Jak se stát rytířem?

Popis stránky *
• Rytíři středověku - test.
• Jak se někdo mohl stát středověkým rytířem? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Jak se někdo mohl stát středověkým rytířem? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Rytíři středověku - test.
Jak se někdo mohl stát středověkým rytířem?
Když dosáhl 40 let
Když si vzal princeznu za ženu
Když sloužil u jiného rytíře po mnoho let
 
2)Rytíři středověku - test.
Mohl se stát rytířem chudobný člověk?
NE
ANO
 
3)Rytíři středověku - test.
Jaké označení měl hoch připravující se na rytíře?
Bagage
Princ
Páže
 
4)Rytíři středověku - test.
Muselo se páže starat o čistění zbroje svého pána -rytíře?
NE, to byla práce pro zbrojíře
ANO
 
5)Rytíři středověku - test.
Doprovázelo páže svého pána do bitvy?
NE, protože bylo ještě dítě
ANO, byl to jeden z jeho úkolů
 
6)Rytíři středověku - test.
Staralo se páže o koně svého rytíře?
ANO, byl to jeden z jeho úkolů
NE, o koně se staral rytíř sám
 
7)Rytíři středověku - test.
V jakém věku byla brána pážata do služby k rytíři?
Po dovršení 19 let
V 7 letech
Ve 12 letech
 
8)Rytíři středověku - test.
Jakou službu vykonávala pážata svému pánu nejčastěji?
Vynášela fekálie mimo hrad
Podávala pokrmy
Prala prádlo
 
9)Rytíři středověku - test.
V kolika letech se páže stávalo panošem (služebným šlechticem)?
V 17 letech
V 12 letech
V 15 letech
 
10)Rytíři středověku - test.
Co byste si představili pod latinským pojmem "Benedictio militis"
Posvěcení rytířova sedla
Pasování na rytíře
Vyrobení zbroje pro jinocha, jenž se měl stát rytířem
 
11)Rytíři středověku - test.
Mohlo se pasování na rytíře provádět i v boji?
NE, jen v chrámu a to biskupem
ANO, před bitvou, ale často po bitvě za zásluhy
 
12)Rytíři středověku - test.
Museli být rytíři šlechetní a konat dobro?
NE, ba naopak
ANO, měli to ve slibu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 26,7459 sekundy
Dat:
2021-08-25 12:31:54 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet