Makedonci - 330-140 p.n.l.

Popis stránky *
• Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

za vlády Alexandrova bratra Filipa III. Arrhidaia (do roku 317) a syna Alexandra IV. spravují říši rychle se měnící koalice makedonských vojevůdců (tzv. diadochů).

323 – 310 př. n. l.
261 – 246 př. n. l.
171 – 139/138 př. n. l.
 
2)

Seleukos I. přijímá královský titul a uzavírá dohodu s máurjským králem Čandraguptou, v níž mu odstupuje zhruba oblast dnešního Balúčistánu a Afghánistánu.

306 – 305 př. n. l.
do 239 př. n. l.
po 188 př. n. l.
 
3)

v Baktrii zakládá Diodotos I. tzv. řecko-bakterskou říši; parthský satrapa Andragorás usiluje o nezávislost na Antiochovi II., nachází však smrt v boji s íránským národem Parnů (Aparnů), vedeným náčelníkem Arsakem.

kol. 250 př. n. l.
301 př. n. l.
po 188 př. n. l.
 
4)

Antiochos III. Veliký přechodně obnovuje seleukovskou svrchovanost na východním Íránem; Parthové ztrácejí část svého území.

306 – 305 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
 
5)

Parthové odráží protiútok krále Seleuka II.

kol. 250 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
 
6)

vládne Seleukův syn Antiochos I. Sótér; vrchol moci seleukovské říše; hospodářské a kulturní kontakty s máurjskou Indií.

281 – 261 př. n. l.
306 – 305 př. n. l.
312 př. n. l.
 
7)

Alexandrova smrt v Babylóně.

261 – 246 př. n. l.
323 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
 
8)

Parthové využívají porážky Antiocha III. římskými vojsky a rozšiřují své království na jihu a západě.

312 př. n. l.
po 188 př. n. l.
301 př. n. l.
 
9)

Parthové obsazují celou seleukovskou Parthii (satrapii východně od Kaspického moře) i oblast Hyrkánie; podle první ukořistěné země se jim již velmi záhy říká Parthové; počátky parthské říše s vládnoucí dynastií Arsakovců.

do 239 př. n. l.
301 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
 
10)

Alexandrův vojevůdce Seleukos dobývá Babylón a v následujících letech se zmocňuje většiny íránských satrapií; počátky seleukovské říše.

301 př. n. l.
312 př. n. l.
261 – 246 př. n. l.
 
11)

Seleukos ve spolku s jinými diadochy poráží v bitvě u Ipsu Antigona Jednookého, posledního vážného uchazeče o Alexandrovo dědictví; definitivní rozpad Alexandrovy říše.

323 př. n. l.
301 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
 
12)

Antiochos II. Theós; počátky rozkladu seleukovské monarchie.

261 – 246 př. n. l.
281 – 261 př. n. l.
306 – 305 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet