Křižáci - křížové výpravy

Popis stránky *
• Křižáci ve středověku - test.
• Jaký byl důvod první křižácké výpravy? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Jaký byl důvod první křižácké výpravy? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Křižáci ve středověku - test.
Ve kterém roce započala I. křížová výprava?
1206
985
1095
 
2)Křižáci ve středověku - test.
Proti komu křižáci bojovali nejčastěji?
Proti Husitům
Proti Arabům
Proti Polákům
 
3)Křižáci ve středověku - test.
Jaká náboženství se prolínají v městě Jerusalém?
Hinduizmus, křesťanství, pravoslaví
Islám, budhizmus, křesťanství
Křesťanství, islám a judaismus
 
4)Křižáci ve středověku - test.
Jaký byl důvod první křížové výpravy?
Dobýt město Konstantinopole
Získat kontrolu nad Suezským průplavem
Znovudobytí Božího hrobu v Jerusalémě od muslimů
 
5)Křižáci ve středověku - test.
Proč se lidé hlásili do křížových výprav?
Protože byli donuceni
Z náboženských důvodů, kvůli slávě, bohatství, dobrodružství
Protože rádi trpěli a nechali se ponižovat
 
6)Křižáci ve středověku - test.
Jaký byl výsledek první křížové výpravy?
Křižáci získali kontrolu nad Jerusalémem
Křižáci byli rozprášeni
Křižáci se bez boje vrátili domů
 
7)Křižáci ve středověku - test.
Kde se nacházela Svatá země, častý cíl křížových výprav?
Vatikán
Dnešní Israel
Část území v Turecku
 
8)Křižáci ve středověku - test.
Kolik se uskutečnilo křížových výprav do Svaté země? (bez dětských výprav)
9
3
4
 
9)Křižáci ve středověku - test.
Co měli křižáci ve znaku?
Červený kříž
Černý kříž s bílým lemováním
Žlutý kříž s černým okrajem
 
10)Křižáci ve středověku - test.
Jaký cíl měla III. křížová výprava?
Evakuaci křesťanů ze Svaté země
Znovudobytí Jerusalému
Obsazení Konstantinopole
 
11)Křižáci ve středověku - test.
Mohl se III. křížové výpravy účastnit Richard Lví srdce?
ANO a také se jí účastnil jako jeden z velitelů
Ne, již byl po smrti
NE, nebyl ještě na světě
 
12)Křižáci ve středověku - test.
Byla většina křížových výprav úspěšná?
ANO a to vedlo k založení království Israel
NE
 
13)Křižáci ve středověku - test.
Jaký papež stál u zrodu I. křížové výpravy?
Urban VI.
Urban III.
Urban II.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,6689 sekundy
Dat:
2021-02-19 14:53:49 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet