Kláštery ve středověku

Popis stránky *
• Kláštery ve středověku - test.
• K čemu sloužily kláštery ve středověku? A jiné otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

K čemu sloužily kláštery ve středověku? A jiné otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Kláštery ve středověku - test.
Jsou kláštery nějak důležité pro poznávání středověku?
Ne, protože mniši záměrně falšovali historii
Mniši zapisovali, jako možná jediní, okolní údálosti
 
2)Kláštery ve středověku - test.
Jak se nazýval hlavní představený kláštera?
Opat
Práter
Velekněz
 
3)Kláštery ve středověku - test.
Který ze slibů není součástí slibů, které mniši obvykle přijímali?
Slib častého skákání do řeči
Slib věnovat život Bohu
Slib chudoby
 
4)Kláštery ve středověku - test.
Znáte anglický výraz pro slovo klášter?
Moonastery
Mancastery
Monastery
 
5)Kláštery ve středověku - test.
Mohli mít mniši v běžném klášteru kontakt s okolním světem?
NE
ANO
 
6)Kláštery ve středověku - test.
Co měl za funkci tzv. kantor?
Učil dějepisu
Řídil pěvecký sbor
Byl to předseda všech profesorů kláštera
 
7)Kláštery ve středověku - test.
Čemu se mniši ponejvíce v klášterech věnovali?
Půstu
Pěstování obilovin
Modlitba, uctívání Boha a meditace
 
8)Kláštery ve středověku - test.
Jakou práci vykonávali mniši v klášterech?
Praní, vaření, zemědělství, pomoc hladovým
Opisování rukopisů, zaznamenávání událostí
Vše uvedené v ostatních odpovědích
 
9)Kláštery ve středověku - test.
Jak se nazýval druhý nejvýše postavený mnich kláštera?
Převor
Jáhen
Kardinál
 
10)Kláštery ve středověku - test.
K čemu sloužily kláštery ve středověku?
Jako místo, kde mniši žili a praktikovali své náboženství
Jako nemocnice
Jako nákupní střediska
 
11)Kláštery ve středověku - test.
Mohli v klášterech přespat unavení pocestní a poutníci?
Ne, pokud nepatřili k stejnému řádu
Ano
Ne, z bezpečnostních důvodů

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet