Řím v datech - test

Popis stránky *
• Řím v datech - test
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Řím v datech - test

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)

Alexander Severus císařem

222-235 n. l.
364-375 n. l.
217 př. n. l.
 
2)

Druhá punská válka

59 př. n. l.
218-201 př. n. l.
14-37 n. l.
 
3)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

363 n. l.
361 n. l.
366 př. n. l.
 
4)

„Rok čtyř císařů“ po zavraždění Galby, nastupuje na trůn Otho a později Vitellius, kterého nakonec poráží Vespasianus a zahajuje tak vládu dynastie Flaviovců

123-122 př. n. l.
68-69 n. l.
324 n. l.
 
5)

Germanicova tažení proti Germánům

14-15 n. l.
244-249 n. l.
312 př. n. l.
 
6)

Tiberius Gracchus se stává tribunem lidu, při pokusu prosadit pozemkovou reformu je zavražděn

418 n. l.
133 př. n. l.
321 př. n. l.
 
7)

Poslední západořímský císař Romulus Augustus je velitelem vojska Odoakerem donucen abdikovat

476 n. l.
312 př. n. l.
218 př. n. l.
 
8)

Bitva u Magnésie: Římané porážejí Antiocha III.

190 př. n. l.
451 n. l.
44 př. n. l.
 
9)

Po skončení druhé samnitské války zakládají Římané mnoho nových kolonií a získávají kontrolu nad většinou střední a jižní Itálie

304 př. n. l.
305 př. n. l.
395 n. l.
 
10)

Sulla, vůdce strany optimátů, dobývá Řím, začátek občanských válek

41-54 n. l.
275 př. n. l.
88 př. n. l.
 
11)

Bitva u Boviana: Římané porážejí Samnity, tím končí samnitský odpor

360 n. l.
305 př. n. l.
298-290 př. n. l.
 
12)

Probus císařem

37-41 n. l.
440 n. l.
276-282 n. l.
 
13)

Znovu propuká občanská válka, Octavianus, Marcus Antonius a Lepidus uzavírají druhý triumvirát

43 př. n. l.
101 př. n. l.
180-192 n. l.
 
14)

Řím je dobyt a vydrancován Vizigóty pod vedením náčelníka Alaricha

395 n. l.
102 př. n. l.
410 n. l.
 
15)

Obléhání Syrakus, v roce 211 př. n. l. Římané město dobývají

98-117 n. l.
213-211 př. n. l.
224 př. n. l.
 
16)

Vespasianus císařem

260-274 n. l.
69-79 n. l.
272 n. l.
 
17)

Dácký král Decebalus vpadá do římské provincie Moesie

42 př. n. l.
85 n. l.
496 př. n. l.
 
18)

Erupce Vesuvu ničí Pompeje a Herculaneum

253-260 n. l.
79 n. l.
568 n. l.
 
19)

Narses poráží Ostrogóty v bitvě u Busta Gallorum, Itálie je získána zpět pro říši

552 n. l.
496 př. n. l.
269 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


This test using data from wikipedie Text of test is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licensefacebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet