Egypt - historie 4

Popis stránky *
• Egypt - historie - test 4.
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Achnaton
Džoser
Meni
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
stavebnictví
rybolovu
zemědělství
těžbě písku
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
pokrmy se nesladily
medem
marmeládou
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
chléb, fíky, ječné pivo
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
holografy
hiragana
klínové písmo
hieroglyfy
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
poštolky
ibise
sokola
orla
 
7)
Většinu Egypta tvoří
poušť
lesy
step
hory
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Vádí
Sahara
Pusta
Gobi
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
písčitá půda
suché klima
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
balzámovaná těla zemřelých
egyptské krávy
egyptské kočky
sochy faraonů
 
11)
Khoh je
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
bůh záplav
egyptská obuv
egyptský oblek
 
12)
Skarabeus je
posvátný brouk
město na Nilu
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
truhla pro faraóna
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
makrofágů
koprofágů
sarkofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Siréna
Nymfa
Sfinga
Bista
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Západního a Východního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Severního a Jižního Egypta
Horního a Dolního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
Sofia Loren
Gina Lollobrigida
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Anthony Quinn
Rex Harrison
Richard Burton
Sean Connery
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na jižním
na severním
na východním směrem k Rudému moři
na západním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 8km
zhruba 120km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
1,7 metru
5,3 metrů
48,5 metru
15 metrů
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva
z akáciového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet