Starověký Řím - test

Popis stránky *
• Starověký Řím - test
• - označte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
latinové
románci
etruskové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Egypťanům
Peršanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Latinové
Sabinové
Etruskové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
orná půda
lesy
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Římané
Keltové
Řekové
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na šesti
na sedmi
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tibera
Tigris
Tisa
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
1305
2700
509
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,1050 sekundy
Dat:
2020-11-21 10:52:48 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet