Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Tripolis
Luxor
Káhira
Alexandrie
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Luxor
Alexandria
Cairo
Giza
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Suez
Nil
Jordán
Eufrat
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
náboženství a vládnutí
obchodu
zemědělství
stavebnictví
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
lékaři
stavitel pyramid
obchodníci
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Cheops
Džosér
Meni - řecky Menés
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Set
Achnaton
Khufu
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Umajjovců
Ajjúbovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 po Kristu
30 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
úředníci
rytci
písaři
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
kukuřice
pšenice
rýže
bavlna
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Sinuhet
Tutmose
Achnaton
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Středozemního moře
Mrtvého moře
Rudého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1648
1592
1922
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
70
17
54
21
 
22)
Tento konzervační roztok byl
kyselina mravenčí
louh sodný
vápenné mléko
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v hradech
v chrámech
v palácích
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
prales
step
poušť
pole a pastviny
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
kvádru
ležícího lva
jehlanu
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaný palác
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
oázy
vádí
savany
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
300 metrů
77 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy Slunce na ekliptice
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet