Eukleidés

Popis stránky *
• Eukleidés
• - životopis - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- životopis - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Eukleidés
rok narození
asi 1386 př. n. l
asi 532 př. n. l
asi 325 př. n. l
 
2)Eukleidés
narodil se
v Egyptě
v Řecku
na Sicílii
 
3)Eukleidés
byl řecký
matematik a geometr
fyzik
chemik
 
4)Eukleidés
většinu života strávil
na Sicílii
v Athénách
v Alexandrii v Egypt
 
5)Eukleidés
jméno vládce, který ho povolal do nově založené Alexandrijské knihovny
Cheops
Ramesse II.
Ptolemaios I.
 
6)Eukleidés
mezi jeho žáky snad patřil také
Eudox
Archimédés
Thalés z Milétu
 
7)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _________
jen dvě rovnoběžky s danou přímkou
jen jednu rovnoběžku s danou přímkou
jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou
 
8)Eukleidés
Euklidovská geometrie: Všechny pravé úhly _____
jsou si rovny
jsou různé
 
9)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Je možné nakreslit kružnici ___________
s libovolným poloměrem, ale ne středem
s libovolným středem a poloměrem
 
10)Eukleidés
Euklidovy postuláty: Bod je to, ________
co má dvě části, počátek a konec
co nemá části
co má nekonečně mnoho částí
 
11)Eukleidés
kdy zemřel
asi 260 př. n.
asi 1332 př. n. l
asi 489 př. n. l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet