Adolf Hitler - životopis díl III.

Popis stránky *
• Adolf Hitler - životopis díl III.
• - od roku 1923 až do počátku II. světové války - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsah
Info
Adolf Hitler - životopis díl III. •
• - od roku 1923 až do počátku II. světové války - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- od roku 1923 až do počátku II. světové války - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Na podzim 1923 se Hitler cítil natolik silný, že chtěl stále více podnikat nějaké kroky k prosazení svých cílů. Velice ovlivněn Mussoliniho pochodem na Řím se odhodlal převzít moc v Bavorsku. Došlo k tzv. „______ “.
pivnímu puči
krvavému puči
křišťálovému puči
 
2)Adolf Hitler
V roce 1923 došlo ke sporům mezi vládou v Berlíně a bavorskou vládou, která usilovala o faktickou samostatnost s pravicovou diktaturou. Při těchto sporech byla Berlínem NSDAP ______ .
legalizována
zakázána
pozastavena činnost
 
3)Adolf Hitler
V listopadu tohoto roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, mezi nimi Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernst Röhm a Alfred Rosenberg, kteří se rozhodli provést ozbrojený puč. Hitler se pokusil převzít moc v noci z ______ listopadu.
18. na 19.
8. na 9.
28. na 29.
 
4)Adolf Hitler
Po tomto puči byl odsouzen za velezradu k ______ letům ve vězení v Landsbergu, již 20. prosince 1924 byl však podmínečně propuštěn.
třem
pěti
dvěma
 
5)Adolf Hitler
Ve vězení nadiktoval svoji knihu Mein Kampf (Můj boj) ______ , který se dal s Hitlerem dobrovolně zavřít.
Rudolfu Hessovi
Adolfu Eichmannovi
Josephu Goebbelsovi
 
6)Adolf Hitler
NSDAP byla v tuto dobu ve značném rozkladu, ale díky Hitlerovým řečnickým schopnostem, silnému antisemitismu a hospodářské krizi (vzniklé roku ______ ) strana nakonec velmi posílila a stala se postupně jednou z nejsilnějších stran v Německu
1927
1926
1929
 
7)Adolf Hitler
Ve volbách v roce 1930 získali nacisté okolo ______ % hlasů, což byl pro ně zatím nejlepší volební výsledek (v předcházejících volbách se nedostali ani na 5 %).
27
17
33
 
8)Adolf Hitler
V roce ______ skončilo Hindenburgovo úřední období a Adolf Hitler se rozhodl kandidovat na prezidenta. V té době již NSDAP obsadila klíčové posty v německé vládě.
1930
1928
1932
 
9)Adolf Hitler
Hitler byl ve volební kampani bohatě podporován ______ .
německými průmyslovými a obchodními magnáty
německou armádou
německým proletariátem
 
10)Adolf Hitler
To mu umožňovalo spolu s ______ uskutečnit bombastickou volební kampaň
Franzem von Papenem
Goebelsem
Hessem
 
11)Adolf Hitler
Během kampaně vyvinul samotný Hitler obrovské úsilí (jako první politik používal k přepravě po Německu ______ , a stihl tak promluvit i na čtyřech shromážděních během jednoho dne).
automobil
letadlo
vzducholoď
 
12)Adolf Hitler
Přesto se mu nepodařilo zvítězit. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, zatímco Hindenburg ______ %.
32,4
49,6
31,6
 
13)Adolf Hitler
Protože ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, rozhodovalo se ve druhém kole. Ve druhém kole získal ______ % hlasů a Hindenburg přes 53 %, což ukazuje, že si větší část národa Hitlera jako prezidenta nepřála.
47
52
36
 
14)Adolf Hitler
Po neúspěšných pokusech ve vedení vlády kancléři Brünningem, von Papenem a Schlachtem se Hindenburg pod tlakem těchto okolností rozhodl jmenovat říšským kancléřem Adolfa Hitlera. Dne ______ ho říšský prezident Hindenburg jmenoval říšským kancléřem.
20. května 1934
30. ledna 1933
10. června 1933
 
15)Adolf Hitler
Poté, co se Hitler dostal k moci, začal uskutečňovat svoji politiku a pokoušel se zlikvidovat své odpůrce. Požár Říšského sněmu z 27. února, který zinscenovali sami nacisté, mu poskytl příležitost začít s útokem na ______ .
komunisty
Židy
křesťanskou opozici
 
16)Adolf Hitler
O Hitlerově ekonomické politice ______ .
se nedá vůbec hovořit, neboť on sám ekonomickým problémům nerozuměl a ani o ně nejevil sebemenší zájem
se hovoří, že byla postavena na vyrovnaném rozpočtu
se hovoří, jako o ekonomice, která byla velmi propracovaná a efektivní
 
17)Adolf Hitler
Díky tajnému rozšiřování zbrojní výroby, budování silnic a nových továren se mu však podařilo ______
výrazně snížit nezaměstnanost, inflaci a zvýšit životní úroveň průměrné německé domácnosti
splácet reparace
snížit zadlužení Německa
 
18)Adolf Hitler
Stále silnější směřování německé ekonomiky na zbrojní výrobu však nevyhnutelně vedlo ______
k ekonomické stabilitě země
k vypuknutí války
k velkým ziskům, které bylo nutno nějak investovat
 
19)Adolf Hitler
Jak se ministr hospodářství Hjalmar Schacht snažil získávat pro Hitlera více peněz?
zvyšováním emise bankovek a vydáváním státních obligací
nejvíce zabavováním majetku židovských občanů
převážně prodejem zbraní do zahraničí
 
20)Adolf Hitler
Nedostatek devizových a zlatých rezerv by musel nakonec vést ______ .
ke zhroucení německé ekonomiky
k ozdravení německé ekonomiky
k nedostatku pracovních sil na trhu práce
 
21)Adolf Hitler
V zahraniční politice se Hitler rozhodl ______ Společnosti národů
vstoupit do
vystoupit ze
 
22)Adolf Hitler
V roce ______ se Hitler rozhodl zbavit těch členů SA a NSDAP, kteří stále ještě věřili v socialistickou revoluci a svým násilím začali znervózňovat voliče i konzervativní obchodní kruhy, které tajně podporovaly Hitlera
1930
1934
1932
 
23)Adolf Hitler
Zavraždění mnoha politických odpůrců, konkurentů ve vlastní straně a především Röhma vešlo do dějin jako Noc ______
vůdcových mužů
krátkých mečů
dlouhých nožů
 
24)Adolf Hitler
______ se Hitlerovi podařilo prosadit spojení úřadu říšského prezidenta a říšského kancléře, den nato zemřel prezident Hindenburg. Tímto se Hitler stal prakticky neomezeným vládcem Německa.
5. ledna 1932
1. srpna 1934
23. září 1933
 
25)Adolf Hitler
Dne ______ Německo vypovědělo Locarnskou smlouvu a obsadilo demilitarizované území v Porýní
17. března 1935
7. března 1936
27. března 1933
 
26)Adolf Hitler
______ Hitler vynutil souhlas rakouského kancléře k obsazení Rakouska a německá vojska okupovala Rakousko
12. března 1938
15. února 1938
21. února 1938
 
27)Adolf Hitler
Kdy došlo k Mnichovské konferenci, na které se s Velkou Británií, Francií a Itálií dohodl na anexi pohraničního území nezávislého Československa?
28. září 1938
30. září 1938
29. září 1938
 
28)Adolf Hitler
Hlavním kritikem Mnichovské dohody byl toho času ______ .
Neville Chamberlain
Winston Churchil
Édouard Daladier

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet