Renesance

Popis stránky *
• Renesance
• - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
13. století a 14. století
12. století a 13. století
14. století a 15. století
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Bologna
Benátky
Florencie
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
ovlivnění islámským stavitelstvím
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
státníků
poutníků
politiků
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
14
15
16
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
jazyka
barev
materiálu
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
obrátili ke klasické latině a řečtině
inspirovali se francouzštinou
zavedli moderní italštinu
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
výhradně v latině
v národních jazycích
většinou v němčině
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
neznáme
známe podle zanechaných značek
známe z podpisu na díle
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
zůstávají utajeni
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
nízkého
urozeného
božského
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
dívka, která si plete cop
znamení zvěrokruhu
chlapec vytahující si z paty trn
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
okrová barva
trojrozměrnost a perspektiva
modrá barva
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
nebylo na tak dobré úrovni
neznáme
bylo teprve v počátcích

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet