Makedonci - 330-140 p.n.l.

Popis stránky *
• Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Makedonci - Perská říše v období 330-140 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Alexandrův vojevůdce Seleukos dobývá Babylón a v následujících letech se zmocňuje většiny íránských satrapií; počátky seleukovské říše.

312 př. n. l.
do 239 př. n. l.
323 př. n. l.
 
2)

Parthové obsazují celou seleukovskou Parthii (satrapii východně od Kaspického moře) i oblast Hyrkánie; podle první ukořistěné země se jim již velmi záhy říká Parthové; počátky parthské říše s vládnoucí dynastií Arsakovců.

do 239 př. n. l.
281 – 261 př. n. l.
171 – 139/138 př. n. l.
 
3)

Seleukos ve spolku s jinými diadochy poráží v bitvě u Ipsu Antigona Jednookého, posledního vážného uchazeče o Alexandrovo dědictví; definitivní rozpad Alexandrovy říše.

301 př. n. l.
312 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
 
4)

Alexandrova smrt v Babylóně.

209 – 206 př. n. l.
323 př. n. l.
do 239 př. n. l.
 
5)

za vlády Alexandrova bratra Filipa III. Arrhidaia (do roku 317) a syna Alexandra IV. spravují říši rychle se měnící koalice makedonských vojevůdců (tzv. diadochů).

306 – 305 př. n. l.
281 – 261 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
 
6)

Seleukos I. přijímá královský titul a uzavírá dohodu s máurjským králem Čandraguptou, v níž mu odstupuje zhruba oblast dnešního Balúčistánu a Afghánistánu.

301 př. n. l.
po 188 př. n. l.
306 – 305 př. n. l.
 
7)

Antiochos II. Theós; počátky rozkladu seleukovské monarchie.

261 – 246 př. n. l.
323 – 310 př. n. l.
323 př. n. l.
 
8)

Parthové využívají porážky Antiocha III. římskými vojsky a rozšiřují své království na jihu a západě.

323 př. n. l.
po 188 př. n. l.
306 – 305 př. n. l.
 
9)

vládne Seleukův syn Antiochos I. Sótér; vrchol moci seleukovské říše; hospodářské a kulturní kontakty s máurjskou Indií.

281 – 261 př. n. l.
171 – 139/138 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
 
10)

Parthové odráží protiútok krále Seleuka II.

do 239 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.
 
11)

Antiochos III. Veliký přechodně obnovuje seleukovskou svrchovanost na východním Íránem; Parthové ztrácejí část svého území.

301 př. n. l.
323 př. n. l.
209 – 206 př. n. l.
 
12)

v Baktrii zakládá Diodotos I. tzv. řecko-bakterskou říši; parthský satrapa Andragorás usiluje o nezávislost na Antiochovi II., nachází však smrt v boji s íránským národem Parnů (Aparnů), vedeným náčelníkem Arsakem.

kol. 250 př. n. l.
281 – 261 př. n. l.
230 – 228 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet