Archimédés

Popis stránky *
• Archimédés
• - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
1386 př. n. l
532 př. n. l
287 př. n. l
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Syrakusy
Mykény
Athény
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Kréta
ostrov Sicílie
Malá Asie - Anatolia
Peloponéský poloostrov
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
obchodník
lékař
astronom
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Efesu
v Alexandrii v Egyptě
v Římě
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
na Sicílii
v Alexandrii
v Efesu
v Athénách
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
elipsy
lichoběžníku
kruhu
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
2:3:1
3:5:2
2:4:1
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
úsečka, křivka
těžiště, těžnice
přímka, rovnoběžka
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nejkratší spojnice dvou bodů
nekonečně dlouhá
je zakřivena
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
je součást knihtisku
k čerpání vody
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal těsně před svou smrtí
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
ztratil jsem
našel jsem
ach běda
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při zkoumání obsahu zlata v koruně
ve vaně
při sestrojování ponorky
 
16)Archimédés
jak zemřel
přirozenou smrtí
byl zabit
utopil se
 
17)Archimédés
kdy zemřel
489 př. n. l
212 př. n. l
1332 př. n. l
 
18)Archimédés
kde zemřel
Syrakusy
Alexandrie
Athény

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet