Řím v datech - test

Popis stránky *
• Řím v datech - test
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Řím v datech - test

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)

První punská válka proti Kartágu

264-241 př. n. l.
63 př. n. l.
138-161 n. l.
 
2)

Claudius II. císařem

268-270 n. l.
171-167 př. n. l.
364-375 n. l.
 
3)

Constantius ustavuje svého bratrance Juliana caesarem v Galii

396 př. n. l.
355 n. l.
268-270 n. l.
 
4)

Konstantin poráží Licinia a stává se jediným vládcem celé říše

324 n. l.
295 př. n. l.
44 př. n. l.
 
5)

Attila se stává králem Hunů

101 př. n. l.
216 př. n. l.
440 n. l.
 
6)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

275 př. n. l.
396 př. n. l.
258 n. l.
 
7)

Konstantin umírá v Nikomedii, jeko synové Constantinus II. (337-340), Constantius II. (337-361) a Constans (337-350) si rozdělují vládu nad říší

552 n. l.
382 n. l.
337 n. l.
 
8)

Třetí punská válka

149-146 př. n. l.
382 n. l.
258 n. l.
 
9)

Constantinus II. vpadá do Itálie. U Aquileie je však poražen a zabit Constantem

249-251 n. l.
340 n. l.
133 př. n. l.
 
10)

Gótové jsou usazeni v Moesii jako federáti

260 n. l.
382 n. l.
218 př. n. l.
 
11)

Tiberius Gracchus se stává tribunem lidu, při pokusu prosadit pozemkovou reformu je zavražděn

298-290 př. n. l.
133 př. n. l.
272-273 n. l.
 
12)

Aurelianus císařem

304 př. n. l.
324 n. l.
270-275 n. l.
 
13)

Druhá samnitská válka

425-455 n. l.
326-304 př. n. l.
200-196 př. n. l.
 
14)

Diocletianus a Maximianus abdikují, Constantius a Galerius se stávají císaři

305 n. l.
238 př. n. l.
313 n. l.
 
15)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

251 n. l.
9 n. l.
425-455 n. l.
 
16)

Aurelianus poráží Tetrica a připojuje k říši odpadlé západní provincie

269 n. l.
274 n. l.
378 n. l.
 
17)

Jovianus císařem

337 n. l.
363-364 n. l.
68-69 n. l.
 
18)

Belisar podniká invazi do Itálie

535 n. l.
458 př. n. l.
27 př. n. l.
 
19)

Valentinianus III. císařem

425-455 n. l.
9 n. l.
193-211 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


This test using data from wikipedie Text of test is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licensefacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet