Stalin Josif - životopis díl IV.

Popis stránky *
• Stalin Josif - životopis díl IV.
• - od roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsah
Info
Stalin Josif - životopis díl IV. •
• - od roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- od roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Chyba
 
1)Josif Stalin
V letech 1939–1941 Stalin důsledně dbal, aby stanul vždy jen proti ______
několika malým nepřátelům
silnému nepříteli
jednomu malému nepříteli
 
2)Josif Stalin
V srpnu 1939 jeho SSSR uzavřel pakt o neútočení s ______ , v jehož dodatcích si oba státy rozparcelovaly přilehlou část Evropy a přislíbily vzájemnou podporu svých tažení.
Hitlerovým Německem
s Polskem
s Finskem
 
3)Josif Stalin
SSSR ______ 1939 napadl Polsko, prohrávající svůj boj s Německem (tvrdil, že jde chránit ukrajinské a běloruské obyvatelstvo).
7. června
17. září
27. srpna
 
4)Josif Stalin
Rezervní jednotky polské armády rozmístěné na východních hranicích ______ Rudou armádu zastavit
pochopitelně nedokázaly
dokázaly
 
5)Josif Stalin
Hrozbou násilím si vynutil spojenecké smlouvy a rozmístění svých jednotek v Litvě, ______ a Estonsku
Lotyšsku
Švédsku
Finsku
 
6)Josif Stalin
Když se s těmito a ještě dalšími požadavky obrátil na Finsko, byl ______ .
přijat
odmítnut
 
7)Josif Stalin
„Budoucí svazová republika“, jak Stalin Finsko opakovaně nazýval, velice dobře chápala smysl a cíle jeho politiky a byla odhodlána bojovat. ______ 1939 SSSR Finsko napadl (tzv. zimní válka).
20. prosince
10. prosince
30. listopadu
 
8)Josif Stalin
Vzápětí byla ustavena dělnicko-rolnická vláda Finska pod vedením Otto ______ , kterou Stalin označil za jedinou legitimní vládu Finska, s níž je ochoten jednat.
Vanhanena
Kuusinena
Mannerheima
 
9)Josif Stalin
Finové hůře vyzbrojeni a několikanásobně přečísleni, ______ .
bojovali s výjimečnou urputností a Rudá armáda zdecimovaná čistkami měla s lámáním jejich odporu obrovské potíže
neměli šanci proti takové přesile
 
10)Josif Stalin
Svět vyjádřil svou nelibost – SSSR byl za tuto nevyprovokovanou agresi vyloučen ze ______ národů a Británie a Francie začaly navzdory své válce s Německem uvažovat o intervenci.
Společnosti
Spojených
Organizace spojených
 
11)Josif Stalin
Stalin se rozhodl ______
prozatím ustoupit od podmanění celého Finska
pokračovat dál v invazi do Finska
 
12)Josif Stalin
Podmanil si pobaltské státy. Na obsazených uzemích rozpoutal teror jen počet přímo zavražděných Litevců během let 1940–1941 se odhaduje na minimálně ______
100 000
50 000
20 000
 
13)Josif Stalin
Stalin měl dost zpráv o připravovaném útoku Německa proti SSSR, ______ .
odmítl jim však uvěřit a znemožnil včasné provedení protiopatření proti němu
velmi pečlivě připravil opatření, která měla zabránit postupu vojsk na území SSSR
 
14)Josif Stalin
Když 22. června 1941 Hitlerovské Německo SSSR přepadlo, ______
pro Stalina to byl strašlivý šok
bylo to pro Stalina ulehčení situace, nechtěl začít válku, jako první a Rudá armáda byla dobře připravena
 
15)Josif Stalin
Zprvu se Stalin domníval, že se jedná o ______
jen o pomoc pobaltským státům
vojenské cvičení Německé armády
provokaci německých generálů a že Hitler o tom nemůže vědět
 
16)Josif Stalin
Jak se Stalin choval po napadení SSSR ______
byla u něj apatie a neschopnost vydávat jakákoliv rozhodnutí
byl ve svém živlu a naúnavně vypracovával plány vojenských operací
 
17)Josif Stalin
Ztráty Rudé armády byly zpočátku děsivé, její obrovské letectvo bylo z ______ eliminováno
1/4
půli
1/3
 
18)Josif Stalin
Tanková vojska byla zničena z téměř ______ % navzdory početní i technické převaze nad německými tanky
90
55
30
 
19)Josif Stalin
Po válce se Stalinův zdravotní stav začal zhoršovat. Vůdce ztrácel síly k tomu, aby se mohl věnovat každodennímu řízení země. Již v říjnu 1945 během své první poválečné dovolené prodělal ______
mozkovou mrtvici
srdeční infarkt
zápal plic
 
20)Josif Stalin
V Moskvě se rozhořel boj o nástupnictví. Dosavadní muž číslo dvě Vjačeslav Michajlovič ______ byl odsunut a předstižen Andrejem A. Ždanovem či Georgijem M. Malenkovem.
Žukov
Molotov
Berija
 
21)Josif Stalin
Poslední léta diktatury J. V. Stalina vedla k ______ uvnitř SSSR
uvolnění tyranie
opětovnému stupňování represí
stabilizaci hospodářství
 
22)Josif Stalin
Stalin preferoval rozvoj ______ průmyslu, rolníci žili na pokraji bídy, spotřební průmysl byl minimalizován.
lehkého
těžkého
elektrotechnického
 
23)Josif Stalin
Kolchozní výroba byla ______ úrovní, kterou měla zemědělská produkce za carského Ruska.
těsně pod
nad
hluboko pod
 
24)Josif Stalin
Nové čistky proti spiklencům a nové vraždění odvrátila pouze Stalinova smrt ______ .
25. ledna 1951
5. března 1953
15. února 1952

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet