Pravěk

Popis stránky *

Pravěk • • - období Země - vyberte správné data.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- období Země - vyberte správné data.
Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
nemáme písemné záznamy
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
od 3 milionů let před našim letopočtem
před 4,5 miliardami let
4 000 let př.n. letopočtem
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z archeologických nálezů
z legend a vyprávění
z Dalimilovi kroniky
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Doba bronzová
Starší doba kamenná
Doba železná
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Neolit
Paleolit
Biolit
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Mladší doba kamenná
Menší doba kamenná
Delší doba kamenná
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
sběrem plodů a lovem
zemědělsvtvím
pouze ovocem, protože byli býložravci
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
uměl používat nástroje
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby ledové
doby sněhové
globální oteplování
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk zručný - homo habilis
člověk hrající si - homo ludens
člověk vzpřímený - homo erectus

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet