Řím v datech - test

Popis stránky *
• Řím v datech - test
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Řím v datech - test

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

49-45 př. n. l.
455 n. l.
406 n. l.
 
2)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

121 př. n. l.
303 n. l.
295 př. n. l.
 
3)

Diocletianus a Maximianus abdikují, Constantius a Galerius se stávají císaři

305 n. l.
168 př. n. l.
366 př. n. l.
 
4)

Constitutio Antoniniana, římské občanství je uděleno všem obyvatelům říše

213-211 př. n. l.
212 n. l.
375-371 př. n. l.
 
5)

„Rok čtyř císařů“ po zavraždění Galby, nastupuje na trůn Otho a později Vitellius, kterého nakonec poráží Vespasianus a zahajuje tak vládu dynastie Flaviovců

284-305 n. l.
68-69 n. l.
318 n. l.
 
6)

Hadrianus císařem

117-138 n. l.
395 n. l.
375-371 př. n. l.
 
7)

Římané ničí současně Kartágo a Korint, Makedonie a Afrika se stávají římskými provinciemi

146 př. n. l.
69-79 n. l.
222-235 n. l.
 
8)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

387 př. n. l.
212 n. l.
330 n. l.
 
9)

Frankové vpadají do Galie a Hispánie, Alamani napadají Itálii, ale jsou poraženi Milána

268-270 n. l.
257 n. l.
272 n. l.
 
10)

Řím je dobyt a vydrancován Vizigóty pod vedením náčelníka Alaricha

258 n. l.
49-45 př. n. l.
410 n. l.
 
11)

Claudius císařem

41-54 n. l.
418 n. l.
578-534 př. n. l.
 
12)

Vespasianus císařem

69-79 n. l.
360 n. l.
318 n. l.
 
13)

Konstantin poráží Licinia a stává se jediným vládcem celé říše

476 n. l.
324 n. l.
60 př. n. l.
 
14)

Tažení proti Sásánovcům

355 n. l.
9 n. l.
231-233 n. l.
 
15)

Germanicova tažení proti Germánům

36 př. n. l.
206 př. n. l.
14-15 n. l.
 
16)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

509 př. n. l.
272-273 n. l.
366 př. n. l.
 
17)

Filip V. poražen Římany v bitvě u Kynoskefal

197 př. n. l.
44 př. n. l.
138-161 n. l.
 
18)

Valerianus je zajat Peršany v Edesse

425-455 n. l.
340 n. l.
260 n. l.
 
19)

Julianus umírá během svého tažení do Persie

568 n. l.
58-51 př. n. l.
363 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


This test using data from wikipedie Text of test is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licensefacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet