Oxid uhelnatý

Popis stránky *
• Oxid uhelnatý
• - popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah
Info
Oxid uhelnatý •
• - popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Oxid uhelnatý
Latinský název ______
Monoxidum Carbonis
Oxid Carbon
Oxidum Carbon
 
2)Oxid uhelnatý
Anglický název ______
Carbon monoxide
Carbon oneoxide
Monoxidum Carbonis
 
3)Oxid uhelnatý
Německý název ______
Kohlemonooxid
Kohlenstoffmonoxid
Kohle-monoxid
 
4)Oxid uhelnatý
Sumární vzorec ______
C2O3
CO2
CO
 
5)Oxid uhelnatý
Vzhled ______
Černý plyn silně zapáchající
Bezbarvý plyn bez zápachu
Šedý štiplavý plyn
 
6)Oxid uhelnatý
Molární hmotnost ______ g/mol
28,0101
12,5014
21,0181
 
7)Oxid uhelnatý
Teplota tání ______
-205 °C (68 K)
-115 °C (158 K)
-105 °C (168 K)
 
8)Oxid uhelnatý
Teplota varu ______
-192 °C (81 K)
-102 °C (171 K)
-152 °C (121 K)
 
9)Oxid uhelnatý
Je ______ než vzduch
lehčí
těžší, protože kouř se drží při zemi
 
10)Oxid uhelnatý
Vzniká především fotolýzou oxidu uhličitého působením ultrafialového záření, jako produkt ______ spalování fosilních paliv i biomasy
dokonalého
nedokonalého
 
11)Oxid uhelnatý
Je obsažen ve stopových množstvích ve vydechovaném vzduchu z plic? ______
ano
ne, protože je prudce jedovatý
 
12)Oxid uhelnatý
S kyslíkem se prudce slučuje hoří ______ plamenem
namodralým
zeleným
žlutým
 
13)Oxid uhelnatý
Ve směsi se vzduchem, obsahující od ______ oxidu uhelnatého, vybuchuje
48,5 do 94,3%
12,5 do 74,2%
60,5 do 95,2%
 
14)Oxid uhelnatý
Má silnou afinitu k hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímž vytváří karboxyhemoglobin (COHb), čímž ______ přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání
umožňuje
zlepšuje
znemožňuje
 
15)Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý je ______
mírně jedovatý
neškodný
značně jedovatý
 
16)Oxid uhelnatý
Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně ______ silnější než kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní
pětkrát
dvousetkrát
desetkrát
 
17)Oxid uhelnatý
Lidé kouřící cca 20 cigaret denně mají v krvi asi ______ hemoglobinu zablokováno působením CO
1 až 1,5 %
0,5 až 0,7 %
4 až 7 %
 
18)Oxid uhelnatý
První pomoc spočívá ______
podání 5 tablet živočišného uhlí
v přerušení kontaktu s CO (vyvětrat, vynést z prostoru),
podání velkého množství tekutin
 
19)Oxid uhelnatý
První pomoc dále spočívá ______
ve vyvolání zvracení u postiženého
v podání projímadla postiženému
v podání kyslíku a pokud došlo k zástavě oběhu je třeba resuscitovat
 
20)Oxid uhelnatý
Běžná plynová maska před účinky oxidu uhelnatého ______
chrání, ale jen po dobu 20 minut
chrání spolehlivě
nechrání
 
21)Oxid uhelnatý
Již koncentrace 0,05 %, tj. 500 ppm, či asi 450 mg CO/m3 může zablokovat funkci u ______ % hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí
80
50
40

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet