Kočka domácí - historie

Popis stránky *
• Kočka domácí - historie
• - z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah
Info
Kočka domácí - historie •
• - z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Kočka domácí
Kočka domácí latinský název
Felis silva f. catus
Felis silvestris f. catus
Felisa silva f. catus
 
2)Kočka domácí
Kočka domácí je domestikovaná forma kočky
lesní
divoké
perské
 
3)Kočka domácí
Z jaké doby pocházejí první důkazy existence ochočených koček?
z doby před 40 000 lety
z doby před 25 000 lety (Dolní Věstonice)
z doby před 8 000 lety
 
4)Kočka domácí
Proč si lidé začali kočky ochočovat?
pro jejich povahu, jako společníky v osamocení
pro náboženské účely
protože lovily hlodavce
 
5)Kočka domácí
Může kočka domácí zpětně zdivočet?
ne, to již možné není a kočka domácí v přírodě velmi rychle zahyne hlady
ano
 
6)Kočka domácí
Kdy se kočka stala významnou součástí života ve Egyptě?
kolem roku 6 000 př. n. l
kolem roku 3 000 př. n. l
kolem roku 9 000 př. n. l
 
7)Kočka domácí
Jak to můžeme doložit, že se kočka stala součástí života ve starém Egyptě?
ze zkamenělin
z pověstí
z obrázků na stěnách hrobek, sošek, mumií
 
8)Kočka domácí
Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo a věřili, že mají moc chránit člověka před
zlem
nemocemi
povodněmi
 
9)Kočka domácí
Jakou barvu měly nejposvátnější kočky chránící egyptské chrámy?
okrovou
černou
bílou
 
10)Kočka domácí
Kočky v Egyptě měly i svou vlastní bohyni. Jak se tato bohyně jmenovala?
Sechmet
Eset
Bastet
Hathor
 
11)Kočka domácí
Zabití kočky v Egyptě se trestalo
smrtí
useknutím ruky
vytržením jazyka
 
12)Kočka domácí
První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z
5. století př. n. l.
10. století př. n. l.
15. století př. n. l.
 
13)Kočka domácí
Kočka domácí byla domestikována také v Asii. Kdy začal jejich chov v Číně?
asi 11000 let př. n. l.
asi 1000 let př. n. l.
asi 6000 let př. n. l.
 
14)Kočka domácí
Ze které země pochází pověra o tom, že černé kočky přinášejí smůlu?
z Francie
z Itálie
z Číny
z Egyptu
 
15)Kočka domácí
Za vlády, kterého římského císaře se dostaly kočky do Říma?
za Lucia Vera
za Nera
za Octaviana Augusta
 
16)Kočka domácí
Prorok Mohamed měl kočku jménem
Abraxas
Ezra
Jabba
Muezza
 
17)Kočka domácí
Jak se stavěla středověká inkvizice ke kočkám domácím?
nijak, měla jiné cíle
jako k prostředníku s ďáblem
velmi pozitivně, kočky byly přítomny u procesů s obviněnými
 
18)Kočka domácí
Ve vrcholném středověku používali námořníci kočky na svých lodích
pro lov myší a krys
pro jejich navigační schopnosti, kočka dokáže určit světové strany
pro jejich instinkt vycítit pevninu
 
19)Kočka domácí
Žili kočky v Austrálii před příchodem evropanů?
ne
ano, dostali se sem z Číny
 
20)Kočka domácí
Kdy se do Evropy dostaly první dlouhosrsté kočky?
v 5. století
v 17. století
v 11. století
 
21)Kočka domácí
Ze které perské provincie pocházejí první dlouhosrsté kočky?
Lúristán
Hormozgán
Chorasán
Hamadán
 
22)Kočka domácí
Jak byly ze začátku všechny dlouhosrsté kočky nazývany?
jako angorské
jako egyptské
jako perské
 
23)Kočka domácí
Od čeho je odvozen název ANGORSKÁ?
od města Andorra
od města Ankara
od města Adana
 
24)Kočka domácí
Kdy se konala první výstava koček v Evropě?
v roce 1764
v roce 1871
v roce 1776
 
25)Kočka domácí
Kde se První výstava koček v Evropě?
v Londýně
v Benátkách (Itálie)
v Paříži
 
26)Kočka domácí
Na této výstavě se objevilo i několik exemplářů --------- kočky, v té době poprvé dovezené do Evropy
siamské kočky
barmské kočky
habešské kočky
 
27)Kočka domácí
Kdo tuto první výstavu koček v Evropě zorganizoval?
královna Viktorie
Napoleon Bonaparte
spisovatel a malíř Harrison Weir
královna Alžběta II.
 
28)Kočka domácí
Kdy byl v Londýně založen Národní klub chovatelů koček?
v roce 1872
v roce 1887
v roce 1802
 
29)Kočka domácí
Kdy byla uspořádána první výstava koček ve Spojených státech?
v roce 1905
v roce 1899
v roce 1895
 
30)Kočka domácí
Kdy byl ve Velké Británii založen Klub koček?
roku 1898
roku 1929
roku 1919
 
31)Kočka domácí
Kdy vznikla Mezinárodní felinologická federace?
v roce 1947
v roce 1932
v roce 1949
 
32)Kočka domácí
Zkratka Mezinárodní felinologické federace
FEIFE
FIFa
FIFe

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet