Starověký Řím - test

Popis stránky *
• Starověký Řím - test
• - označte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
etruskové
latinové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Peršanům
Egypťanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Etruskové
Latinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
močály
lesy
orná půda
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Římané
Řekové
Keltové
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na sedmi
na pěti
na šesti
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tibera
Tisa
Tigris
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
vznešený
lstivý
silný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,1050 sekundy
Dat:
2020-11-21 10:52:48 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet