Starověký Řím - test

Popis stránky *

Starověký Řím - test • • - označte správnou odpověď.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
latinové
etruskové
románci
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Egypťanům
Peršanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Etruskové
Sabinové
Latinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
lesy
orná půda
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Řekové
Římané
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na šesti
na pěti
na sedmi
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tibera
Tigris
Tisa
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
lstivý
vznešený

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 27,8490 sekundy
Dat:
2020-05-22 11:55:59 Nick: Johy

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet