Starověký Řím - test

Popis stránky *
• Starověký Řím - test
• - označte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
etruskové
latinové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Peršanům
Egypťanům
Řekům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Etruskové
Latinové
Sabinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
orná půda
močály
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Římané
Řekové
Keltové
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na sedmi
na šesti
na pěti
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tisa
Tibera
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
1305
2700
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,7980 sekundy
Dat:
2020-06-07 14:59:11 Nick: mates

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet