Určení otcovství test

Popis stránky *
• Určení otcovství test
• - popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Určení otcovství
Kdo je biologickým otcem dítěte?
biologickým otcem je ten, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá
biologickým otcem je ten, jehož otcovství bylo formálně zaregistrováno na základě právní fikce
biologickým otcem je ten, kdo oplodnil matku dítěte
 
2)Určení otcovství
Jak se nazývá otcovství toho, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá?
pravní otcovství
biologické otcovství
sociální otcovství
 
3)Určení otcovství
Jaký otec je hledán při určování otcovství?
sociální
právní
biologický
 
4)Určení otcovství
U koho je snadnější určit otce?
u chlapce
na pohlaví nezáleží
u dívky
 
5)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách dívky?
XX
XY
YY
 
6)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách muži?
XX
YY
XY
 
7)Určení otcovství
Jaký chromozom nesou ve své dědičné informaci jen muži?
Y
X
XY
 
8)Určení otcovství
Jak se nazývá test na určení otcovství?
DNA test otcovství
SRY test otcovství
RNA test otcovství
 
9)Určení otcovství
Lze provést test otcovství anonymně?
ne, odebrání vzorků se musí provádět přímo v příslušné laboratoři
ano, odebrání vzorků si může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky odeslat například poštou
 
10)Určení otcovství
Jak se nazývá test otcovství, který může být použit pro potřeby právních úkonů?
Znalecký DNA test otcovství
Soudní test otcovství
Právní test otcovství
 
11)Určení otcovství
Musí být test otcovství, který má být použit pro potřeby právních úkonů proveden za přítomnosti soudního znalce?
ano
ne, jako svědci stačí zaměstnanci odborného pracoviště
 
12)Určení otcovství
Odkud se nejčastěji získává vzorek pro analýzu pro určení otcovství?
z krve, ale nejčastěji ze stěru ústní dutiny
z vlasů
z nehtů
 
13)Určení otcovství
Co je to GENETICKÝ MARKER?
genetický marker je známá sekvence DNA, která může být jednoduše identifikována
genetický marker je jedna část DNA šroubovice
genetický marker je redukované buněčné jádro
 
14)Určení otcovství
Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil. Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?
ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat
není jedinečný, ale shoduje se jen s profily členů určité rodiny
 
15)Určení otcovství
Stanovuje se otcovství porovnáním genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce?
ne, přihlíží se ještě k mnoha dalším faktorům
v podstatě ano
 
16)Určení otcovství
S jakou jistotou lze určit otcovství porovnáním genetického profilu?
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 80%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 75%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 100%
 
17)Určení otcovství
Lze například zjistit analýzou DNA pokrevnost sourozenců?
ano, tyto testy jsou založeny na stejném principu, jako testy k určení otcovství
ne, analýzou DNA nelze zjistit pokrevnost u sourozenců
 
18)Určení otcovství
Lze určit otcovství i u osob již zesnulých?
ano, pokud získáte vzorek jejich DNA, například z vlasů na oděvu
u osob zesnulých již není možno odebrat patřičný vzorek pro určení otcovství
 
19)Určení otcovství
Lze pomocí analýzy DNA zjistit zda máte blíž ke Germánům, Slovanům, Arabům, Indům, nebo jiným národnostem?
ano a tohle určování původu je vcelku modní trend, kde si můžete i zmapovat putování Vašich předků za posledních 20 000 let
ne
 
20)Určení otcovství
Čím se zabývá společnost Genomac International?
právě mimo jiné, také určením otcovství
pouze izolací DNA
jen archivací DNA

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet