Egypt - historie 4

Popis stránky *
• Egypt - historie - test 4.
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Džoser
Achnaton
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
zemědělství
těžbě písku
stavebnictví
rybolovu
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
pokrmy se nesladily
medem
cukrem
marmeládou
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
chléb, fíky, ječné pivo
brambory, maso a zeleninu
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
hiragana
holografy
klínové písmo
hieroglyfy
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
orla
ibise
sokola
poštolky
 
7)
Většinu Egypta tvoří
lesy
hory
step
poušť
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Pusta
Gobi
Sahara
Vádí
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
suché klima
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
balzámovaná těla zemřelých
egyptské krávy
sochy faraonů
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
bůh záplav
 
12)
Skarabeus je
truhla pro faraóna
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
město na Nilu
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
koprofágů
makrofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Siréna
Sfinga
Bista
Nymfa
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Západního a Východního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Elizabeth Taylor
Brigite Bardot
Gina Lollobrigida
Sofia Loren
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Richard Burton
Anthony Quinn
Sean Connery
 
18)
Co je to Gíza?
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
hlavní město Dolního Egyptu
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na severním
na východním směrem k Rudému moři
na západním
na jižním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 120km
zhruba 8km
asi 85km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
1,7 metru
5,3 metrů
15 metrů
48,5 metru
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
ze dřeva korkového dubu
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva
z cedrového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet