Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Káhira
Tripolis
Alexandrie
Luxor
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Luxor
Alexandria
Cairo
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Nil
Eufrat
Jordán
Suez
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
stavebnictví
obchodu
zemědělství
náboženství a vládnutí
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
byli dosazeni kněžími
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
lékaři
kněží
stavitel pyramid
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Meni - řecky Menés
Ramses II.
Cheops
Džosér
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Set
Achnaton
Osiris
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Umajjovců
Ptolemaiovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 př. Kristem
30 po Kristu
300 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
rytci
písaři
úředníci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
bavlna
rýže
kukuřice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Achnaton
Sinuhet
Ra
Tutmose
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Mrtvého moře
Rudého moře
Středozemního moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1592
1648
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
21
17
70
54
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
louh sodný
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v hradech
v pyramidách
v chrámech
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
pole a pastviny
step
prales
poušť
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kvádru
kužele
jehlanu
ležícího lva
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
oázy
savany
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
77 metrů
300 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle sezóních záplav
dle data narozenin faraona
podle polohy hvězdy Sirius
podle polohy Slunce na ekliptice

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet