Renesance


Popis stránky...


Renesance - vyberte správná data testu. ** **
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
14. století a 15. století
13. století a 14. století
12. století a 13. století
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Benátky
Florencie
Bologna
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
ovlivnění islámským stavitelstvím
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
poutníků
státníků
politiků
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
16
14
15
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
jazyka
barev
materiálu
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
zavedli moderní italštinu
inspirovali se francouzštinou
obrátili ke klasické latině a řečtině
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
v národních jazycích
většinou v němčině
výhradně v latině
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
neznáme
známe z podpisu na díle
známe podle zanechaných značek
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
zůstávají utajeni
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
urozeného
nízkého
božského
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
dívka, která si plete cop
chlapec vytahující si z paty trn
znamení zvěrokruhu
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
okrová barva
trojrozměrnost a perspektiva
modrá barva
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
nebylo na tak dobré úrovni
neznáme
bylo teprve v počátcích

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet