Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Tripolis
Luxor
Káhira
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Cairo
Giza
Alexandria
Luxor
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Eufrat
Jordán
Nil
Suez
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
náboženství a vládnutí
zemědělství
stavebnictví
obchodu
 
6)
Vládci Egyptu
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
od VII. dynastie
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
obchodníci
stavitel pyramid
lékaři
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Meni - řecky Menés
Džosér
Cheops
Ramses II.
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Achnaton
Khufu
Set
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Umajjovců
Ptolemaiovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 př. Kristem
30 po Kristu
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
písaři
úředníci
rytci
otroci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
rýže
bavlna
kukuřice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Achnaton
Tutmose
Sinuhet
Ra
 
17)
Nil se vlévá do
Středozemního moře
Mrtvého moře
Egejského moře
Rudého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na východ od řeky Nil
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1648
1922
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
21
54
17
70
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
louh sodný
vápenné mléko
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
ponechány v těle zemřelých
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v chrámech
v hradech
v palácích
v pyramidách
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
prales
step
pole a pastviny
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
ležícího lva
kužele
kvádru
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
savany
oázy
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
146 metrů
300 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy Slunce na ekliptice
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona
podle polohy hvězdy Sirius

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet