Egypt - o starém Egyptu 1

Popis stránky *
• Egypt - o starém Egyptu 1
• - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Káhira
Tripolis
Luxor
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Giza
Cairo
Alexandria
Luxor
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Suez
Jordán
Eufrat
Nil
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
zemědělství
stavebnictví
obchodu
náboženství a vládnutí
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
se již se do této pozice rodili
byli voleni lidem
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
lékaři
obchodníci
kněží
stavitel pyramid
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali svým příbuzným
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Džosér
Ramses II.
Cheops
Meni - řecky Menés
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Khufu
Set
Achnaton
Osiris
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ptolemaiovců
Umajjovců
Ajjúbovců
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 př. Kristem
30 po Kristu
300 př. Kristem
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
rytci
úředníci
písaři
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
bavlna
rýže
pšenice
kukuřice
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Sinuhet
Tutmose
Achnaton
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Středozemního moře
Mrtvého moře
Rudého moře
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na východ od řeky Nil
na severu po proudu řeky
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1592
1922
1648
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
54
70
17
21
 
22)
Tento konzervační roztok byl
vápenné mléko
louh sodný
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
kyselina mravenčí
 
23)
Orgány mumií byly
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v chrámech
v hradech
v palácích
v pyramidách
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
pole a pastviny
poušť
step
prales
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kužele
kvádru
jehlanu
ležícího lva
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaný palác
je přestěhované pyramidové pole
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
savany
vádí
oázy
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
300 metrů
146 metrů
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice
dle data narozenin faraona

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet