Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Káhira
Luxor
Tripolis
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Alexandria
Luxor
Cairo
Giza
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Suez
Jordán
Eufrat
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
zemědělství
náboženství a vládnutí
obchodu
stavebnictví
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli voleni lidem
byli vybráni vládou
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
vždy se tak nazývali
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
lékaři
kněží
stavitel pyramid
obchodníci
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
měli neomezenou moc
podléhali svým příbuzným
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Meni - řecky Menés
Džosér
Cheops
Ramses II.
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Achnaton
Khufu
Set
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Ajjúbovců
Umajjovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 př. Kristem
30 po Kristu
300 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
otroci
rytci
písaři
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
kukuřice
pšenice
bavlna
rýže
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Sinuhet
Ra
Tutmose
Achnaton
 
17)
Nil se vlévá do
Rudého moře
Středozemního moře
Egejského moře
Mrtvého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na severu po proudu řeky
na východ od řeky Nil
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1648
1592
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
54
17
70
21
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
kyselina mravenčí
louh sodný
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v hradech
v palácích
v chrámech
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
step
prales
pole a pastviny
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
jehlanu
ležícího lva
kvádru
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
oázy
vádí
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
77 metrů
300 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy hvězdy Sirius
podle polohy Slunce na ekliptice
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet