Egypt - historie 4

Popis stránky *
• Egypt - historie - test 4.
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Achnaton
Ramses II
Džoser
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
stavebnictví
těžbě písku
zemědělství
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
marmeládou
medem
pokrmy se nesladily
cukrem
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
holografy
hieroglyfy
klínové písmo
hiragana
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
sokola
orla
poštolky
ibise
 
7)
Většinu Egypta tvoří
lesy
poušť
step
hory
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Pusta
Gobi
Sahara
Vádí
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
suché klima
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
egyptské krávy
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
egyptské kočky
 
11)
Khoh je
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
bůh záplav
egyptská obuv
egyptský oblek
 
12)
Skarabeus je
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
truhla pro faraóna
město na Nilu
posvátný brouk
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
koprofágů
sarkofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Sfinga
Siréna
Bista
Nymfa
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Západního a Východního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Horního a Dolního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Gina Lollobrigida
Brigite Bardot
Sofia Loren
Elizabeth Taylor
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Richard Burton
Rex Harrison
Sean Connery
Anthony Quinn
 
18)
Co je to Gíza?
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na jižním
na západním
na severním
na východním směrem k Rudému moři
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 120km
zhruba 8km
asi 85km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
5,3 metrů
48,5 metru
1,7 metru
15 metrů
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z cedrového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet