Egypt - historie 4

Popis stránky *
• Egypt - historie - test 4.
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Džoser
Ramses II
Achnaton
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
těžbě písku
stavebnictví
zemědělství
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
marmeládou
medem
pokrmy se nesladily
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
brambory, maso a zeleninu
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
chléb, fíky, ječné pivo
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
hiragana
holografy
klínové písmo
hieroglyfy
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
orla
ibise
poštolky
 
7)
Většinu Egypta tvoří
poušť
hory
lesy
step
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Sahara
Pusta
Gobi
Vádí
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
egyptské krávy
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
bůh záplav
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
 
12)
Skarabeus je
truhla pro faraóna
město na Nilu
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
sarkofágů
koprofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Bista
Siréna
Sfinga
Nymfa
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Údolí králů a Nilské délty
Západního a Východního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Severního a Jižního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Brigite Bardot
Sofia Loren
Elizabeth Taylor
Gina Lollobrigida
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Anthony Quinn
Richard Burton
Rex Harrison
Sean Connery
 
18)
Co je to Gíza?
hlavní město Dolního Egyptu
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na západním
na jižním
na severním
na východním směrem k Rudému moři
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 8km
zhruba 120km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
15 metrů
5,3 metrů
1,7 metru
48,5 metru
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet