Egypt - historie 4

Popis stránky *

Egypt - historie - test 4. • • - test o Egyptu a jeho historii.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)
Který faraón měl vice, jak 100 žen a přibližně 200 dětí?
Achnaton
Džoser
Meni
Ramses II
 
2)
Hospodařství starého Egypta bylo založeno na
rybolovu
zemědělství
těžbě písku
stavebnictví
 
3)
Čím se sladilo ve starém Egyptu?
cukrem
medem
marmeládou
pokrmy se nesladily
 
4)
Co měl k obědu běžný občan ve starém Egyptu?
drůbež, ryby, zeleninu a kukuřičné placky
brambory, maso a zeleninu
chléb, fíky, ječné pivo
 
5)
Egyptské písmo se nazývalo
hieroglyfy
holografy
hiragana
klínové písmo
 
6)
Bůh Thovt měl hlavu ptáka
orla
ibise
poštolky
sokola
 
7)
Většinu Egypta tvoří
step
hory
poušť
lesy
 
8)
Poušť na západě Egyptu se nazýva
Pusta
Sahara
Vádí
Gobi
 
9)
Co bylo nejvíce důležité pro Egyptské zemědělství?
období dešťů, které v Egyptu trvalo 3 měsíce
písčitá půda
sezóní záplavy
suché klima
 
10)
Mumie jsou
egyptské krávy
egyptské kočky
sochy faraonů
balzámovaná těla zemřelých
 
11)
Khoh je
egyptský oblek
egyptská obuv
kosmetické nalíčení okolí oka tmavou barvou a zvýraznění řas
bůh záplav
 
12)
Skarabeus je
město na Nilu
posvátný brouk
truhla pro faraóna
hvězda, ke které směřuje šachta v pyramidě o zimním slunovratu
 
13)
Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do
koprofágů
makrofágů
sarkofágů
 
14)
Socha s tělem lva a lidskou hlavou se nazývá
Nymfa
Siréna
Bista
Sfinga
 
15)
Starý Egypt se skládal z
Severního a Jižního Egypta
Horního a Dolního Egypta
Údolí králů a Nilské délty
Západního a Východního Egypta
 
16)
Kdo hrál Kleopatru v historickém filmu Josepha L. Mankiewicze z roku 1963?
Gina Lollobrigida
Sofia Loren
Elizabeth Taylor
Brigite Bardot
 
17)
Kdo hrál Julia Césara v historickém filmu Kleopatra z roku 1963?
Rex Harrison
Sean Connery
Richard Burton
Anthony Quinn
 
18)
Co je to Gíza?
arabský název pro Saharu, nebo poušť a pustinu všeobecně
chrámový komplex přemístěný z důvodu stavby Asuánské přehrady
oblast (město), kde se nachází mimo jiné královské pohřebiště a známá Cheopsova pyramida
hlavní město Dolního Egyptu
 
19)
Na, kterém břehu Nilu se nachází Gíza?
na východním směrem k Rudému moři
na jižním
na severním
na západním
 
20)
Jak daleko se nachází Gíza od břehu řeky Nilu?
asi 85km
zhruba 120km
zhruba 8km
 
21)
Zkuste odhadnout délku jedné přední tlapy nejznámější sfingy v Gíze
5,3 metrů
48,5 metru
15 metrů
1,7 metru
 
22)
Z jakého dřeva byly zhotoveny lodě, které měly převézt faraona do nebe? Lodě byly zakopány v blízkosti pyramidy.
z hojného a dostupného palmového dřeva
z akáciového dřeva
ze dřeva korkového dubu
z cedrového dřeva

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet