Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Luxor
Káhira
Tripolis
Alexandrie
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Alexandria
Cairo
Luxor
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Eufrat
Nil
Suez
Jordán
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
stavebnictví
zemědělství
obchodu
náboženství a vládnutí
 
6)
Vládci Egyptu
byli voleni lidem
byli vybráni vládou
byli dosazeni kněžími
se již se do této pozice rodili
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
od VII. dynastie
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
stavitel pyramid
obchodníci
lékaři
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali svým příbuzným
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Džosér
Meni - řecky Menés
Cheops
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Achnaton
Set
Osiris
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Umajjovců
Ajjúbovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 př. Kristem
300 př. Kristem
30 po Kristu
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
rytci
písaři
otroci
úředníci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
rýže
bavlna
kukuřice
pšenice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Sinuhet
Achnaton
Ra
Tutmose
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Rudého moře
Středozemního moře
Mrtvého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na východ od řeky Nil
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na severu po proudu řeky
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1648
1922
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
54
21
70
17
 
22)
Tento konzervační roztok byl
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
vápenné mléko
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
ponechány v těle zemřelých
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v chrámech
v hradech
v palácích
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
prales
pole a pastviny
step
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
ležícího lva
kvádru
kužele
 
27)
Abú Simbel
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaná hrobka
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
oázy
vádí
savany
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
300 metrů
146 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle sezóních záplav
podle polohy hvězdy Sirius
dle data narozenin faraona
podle polohy Slunce na ekliptice

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet