Renesance

Popis stránky *
• Renesance
• - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
13. století a 14. století
12. století a 13. století
14. století a 15. století
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Florencie
Bologna
Benátky
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
poutníků
státníků
politiků
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
16
14
15
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
jazyka
barev
materiálu
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
zavedli moderní italštinu
obrátili ke klasické latině a řečtině
inspirovali se francouzštinou
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
výhradně v latině
v národních jazycích
většinou v němčině
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
známe podle zanechaných značek
známe z podpisu na díle
neznáme
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
zůstávají utajeni
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
božského
nízkého
urozeného
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
chlapec vytahující si z paty trn
dívka, která si plete cop
znamení zvěrokruhu
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
modrá barva
trojrozměrnost a perspektiva
okrová barva
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
neznáme
bylo teprve v počátcích
nebylo na tak dobré úrovni

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet