Pravěk

Popis stránky *
• Pravěk
• - období Země - vyberte správné data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- období Země - vyberte správné data.
Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
nemáme písemné záznamy
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
od 3 milionů let před našim letopočtem
4 000 let př.n. letopočtem
před 4,5 miliardami let
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z Dalimilovi kroniky
z legend a vyprávění
z archeologických nálezů
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Doba bronzová
Starší doba kamenná
Doba železná
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Neolit
Paleolit
Biolit
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Delší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Menší doba kamenná
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
sběrem plodů a lovem
pouze ovocem, protože byli býložravci
zemědělsvtvím
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
uměl používat nástroje
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby sněhové
doby ledové
globální oteplování
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk hrající si - homo ludens
člověk zručný - homo habilis
člověk vzpřímený - homo erectus

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 16,1629 sekundy
Dat:
2020-10-01 14:41:21 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet