Archimédés

Popis stránky *
• Archimédés
• - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
1386 př. n. l
287 př. n. l
532 př. n. l
 
2)Archimédés
místo narození
Knóssos
Syrakusy
Athény
Mykény
 
3)Archimédés
poloha místa narození
ostrov Sicílie
Malá Asie - Anatolia
Peloponéský poloostrov
ostrov Kréta
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
astronom
lékař
obchodník
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Alexandrii v Egyptě
v Efesu
v Římě
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
na Sicílii
v Athénách
v Alexandrii
v Efesu
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
kruhu
lichoběžníku
elipsy
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
3:5:2
2:3:1
2:4:1
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
přímka, rovnoběžka
těžiště, těžnice
úsečka, křivka
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
práce na páce
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nejkratší spojnice dvou bodů
nekonečně dlouhá
je zakřivena
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
při lisování ovoce
k čerpání vody
je součást knihtisku
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal těsně před svou smrtí
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
našel jsem
ztratil jsem
ach běda
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
při sestrojování ponorky
ve vaně
při zkoumání obsahu zlata v koruně
 
16)Archimédés
jak zemřel
přirozenou smrtí
utopil se
byl zabit
 
17)Archimédés
kdy zemřel
1332 př. n. l
212 př. n. l
489 př. n. l
 
18)Archimédés
kde zemřel
Athény
Syrakusy
Alexandrie

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet