelách. Bylo nutné okamžitě začít s invazí, ale přišel rozkaz, že se má ______
ustoupit
zrušit celá akce
čekat na armádu
 
7)Winston Churchill
Turci se zatím zkonsolidovali. Dorazily jejich posily a britové ______
vedli zákopovou válku
se nakonec stáhly
 
8)Winston Churchill
Vládní krize v Británii vyvrcholila. Konzervativci dali vládě premiéra Asquitha ultimátum – buď koalice nebo hlasování o důvěře. Premiér souhlasil s koalicí, což znamenalo mimo jiné odstoupení Churchilla, který byl pro konzervativce neúnosný, jednak jako zrádce strany a jednak kvůli nevydařené operaci v Dardanelách. Byl odvolán 18. května ______ .
1914
1915
1911
 
9)Winston Churchill
V listopadu téhož roku odešel také z funkce kancléře lancasterského vévodství a nastoupil jako reaktivovaný důstojník v hodnosti ______ do armády.
major
plukovník
generál
 
10)Winston Churchill
Odcestoval do Francie, kde byl později povýšen do hodnosti ______ .
plukovníka
podplukovníka
generála
 
11)Winston Churchill
Již v ______ roku 1916 se ale Churchill vrátil do Dolní sněmovny
dubnu
květnu
březnu
 
12)Winston Churchill
V roce ______ vstoupily Spojené státy do I. světové války
1917
1918
1916
 
13)Winston Churchill
Až 16. července 1917 nový premiér povolal Churchilla do vlády a nabídl mu buď ministerstvo pro výrobu válečného materiálu nebo nově vytvořené ministerstvo ______ .
letectví
zpravodajství
zásobování
 
14)Winston Churchill
Churchill si vybral ministerstvo ______ a následujícího dne bylo zveřejněno jeho jmenování
zásobování
pro výrobu válečného materiálu
zpravodajství
 
15)Winston Churchill
V období po říjnové revoluci v Rusku prosazoval ______ a uzavření separátního míru.
podporu bolševikům
co největší zásah intervenčních vojsk (tvrdě, že bolševismus „musí být zadušen ještě v kolébce“)
 
16)Winston Churchill
V roce 1918 proběhly v Británii nové volby a Lloyd George opět zvítězil. Tentokrát se Churchill stal ministrem ______
obchodu
spravedlnosti
války
 
17)Winston Churchill
V roce 1921 byl jmenován ministrem kolonií a v této funkci byl také jedním ze signatářů Anglo-______ smlouvy v roce 1921, která dala vzniknout ______ republice
Německé
Holandské
Irské
 
18)Winston Churchill
V roce ______ začala hospodářská krize a v krizi se ocitla vlivem vnitřních sporů i liberální strana
1923
1925
1922

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet