Starověký Řím - test

Popis stránky *
• Starověký Řím - test
• - označte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
latinové
etruskové
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Řekům
Peršanům
Egypťanům
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Latinové
Etruskové
Sabinové
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
močály
orná půda
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Řekové
Římané
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na pěti
na sedmi
na šesti
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tibera
Tisa
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
2700
509
1305
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
silný
vznešený
lstivý

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,7980 sekundy
Dat:
2020-06-07 14:59:11 Nick: mates

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet