Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *

Egypt - o starém Egyptu 1 • • - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Luxor
Tripolis
Káhira
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Luxor
Alexandria
Cairo
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Suez
Nil
Jordán
Eufrat
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
stavebnictví
náboženství a vládnutí
zemědělství
obchodu
 
6)
Vládci Egyptu
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
kněží
stavitel pyramid
lékaři
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali kněžím
podléhali svým příbuzným
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Meni - řecky Menés
Džosér
Cheops
Ramses II.
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Osiris
Set
Achnaton
Khufu
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Ptolemaiovců
Umajjovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
rytci
písaři
otroci
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
kukuřice
pšenice
bavlna
rýže
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Sinuhet
Ra
Achnaton
Tutmose
 
17)
Nil se vlévá do
Rudého moře
Mrtvého moře
Středozemního moře
Egejského moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na východ od řeky Nil
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1648
1922
1592
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
17
70
21
54
 
22)
Tento konzervační roztok byl
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
louh sodný
vápenné mléko
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
ponechány v těle zemřelých
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v pyramidách
v chrámech
v hradech
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
pole a pastviny
step
prales
poušť
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kvádru
ležícího lva
kužele
jehlanu
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný palác
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný chrámový komplex
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
oázy
vádí
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
146 metrů
300 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy Slunce na ekliptice
dle data narozenin faraona
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet