Proč v krajině není vody jako dříve


Popis stránky

Proč v krajině není vody jako dříve

Méně srážek

V roce 2018 i v letech předchozích, bylo méně dešťových srážek, než je dlouhodobý průměr.

Eroze půdy bohaté na uhlík

Odplavování humusu (půda obsahující organické částí odumřelých rostlin, bohatá na uhlík) z půdy, zabavuje ornici schopnost zadržovat vodu a mění jí v mrtvou poušť.
cernozem-vs-erozni-puda-bez-uhliku

Regulace vodních toků

Dříve řeky vytvářely meandry a tím jejich délka byla mnohonásobně větší než po úpravách, kdy řeky byly napřímeny.
Je zřejmé, že dlouhý, nevybetonovaný tok umožňoval, aby voda mohla nasakovat do okolní půdy a zajišťovat tak dostatečnou výšku podzemních vod v širokém okolí a reguloval okolní teplotu - ochlazoval krajinu - odpar vody odebírá teplo z ovzduší a výrazně jej ochlazuje i o několik stupňů Celsia.
Krajina tak tvořila zásobárnu pitné vody, která se postupně uvolňovala do okolí.


Záplavy zúrodňovaly půdu a vytvářely nejúrodnější roviny (Haná, Polabská nížina atd.)

Další problém je, že dříve díky každoročním jarním záplavám byla zúrodňována okolní půda tisíci tunami humusu odplaveného především z lesů a tak se vytvářely ony úrodné roviny bohaté na uhlík.
Po regulaci toku je životodárný uhlík odplavován do moří a oceánů. Dochází k podobnému jevu, jako při kácení deštných pralesů v Brazílii, kdy během několika let po vymýcení pralesů je úrodná půda odplavena a zůstává jen neúrodný slín.

Po regulaci toku se délka řeky zkrátila a i průsak do okolí je mnohonásobně nižší viz obrázek.

reky-regulace-vysychani-pudy-vysvetleni.png

Vytváření slepých ramen řek je opakem odvodňování - meliorace

reky-vytvareni-umelych-slepych-ramen-zavodnovani-pudy.jpg

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY