Egypt - historie 4

Popis stránky *
• Egypt - historie - test 4.
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Meni
Džoser
Achnaton
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
stavebnictví
zemědělství
těžbě písku
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
medem
marmeládou
cukrem
pokrmy se nesladily
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
chléb, fíky, ječné pivo
brambory, maso a zeleninu
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
klínové písmo
holografy
hieroglyfy
hiragana
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
ibise
poštolky
sokola
orla
 
7)
Většinu Egypta tvoří
poušť
hory
step
lesy
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Sahara
Gobi
Vádí
Pusta
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
suché klima
písčitá půda
sezóní záplavy
 
10)
Mumie jsou
egyptské kočky
egyptské krávy
balzámovaná těla zemřelých
sochy faraonů
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
bůh záplav
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
egyptská obuv
 
12)
Skarabeus je
truhla pro faraóna
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
posvátný brouk
město na Nilu
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
sarkofágů
makrofágů
koprofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Bista
Siréna
Sfinga
Nymfa
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Západního a Východního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Sofia Loren
Gina Lollobrigida
Brigite Bardot
Elizabeth Taylor
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Richard Burton
Anthony Quinn
Rex Harrison
Sean Connery
 
18)
Co je to Gíza?
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
hlavní město Dolního Egyptu
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na severním
na východním směrem k Rudému moři
na jižním
na západním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
zhruba 120km
asi 85km
zhruba 8km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
15 metrů
1,7 metru
5,3 metrů
48,5 metru
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z cedrového dřeva
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet