Řím v datech - test

Popis stránky *

Řím v datech - test • • - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Řím v datech - test

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)

Septimiova tažení na severu Británie – Kaledonské války

241 př. n. l.
208-211 n. l.
154-133 př. n. l.
 
2)

Definitivní zánik republiky, Octavianus (Augustus) se stává principem

659 př. n. l.
27 př. n. l.
146 př. n. l.
 
3)

Diktátor Lucius Qunctius Cincinnatus vítězí nad Aequi v bitvě na hoře Algidus

458 př. n. l.
43 př. n. l.
63 př. n. l.
 
4)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

269 n. l.
9 n. l.
123-122 př. n. l.
 
5)

Perseus je poražen Římany v bitvě u Pydny

82 př. n. l.
168 př. n. l.
375-371 př. n. l.
 
6)

Gótové jsou vytlačeni Huny ze svých sídlišť a se svolením římské vlády překračují Dunaj, brzy se však vzbouří

439 n. l.
298-290 př. n. l.
376 n. l.
 
7)

Diocletianus císařem

284-305 n. l.
85 n. l.
552 n. l.
 
8)

Východořímský císař Leon I. organizuje neúspěšnou výpravu proti Vandalům do severní Afriky

468 n. l.
88 př. n. l.
138-161 n. l.
 
9)

Třetí mithridatická válka

535 n. l.
253-260 n. l.
74-63 př. n. l.
 
10)

Germanicova tažení proti Germánům

14-15 n. l.
270-275 n. l.
458 př. n. l.
 
11)

Povstání Šimona Bar Kochby: druhá židovská válka

552 n. l.
131-135 n. l.
96-98 n. l.
 
12)

První mithridatická válka

88-84 př. n. l.
305 n. l.
276-282 n. l.
 
13)

Tažení proti Sásánovcům

231-233 n. l.
272-273 n. l.
340-338 př. n. l.
 
14)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

49-45 př. n. l.
218 př. n. l.
425-455 n. l.
 
15)

Římané ničí současně Kartágo a Korint, Makedonie a Afrika se stávají římskými provinciemi

458 př. n. l.
146 př. n. l.
122 n. l.
 
16)

Vandalové, Alani a Svébové překračují zamrzlý Rýn a pronikají do Galie a později do Hispánie

88-84 př. n. l.
406 n. l.
60-61 n. l.
 
17)

Řím poráží Latiny v bitvě u jezera Regillus

192-189 př. n. l.
63 př. n. l.
496 př. n. l.
 
18)

Krize třetího století – po násilné smrti Alexandra Severa upadá říše do vnitřních zmatků, období vlády vojenských císařů

235-284 n. l.
166-172 n. l.
249-251 n. l.
 
19)

Attila se stává králem Hunů

440 n. l.
378 n. l.
276-282 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


This test using data from wikipedie Text of test is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licensefacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet