Určení otcovství test


Popis stránky

Určení otcovství test - popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Určení otcovství test - popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Určení otcovství
Kdo je biologickým otcem dítěte?
biologickým otcem je ten, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá
biologickým otcem je ten, jehož otcovství bylo formálně zaregistrováno na základě právní fikce
biologickým otcem je ten, kdo oplodnil matku dítěte
 
2)Určení otcovství
Jak se nazývá otcovství toho, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá?
pravní otcovství
sociální otcovství
biologické otcovství
 
3)Určení otcovství
Jaký otec je hledán při určování otcovství?
právní
sociální
biologický
 
4)Určení otcovství
U koho je snadnější určit otce?
u chlapce
u dívky
na pohlaví nezáleží
 
5)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách dívky?
YY
XX
XY
 
6)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách muži?
XY
YY
XX
 
7)Určení otcovství
Jaký chromozom nesou ve své dědičné informaci jen muži?
XY
X
Y
 
8)Určení otcovství
Jak se nazývá test na určení otcovství?
SRY test otcovství
RNA test otcovství
DNA test otcovství
 
9)Určení otcovství
Lze provést test otcovství anonymně?
ne, odebrání vzorků se musí provádět přímo v příslušné laboratoři
ano, odebrání vzorků si může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky odeslat například poštou
 
10)Určení otcovství
Jak se nazývá test otcovství, který může být použit pro potřeby právních úkonů?
Soudní test otcovství
Právní test otcovství
Znalecký DNA test otcovství
 
11)Určení otcovství
Musí být test otcovství, který má být použit pro potřeby právních úkonů proveden za přítomnosti soudního znalce?
ne, jako svědci stačí zaměstnanci odborného pracoviště
ano
 
12)Určení otcovství
Odkud se nejčastěji získává vzorek pro analýzu pro určení otcovství?
z nehtů
z vlasů
z krve, ale nejčastěji ze stěru ústní dutiny
 
13)Určení otcovství
Co je to GENETICKÝ MARKER?
genetický marker je známá sekvence DNA, která může být jednoduše identifikována
genetický marker je redukované buněčné jádro
genetický marker je jedna část DNA šroubovice
 
14)Určení otcovství
Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil. Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?
není jedinečný, ale shoduje se jen s profily členů určité rodiny
ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat
 
15)Určení otcovství
Stanovuje se otcovství porovnáním genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce?
ne, přihlíží se ještě k mnoha dalším faktorům
v podstatě ano
 
16)Určení otcovství
S jakou jistotou lze určit otcovství porovnáním genetického profilu?
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 75%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 100%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 80%
 
17)Určení otcovství
Lze například zjistit analýzou DNA pokrevnost sourozenců?
ano, tyto testy jsou založeny na stejném principu, jako testy k určení otcovství
ne, analýzou DNA nelze zjistit pokrevnost u sourozenců
 
18)Určení otcovství
Lze určit otcovství i u osob již zesnulých?
ano, pokud získáte vzorek jejich DNA, například z vlasů na oděvu
u osob zesnulých již není možno odebrat patřičný vzorek pro určení otcovství
 
19)Určení otcovství
Lze pomocí analýzy DNA zjistit zda máte blíž ke Germánům, Slovanům, Arabům, Indům, nebo jiným národnostem?
ano a tohle určování původu je vcelku modní trend, kde si můžete i zmapovat putování Vašich předků za posledních 20 000 let
ne
 
20)Určení otcovství
Čím se zabývá společnost Genomac International?
jen archivací DNA
pouze izolací DNA
právě mimo jiné, také určením otcovství

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet